Tin mới

Hội nghị tổng kết và ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Chiều ngày 9/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đồng chủ trì Hội nghị tổng kết và ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phân luồng giao thông các tuyến đường ở Hà Nội phục vụ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về thực hiện ý nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thủ tướng: Đẩy mạnh công tác 'đền ơn đáp nghĩa' với trách nhiệm lớn lao và nghĩa tình sâu nặng

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bắt tay đại biểu tham dự Hội nghị
 Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bắt tay đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Chính phủ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành của Chính phủ.

Về phía UBTƯ MTTQ Việt Nam có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy cùng các cụ, các vị là Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

 

 Quang cảnh Hội nghị

Công tác phối hợp ngày càng thiết thực, hiệu quả

Báo cáo kết quả công tác phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, qua 15 năm thực hiện, các nội dung đề ra trong Quy chế cơ bản được thực hiện tốt, có chiều sâu, với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi bên, đã tác động tích cực tới nhiều mặt của đời sống, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và hoạt động, đối ngoại của đất nước, bảo đảm tốt hơn các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Thông qua triển khai thực hiện quy chế phối hợp công tác đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi bên, kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc; xử lý có hiệu quả những vấn đề hệ trọng, cấp bách, phức tạp mới phát sinh trong thực tiễn; bổ sung, hoàn thiện, phát triển thể chế, chính sách pháp luật trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Các nội dung phối hợp được triển khai toàn diện, thiết thực và hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết trong đời sống nhân dân, như: phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, đổi mới, sáng tạo, bảo vệ môi trường... Từ thực tiễn phối hợp, nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, chưa từng có tiền lệ (như phối hợp phòng, chống dịch Covid-19) đã được hai bên phối hợp thực hiện có hiệu quả, qua đó đóng góp đáng kể vào việc phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao mức sống của người dân, thực hiện an sinh xã hội, nhất là trong chăm lo cho người nghèo, vùng khó khăn.

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam trình bày Báo cáo kết quả công tác phối hợp thời gian qua

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà, công tác phối hợp tuyên truyền, vận động góp phần nâng cao nhận thức trong nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật; đoàn kết, đồng thuận và chia sẻ với khó khăn chung của đất nước.

Công tác chăm lo, bảo đảm quyền và lợi hợp pháp và chính đáng của Nhân dân được chú trọng, tiến hành toàn diện, hiệu quả thông qua hoạt động phối hợp xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện xã hội, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, đóng góp thiết thực vào việc phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, qua đó, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ngày càng thực chất hơn. Việc ban hành các quy định bảo đảm các điều kiện hoạt động và việc quan tâm trả lời, giải quyết các kiến nghị qua giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ bản được các bộ, ngành, Ủy ban dân dân các địa phương lắng nghe, cầu thị và chỉ đạo giải quyết...

"Việc ký kết và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp của Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa hai bên ngày càng chặt chẽ, thực chất, hiệu quả hơn; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của Chính phủ và đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam để xây dựng đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự ổn định và phát triển nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của đất nước", Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định.

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị 
 Đại biểu tham dự Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã trình bày Báo cáo rà soát việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ; quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết liên tịch và tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành đối với các kiến nghị, đề xuất của MTTQ Việt Nam.

Tạo điều kiện để đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học hiến kế cho công tác Mặt trận

Từ nội dung của Báo cáo do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn trình bày, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận để việc ký kết Nghị quyết liên tịch phát huy hơn nữa công tác phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

 

 Bà Trần Kim Yến, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Nêu ý kiến tại Hội nghị, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh cho biết, trong nhiều năm qua, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, công tác phối hợp giữa 3 đơn vị ngày càng chặt chẽ, khoa học, hiệu quả và đạt được những kết quả tích cực; các cơ quan luôn chủ động và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhau để triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bà Trần Kim Yến kiến nghị, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cần quan tâm chỉ đạo giải quyết triệt để ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân khi xác định được nguyên nhân bức xúc, tồn tại điểm nghẽn; chú trọng giao nhiệm vụ theo vai chủ trì, vai phối hợp đối với các ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp; đồng thời nghiên cứu quy định mở rộng các kênh thông tin kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri một cách nhanh chóng như: quy định đăng tải kiến nghị cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Website của Quốc hội và Ủy ban nhân dân các cấp để đông đảo cử tri có thể truy cập, theo dõi.

 

 

Bà Trần Kim Yến cũng cho rằng cần sửa đổi, bổ sung Khoản 1, điều 26 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó bổ sung đối tượng giám sát là đảng viên nhằm đảm bảo thống nhất thực hiện với các quy định trong Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị; nghiên cứu ban hành Luật Giám sát và phản biện xã hội, trong đó cần quy định hoạt động phản biện xã hội là một trong những quy định bắt buộc khi ban hành một văn bản Quy phạm pháp luật, đồng thời quy định chế tài cụ thể về trách nhiệm, thời hạn gửi dự thảo văn bản đề nghị phản biện xã hội và việc giải trình, tiếp thu ý kiến, trách nhiệm trả lời các kiến nghị sau giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội của các cơ quan được giám sát.

“Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cần xem xét, điều chỉnh Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng mở đối với nội dung hỗ trợ chi kinh phí cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, người có uy tín tham gia. Bên cạnh đó cần hướng dẫn kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng khi thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”, bà Trần Kim Yến kiến nghị.

 

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Ở góc độ khác, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề xuất, dự thảo Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới cần bổ sung nội dung về động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc giám sát cán bộ, viên chức các cơ quan nhà nước, nhất là người đứng đầu, phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định pháp luật.

Theo ông Nguyễn Túc, giám sát và phản biện xã hội đã trở thành hoạt động thường xuyên, nhiệm vụ trung tâm của Mặt trận, trong các cấp Mặt trận đều có các hội đồng tư vấn, tổ tư vấn, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Những tổ chức "cơm nhà, việc Mặt trận" này đã giúp MTTQ Việt Nam có thêm kiến thức, kinh nghiệm, thông tin phục vụ cho công tác giám sát, phản biện xã hội. Từ thực tế đó, ông Nguyễn Túc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ sẽ tạo điều kiện cùng với MTTQ Việt Nam có những chính sách động viên, khuyến khích đối với đội ngũ chuyên gia này.

 

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị 

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, 15 năm qua, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện, đồng bộ, thể hiện được chức năng, quyền hạn của hai bên theo đúng tinh thần của Hiến pháp năm 2013 và nội dung Nghị quyết liên tịch hai bên đã ký kết vào năm 2008.

Nhấn mạnh tới diễn biến tình hình mới, bối cảnh mới và yêu cầu mới đòi hỏi tư duy mới hơn để tiếp cận vấn đề một cách toàn diện, hiệu quả, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, nội dung Nghị quyết liên tịch cần đi vào thực tế và nêu rõ những công việc và sản phẩm cụ thể. Theo đó cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hoá chủ trương của Đảng liên quan đến nhiệm vụ của Chính phủ để tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết mới phải kế thừa và phải bám vào một số nội dung cơ bản trong giai đoạn hiện nay như chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và Chính phủ thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền chủ chương, chính sách lớn như vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, vấn đề văn hoá, những vấn đề liên quan đến tinh thần đổi mới của Nghị quyết XIII của Đảng.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng để cập tới nội dung hai bên cần phát huy tinh thần tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thông qua việc quan tâm tới thể chế nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp; phát huy dân chủ ở cơ sở và phát huy tốt nhất phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Đặc biệt, vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam phải được phát huy và hai bên cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và sát hơn với hội dung Nghị quyết đã nêu.

"Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam để nghiên cứu đề án bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ MTTQ các cấp và phối hợp để rà soát cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo hỗ trợ cho Hội đồng tư vấn, Ban Tư vấn của Mặt trận các cấp, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân hoạt động hiệu quả hơn", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu vấn đề.

 

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện đầy đủ, hiệu quả, thực chất các lĩnh vực công tác

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và MTTQ Việt Nam về sự hiểu biết, ủng hộ đối với công việc của Chính phủ; cho rằng việc ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là hết sức cần thiết, cụ thể hóa chủ trương của Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; đồng thời tiếp tục thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Nhắc lại 5 bài học trong xây dựng, phát triển đất nước và vai trò của MTTQ Việt Nam, của nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi ít hơn khó khăn, thách thức, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban chấp hành Trung ương mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp; sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương, tình hình phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Gần đây nhất, Việt Nam là nước đi sau nhưng về trước trong chiến lược vaccine phòng, chống đại dịch COVID-19; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong 9 tháng năm 2023, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được chú trọng; an sinh xã hội và đời sống người dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.

“Trong thành công chung của cả nước có sự đóng góp tích cực, quan trọng trọng từ công tác phối hợp chặt chẽ, ngày càng hiệu quả, thực chất giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam”, Thủ tướng khẳng định.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị 

Theo Thủ tướng, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tích cực phối hợp tốt, thực hiện đầy đủ, hiệu quả, thực chất các lĩnh vực công tác.

Trong đó, MTTQ Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Chính phủ, các thành viên Chính phủ luôn coi trọng, lắng nghe ý kiến của MTTQ Việt Nam. Sự phối hợp hai bên là rất chặt chẽ, thực chất. Các nội dung phối hợp được triển khai toàn diện, thiết thực, hiệu quả, hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết.

Đánh giá cao và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính phủ trong 15 năm qua, Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đi vào chiều sâu, cùng với Chính phủ, chung sức, đồng lòng trong triển khai các nhiệm vụ của mỗi bên đã đề ra, phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong đó, tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là trong thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược; xác định xây dựng Đảng là then chốt; phát triển kinh tế, xây dựng, phát huy nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là trung tâm; đảm bảo an ninh, quốc phòng là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu; phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại để xây dựng, bảo vệ tổ quốc, ứng phó trước những vấn đề bất thường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ký kết phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt để Nhân dân làm chủ

Thủ tướng Chính phủ đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt để Nhân dân làm chủ; tạo đồng thuận xã hội, sự đồng thuận giữa Nhà nước và Nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong và ngoài nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo mọi điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước kết hợp với phương thức vận động, tập hợp nhân dân; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò tích cực của MTTQ Việt Nam trong tham gia kiểm soát quyền lực.

Về phía Chính phủ, Thủ tướng khẳng định, với phương châm “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm” và “non cao cũng có đường trèo, đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện các nội dung ký kết, đặc biệt tiếp tục quan tâm, lắng nghe và trực tiếp nắm bắt tình hình nhân dân thông qua ý kiến phản ánh của MTTQ Việt Nam để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng kịp thời nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ký kết phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Đối với các đề xuất, kiến nghị cụ thể của MTTQ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, một số đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền, trách nhiệm xử lý của các Bộ, ngành và đang được triển khai tích cực.

Đối với các đề xuất cụ thể về sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, huyện; chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; xây dựng, phê duyệt các đề án về bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp, chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”; xây dựng Bảo tàng MTTQ Việt Nam…, Thủ tướng Chính phủ cơ bản nhất trí phối hợp giải quyết, trên cơ sở vận dụng linh hoạt các quy định hiện hành, đề nghị MTTQ Việt Nam phối hợp chuẩn bị và yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương xử lý, xây dựng đề án báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn ý kiến kết luận sâu sắc, tâm huyết, sát với thực tiễn và mong muốn của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn ý kiến kết luận sâu sắc, tâm huyết, sát với thực tiễn và mong muốn của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, bày tỏ lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, qua thực tiễn cho thấy cơ bản các nội dung trong Nghị quyết được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Kết quả lớn nhất là huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Chính phủ, MTTQ Việt Nam phát động. Niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Chính phủ được nâng lên, dân chủ XHCN được phát huy, đồng thuận xã hội được tăng cường, đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, vượt qua đại dịch Covid-19, từng bước hội nhập, phát triển bền vững, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.

“Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sâu sắc với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, xem xét, giải quyết hầu hết các kiến nghị, đề xuất của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong thời gian qua. Cử tri và nhân dân cảm nhận sâu sắc tinh thần làm việc tận tụy, hăng say của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chính phủ và Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp, các bộ ngành, sở, ban ngành. Về ý kiến của các cụ, các vị tại Hội nghị, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu và đưa vào văn kiện Đại hội X MTTQ Việt Nam”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản