Tin mới

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Công tác phía Nam

(Mặt trận) - Chiều ngày 26/01Ban Công tác phía Nam UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cùng toàn thể công chức, người lao động của Ban.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ phát động thi đua Dự án Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Mỗi thầy thuốc cần luôn giữ lửa với nghề

Phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Năm 2018 là một năm nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Ban Công tác phía Nam. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường trực và lãnh đạo Ban, toàn thể công chức, người lao động trong Ban đã thi đua, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, từng bước phát huy vai trò của Ban Công tác phía Nam trong các hoạt động; đồng thời nâng cao vai trò tham mưu cho Ban Thường trực trong việc chỉ đạo công tác Mặt trận ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; xây dựng, củng cố mối quan hệ công tác gắn bó với Văn phòng, các ban, đơn vị Mặt trận Trung ương, với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương trong khu vực, các cơ quan Trung ương đóng tại TP. HCM… từ đó góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, khắc phục được nhiều tồn tại, hạn chế.

Trong năm 2019, Ban Công tác phía Nam tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng phục vụ và công tác nắm tình hình, đảm bảo kịp thời, sâu sát, tham mưu đề xuất có hiệu quả đặc biệt là công tác nắm bắt tình hình tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp trong khu vực; nâng cao vai trò cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; mỗi công chức đảm trách nhiều công việc, thông thạo nhiều lĩnh vực công tác, thường xuyên liên hệ cơ sở nắm tình hình và đi làm việc với địa phương

 
 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, qua theo dõi và các ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự Hội nghị cho thấy, năm 2018 là năm có nhiều nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong Ban đã khắc phục mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động đã tham mưu tổ chức và phục vụ tốt các hội nghị các đoàn giám sát, khảo sát, kiểm tra của Ban Thường trực và các ban, đơn vị tại khu vực phía Nam; phối hợp tốt với các ban ngành hữu quan tại khu vực phía Nam như phối hợp với Vụ 8 của Ban Nội chính Trung ương, với Vụ Tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ tại phía Nam; công tác phục vụ và phối hợp với Văn phòng và các ban, đơn  vị đã có nhiều tiến bộ.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, trong năm 2019, Ban Công tác phía Nam đặc biệt quan tâm việc tình hình công tác nắm bắt tình hình tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp trong khu vực và tiếp tục phát huy các kết quả công tác đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong hoạt động công tác đã nêu ra trong năm 2018 nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản