Tin mới

Hội thảo quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo

(Mặt trận) - Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921-8/8/2021), sáng 7/8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương ương, Văn phòng Quốc hội, Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh” theo hình thức trực tuyến.

Phân luồng giao thông các tuyến đường ở Hà Nội phục vụ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về thực hiện ý nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thủ tướng: Đẩy mạnh công tác 'đền ơn đáp nghĩa' với trách nhiệm lớn lao và nghĩa tình sâu nặng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội thảo. 

Chủ trì Hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy.

Dự Hội thảo có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài.

 Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn hội thảo khoa học

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú và tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Hội thảo tập trung làm sáng tỏ các nội dung: Đồng chí Lê Quang Đạo - người có nhiều đóng góp to lớn trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và phong trào cách mạng ở Bắc Kỳ; đồng chí Lê Quang Đạo - người chỉ huy chính trị - quân sự tài ba của Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Lê Quang Đạo - nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Lê Quang Đạo - tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, trong sáng; đồng chí Lê Quang Đạo - người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh.

Các tham luận tập trung phân tích, lý giải, góp phần làm sáng tỏ cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp quan trọng của nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo đối với Đảng, Nhà nước, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh.

 Quang cảnh Hội thảo

Đồng chí Lê Quang Đạo (tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện), sinh ngày 8/8/1921, tại xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, nay là phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1938, được kết nạp vào Đảng năm 1940. Trước Cách mạng tháng 8/1945 và trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đồng chí Lê Quang Đạo trải qua nhiều cương vị chủ chốt của Đảng.

Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước (1987-1992), đồng chí đã đóng góp nhiều tâm huyết vào việc tiến hành sửa đổi Hiến pháp năm 1980 thành Hiến pháp năm 1992 phù hợp Cương lĩnh đổi mới của Đảng, đáp ứng đòi hỏi của cách mạng, nguyện vọng của nhân dân trong giai đoạn mới.

PGS.TS Lý Việt Quang, Viện Trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng phân tích, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Quang Đạo gắn liền với những biến đổi to lớn và sâu sắc của đất nước, đặc biệt trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và phong trào cách mạng ở Bắc Kỳ.

Năm 1943 khi mới 22 tuổi, đồng chí Lê Quang Đạo là Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Cả ba lần đồng chí được Trung ương cử làm Bí thư Thành ủy Hà Nội đều trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, đặc biệt là lần thứ 3 đồng chí Lê Quang Đạo đã thực hiện đường lối “kháng chiến, kiến quốc” toàn dân, toàn diện, đối phó với âm mưu, thủ đoạn đánh phá ác liệt của quân Pháp.

Các điểm cầu trực tuyến tại Hội thảo 

Trong tham luận tại Hội thảo, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng khẳng định, đồng chí Lê Quang Đạo là một vị tướng trong quân đội, có tài năng kiệt xuất, đóng góp rất xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của đất nước.

Đồng chí Lê Quang Đạo trong nhiều cương vị khác nhau trong quân đội đã luôn thể hiện bản lĩnh của người chiến sĩ Cộng sản, hết lòng hết sức vì tổ quốc, vì nhân dân. Đồng chí luôn yêu thương đồng chí, đồng đội và luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân. Đồng chí cùng với đồng đội trong quân đội thực hiện thắng lợi các trận đánh, quyết định đến cục diện của chiến trường và góp phần to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc sau này.

Là Chủ tịch Quốc hội khóa VIII giai đoạn 1987-1992, khi tình hình thế giới biến đổi nhanh chóng, phức tạp, đất nước đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Lê Quang Đạo đã chỉ đạo thực hiện đổi mới về tổ chức và hoạt động của Quốc hội nhằm thể chế hóa hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng.

Trong nhiệm kỳ này, với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Quốc hội đã thể hiện nổi bật vai trò xây dựng và ban hành pháp luật, với 2 bộ luật, 29 đạo luật và 42 pháp lệnh.

Một dấu ấn quan trọng của thời kỳ này là trên cơ sở sửa đổi Hiến pháp năm 1980, đồng chí Lê Quang Đạo đóng góp nhiều tâm huyết, toàn diện để Quốc hội ban hành Hiến pháp năm 1992 phù hợp với giai đoạn đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, "dưới sự chủ trì và lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Quốc hội khóa VIII đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng về phát huy dân chủ và nâng cao năng lực đại diện của đại biểu Quốc hội.

Hiến pháp năm 1992 đã đổi mới rất toàn diện những vấn đề liên quan đến nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, sở hữu toàn dân cũng như là nền kinh tế nhiều thành phần. Những vấn đề liên quan đến luật kinh doanh, đấu thầu và có một bộ luật có giá trị thực tiễn sâu sắc, đó là Luật Đất đai”.

Trong tham luận Chủ tịch Lê Quang Đạo với sự nghiệp xây dựng MTTQ Việt Nam và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài nêu rõ, đồng chí Lê Quang Đạo là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân ta, nguyên là Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là một trong những vị Chủ tịch Mặt trận tạo bước đột phá cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lên tầm cao mới.

Với 17 năm tham gia công tác Mặt trận, đồng chí đã có những đóng góp to lớn với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận hội thảo 

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ban Tổ chức đã nhận được gần 47 tham luận của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các nhà khoa học gửi đến Hội thảo. Nhiều tham luận tập trung nhấn mạnh: Quê hương, gia đình đã có những ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành lý tưởng yêu nước, nhân cách và chí hướng cách mạng của nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo. Qua phân tích những hoạt động cách mạng liên tục của nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, các tham luận và ý kiến phát biểu khẳng định, ông đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Một trong điểm nổi bật trong cuộc đời cách mạng của nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, đó là tấm gương đạo đức mẫu mực, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, lối sống giản dị, trong sạch, gắn bó mật thiết với đồng chí, đồng bào. Nhiều tham luận khẳng định, Bắc Ninh là nơi ghi dấu sâu sắc những hoạt động và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng của nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo; ông là người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh, đã để lại những dấu ấn to lớn đối với sự phát triển của quê hương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, Hội thảo lần này là hoạt động thiết thực, làm rõ thêm cuộc đời cách mạng và tri ân những cống hiến to lớn của nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quê hương Bắc Ninh, qua đó, góp phần giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho các cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hội thảo càng có ý nghĩa khi được tổ chức trong bối cảnh Quốc hội khóa XV vừa tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất; trong không khí của những ngày tháng Tám lịch sử, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiến tới kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9; tích cực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, trong khuôn khổ thời gian có hạn, không có điều kiện trình bày hết các tham luận tại hội trường, Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn các đại biểu, nhà khoa học đã gửi bài tham gia Hội thảo. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp, biên tập thành kỷ yếu khoa học, làm tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền về nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thời gian tới.    

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản