Tin mới

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

(Mặt trận) - Sáng ngày 19/01, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị trực tuyến được kết nối tới 52 điểm cầu tại các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), với sự tham dự của trên 1.600 đại biểu trung ương và địa phương.

Sẽ chất vấn 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa - thể thao và du lịch

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính (Hà Nội)

Khẩn trương chăm sóc, hỗ trợ tối đa người bị nạn trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Lãnh đạo UBDT chủ trì Hội nghị 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; các Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình và đại diện các địa phương tại các điểm cầu.

Đại biểu tham dự Hội nghị 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho biết năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) 5 năm giai đoạn 2021-2026. Đồng thời là năm UBDT và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14...

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, trong năm 2021, hệ thống cơ quan công tác dân tộc các cấp đã khắc phục khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 và các khó khăn đặc thù của vùng DTTS&MN, đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng. UBDT đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021. Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN (Chương trình MTQG) và chuẩn bị tốt các điều kiện để quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG ở địa phương. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nắm tình hình dịch bệnh, thiên tai tại vùng đồng bào DTTS&MN. Chủ động hỗ trợ và đề xuất tham mưu trình các cấp thẩm quyền hỗ trợ người dân vùng đồng bào DTTS&MN vượt qua đại dịch ở địa phương.

Cùng với việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương vùng đồng bào DTTS&MN đã ban hành các Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác dân tộc và ban hành các chính sách đặc thù riêng của từng địa phương như: chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho hộ nghèo DTTS vùng khó khăn; chính sách hỗ trợ học phí và trợ cấp xã hội cho học sinh DTTS; chính sách về chế độ đãi ngộ đối với bác sĩ công tác tại vùng DTTS&MN; chính sách bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào DTTS; chính sách bảo hiểm y tế đối với Người có uy tín vùng đồng bào DTTS; chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS không thuộc vùng có điều kiện KT-XH khó khăn; chính sách hỗ trợ, tặng quà cho hộ đồng bào DTTS tiêu biểu; chính sách hỗ trợ lãi suất cho hộ đồng bào DTTS... Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố đã tham mưu cho UBDT các tỉnh, thành phố chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình MTQG.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu khai mạc Hội nghị 

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, UBDT thực hiện các nhiệm vụ công tác dân tộc trong bối cảnh có nhiều thách thức và khó khăn hơn so với dự báo: dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường tác động toàn diện tới KT-XH, quốc phòng, an ninh của cả nước trong đó có vùng đồng bào DTTS&MN; thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; tình trạng xâm nhập mặn và hạn hán vẫn tiếp diễn ở đồng bằng sông Cửu Long… đã ảnh hưởng lớn tới sản xuất và đời sống nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBDT đã nỗ lực với quyết tâm cao nhất thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác dân tộc năm 2021. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách bảo đảm an sinh xã hội; từ đó, tình hình KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN có chuyển biến tích cực, đúng hướng. Cùng với cả nước, đồng bào các DTTS luôn tích cực lao động, sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân.

Năm 2022, Ủy ban Dân tộc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện chương trình; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện chương trình đúng tiến độ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Ủy ban Dân tộc tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh công tác dân tộc trong tình hình mới, tăng cường theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường… giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT 

Nhấn mạnh vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh khẳng định: Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách dân tộc. Hệ thống các chính sách ngày càng phủ kín các lĩnh vực, địa bàn, có tính toàn diện, bám sát thực tiễn. Đời sống tinh thần, vật chất của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện. Đồng bào các dân tộc đã góp phần rất to lớn vào những thành quả phát triển của đất nước.Các chính sách dân tộc đã được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, kịp thời hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề; bố trí sắp xếp, ổn định dân cư; cấp phát báo, tạp chí; xuất cấp gạo; hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới; đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc thiểu số rất ít người…

Biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ủy ban Dân tộc, các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong năm 2021 trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá, đây là những đóng góp quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.

Nhấn mạnh công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị, thời gian tới, Ủy ban Dân tộc, các đơn vị liên quan và các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của các địa phương và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc.

Phó Thủ tướng cho rằng, công tác dân tộc cần bám sát và nắm bắt tình hình thực tiễn các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là về đời sống của đồng bào, tình hình thiên tai, dịch bệnh, di cư tự phát, các điểm “nóng” về an ninh trật tự... Đồng thời, Chiến lược dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 cần được tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả; chú trọng các chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng chuỗi giá trị, chuyển giao công nghệ để tạo sinh kế bền vững, từ đó nâng cao trình độ, tay nghề, nhận thức, tinh thần tự lực tự cường, thoát nghèo vượt khó cho đồng bào dân tộc thiểu số...

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT 

Tại Hội nghị, ông Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (UBDT) đã công bố các quyết định khen thưởng: Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản