Tin mới

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

(Mặt trận) - Sáng 15/7, tại điểm cầu Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ phát động thi đua Dự án Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Mỗi thầy thuốc cần luôn giữ lửa với nghề

Phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ và các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh: Lâm Hiển

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Võ Thị Ánh Xuân.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội và các địa phương còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương đảng, lãnh đạo chính quyền địa phương, Ủy ban bầu cử các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp…

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ phát biểu khai mạcẢnh: Lâm Hiển

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đã trải qua 75 năm độc lập, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử; Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã được tổ chức thành công rất tốt đẹp, đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân và vì dân. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố và tăng cường, tạo nền tảng, tiền đề vững chắc để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững.

Cuộc bầu cử luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sát sao, toàn diện, đồng bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự vào cuộc chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng thuận của đồng bào và cử tri cả nước. Công tác chuẩn bị bầu cử và tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chuyên nghiệp từ Trung ương đến địa phương, linh hoạt và sáng tạo trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, cuộc bầu cử lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện ở số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu, với gần 70 triệu lá phiếu tại 84.767 khu vực bỏ phiếu. Cử tri đã lựa chọn trong số gần 45 vạn người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp để bầu chọn những người thực sự tiêu biểu, xứng đáng cả về phẩm chất đạo đức và năng lực, trí tuệ đại diện cho mình tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị 

“Thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, cử tri cả nước đã tham gia rất tích cực và có trách nhiệm vào công tác bầu cử. Trong bối cảnh khó khăn, tác động ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều cử tri ở vùng sâu vùng xa, phương tiện đi lại khó khăn hoặc đang phải điều trị, hoặc thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh Covid - 19 vẫn hăng hái tích cực tham gia bỏ phiếu bằng ý chí và tinh thần dân tộc. Vì vậy cử tri đi bầu lần này rất cao, đạt 99,6% tổng số cử tri cả nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Để đánh giá đầy đủ, toàn diện về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, được sự đồng ý của Trung ương, Bộ Chính trị, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử. Hội nghị sẽ nghe đại diện Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tổng kết công tác bầu cử và đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử, tìm ra nguyên nhân để đúc kết thành những kinh nghiệm quý và bài học cho các kỳ bầu cử tiếp theo. Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị các đại biểu tham dự tại điểm cầu trung tâm và các điểm cầu trong cả nước phát huy trí tuệ, dân chủ trên cơ sở các tài liệu, báo cáo và thực tiễn công tác tổ chức bầu cử tại địa phương, cơ quan và đơn vị mình, tập trung tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc, chất lượng, góp phần vào thành công của Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn báo cáo tổng kết cuộc bầu cử. Ảnh: Lâm Hiển

Hội nghị nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn báo cáo tổng kết cuộc bầu cử; lãnh đạo Chính phủ báo cáo tổng kết công tác tham gia cuộc bầu cử của Chính phủ; đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo tổng kết công tác mặt trận tham gia bầu cử; đại diện lãnh đạo Ủy ban bầu cử Thành phố Hải Phòng trình bày tham luận về kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử liên quan đến việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ đại biểu HĐND và giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu HĐND các cấp; đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai tham luận về kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các quy định pháp luật về bầu cử liên quan đến việc lập danh sách cử tri, xác định đơn vị bầu cử và thành lập các khu vực bỏ phiếu; đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Giang tham luận về kinh nghiệm trong công tác triển khai bảo đảm an ninh, trật tự, y tế, các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid – 19 bảo đảm cho cuộc bầu cử; đại diện Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội tham luận về kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai tham luận về đánh giá quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử.

Chúng ta có quyền tự hào về kết quả cuộc bầu cử

Từ những thành công to lớn của cuộc bầu cử và một số hạn chế được chỉ ra tại hội nghị, phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy trong các cuộc bầu cử tới.

Thứ nhất, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân, sức mạnh đoàn kết các dân tộc và các tôn giáo, vai trò của các nhân sỹ, chức sắc tôn giáo, thành viên Mặt trận, người tiêu biểu các dân tộc… thể hiện rất rõ trong cuộc bầu cử; sự tin tưởng của Nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị vào công tác bầu cử chính là yếu tố then chốt và quyết định, bảo đảm thành công của cuộc bầu cử.

Thứ hai, có quyết tâm chính trị cao cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng đối với công tác chuẩn bị bầu cử là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử. Song song với đó là sự quyết liệt, sâu sát, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trên cơ sở kế thừa bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước đây và sát với tình hình thực tế đặc thù trong phòng, chống dịch, thiên tai, địa lý của từng địa phương; sự phân công, hợp tác tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác bầu cử tạo sự thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Thứ ba, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm đến mọi người dân với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nội dung phong phú, kết hợp các phương tiện truyền thống với ứng dụng tối đa công nghệ thông tin hiện đại. Bảo đảm sự công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, bình đẳng trong từng công việc chuẩn bị bầu cử; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

Thứ tư, bảo đảm thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự; từ việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn được những người xứng đáng, đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Lựa chọn thành viên tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương có năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, nắm vững pháp luật về bầu cử, thành thạo công việc, giữ vững nguyên tắc trong việc bỏ phiếu, việc kiểm phiếu; làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử, nhất là các Tổ bầu cử. 

Thứ năm, chủ động nắm bắt tình hình, bám sát địa bàn cơ sở; chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế; phối hợp chặt chẽ các lực lượng quốc phòng, an ninh, dân phòng và sự ủng hộ của Nhân dân để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử; giải quyết tốt các đơn, thư khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử và nhân sự ứng cử viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, khó khăn ở địa phương, cơ sở; đảm bảo tốt cơ sở vật chất, kỹ thuật.

Bên cạnh đó, tinh thần, thái độ làm việc rất nghiêm túc, tích cực, tận tụy, nhạy bén và trách nhiệm cao của thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, các Tiểu ban giúp việc và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng đội ngũ cán bộ các cấp ở các tổ chức phụ trách bầu cử địa phương đã góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử.

“Chúng ta có quyền tự hào về những kết quả đã đạt được trong cuộc bầu cử vừa qua. Đặc biệt là, trong khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thành công của cuộc bầu cử lại càng cho thấy sức mạnh của lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường vượt qua khó khăn và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam, hội tụ ở niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Cuộc bầu cử cũng để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong dư luận trong và ngoài nước, được truyền thông quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài đánh giá cao”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Vững tin xây dựng, củng cố nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã tạo điều kiện, quan tâm chỉ đạo sát sao cuộc bầu cử và hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp; ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức bầu cử ở các địa phương; sự chung sức, tích cực đồng hành của các cơ quan thông tấn, truyền hình trong nước và quốc tế. 

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và biểu dương đội ngũ cán bộ y tế, chiến sĩ quân đội, công an nhân dân và các lực lượng chức năng trên tuyến đầu phòng, chống dịch đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chăm lo sức khỏe cho Nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tầng lớp Nhân dân và toàn thể cử tri đã thể hiện tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia bầu cử đóng góp quan trọng cho thành công của cuộc bầu cử.

Ngay sau hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại sau bầu cử. Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ có Báo cáo tổng kết bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XV để báo cáo tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV sắp tới.

“Chúng ta vui mừng trước kết quả đạt được của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhưng đây mới chỉ là thành quả bước đầu để chúng ta vững tin hơn trong xây dựng, củng cố nền dân chủ xã hội chủ nghĩa”. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp là rất lớn, rất quan trọng, đòi hỏi phải sớm bắt tay vào triển khai thực hiện.

Sau khi kết quả bầu cử được công bố, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kịp thời ban hành Hướng dẫn về tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tạo điều kiện để các địa phương nhanh chóng kiện toàn bộ máy và nhân sự chủ chốt của chính quyền địa phương với không khí phấn khởi, tin tưởng, các chức danh được bầu, phê chuẩn đều đạt tín nhiệm rất cao.

Tới đây, chúng ta cần tập trung vào tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV. Đây là kỳ họp hết sức quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định tổ chức và nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ; xem xét, quyết định  các chương trình, kế hoạch lớn của nước ta cho 5 năm sắp tới như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn và một số Chương trình mục tiêu quốc gia của giai đoạn 2021-2025.

Năm 2021 cũng là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nghị quyết đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm tới đây là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội Khóa XV, của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, do đó cũng tác động trực tiếp và đánh dấu mức độ chuyển biến về chất trong đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta.

“Bước vào nhiệm kỳ mới, mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cần làm tốt vai trò trung tâm trong hoạt động của cơ quan dân cử, phát huy đầy đủ, tích cực trách nhiệm của mình theo Hiến pháp và pháp luật, phải luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và quyết tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho bộ máy nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Lĩnh hội tư tưởng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, chúng ta cần nhận thức rõ trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, Quốc hội và HĐND các cấp càng phải có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản