Tin mới

Hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Vĩnh Yên lần thứ XX

(Mặt trận) - Ngày 25/4, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Vĩnh Yên được tổ chức. Báo cáo kiểm điểm của Uỷ ban MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2014-2019 đã ghi nhận những kết quả đạt được của cả nhiệm kỳ, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới, để phát huy những kết quả đạt được, hướng MTTQ thành phố hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Vĩnh Yên lần thứ XX đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, “một dấu mốc bằng vàng chói lọi”

Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ: Không bao giờ quên những người làm nên “cột mốc vàng” của lịch sử

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chúc tết công nhân, lao động Công ty Cổ phần MT&DVĐT Vĩnh Yên.

Báo cáo nêu rõ, sau một nhiệm kỳ hoạt động, Ủy ban MTTQ thành phố Vĩnh Yên khóa XIX đã đoàn kết, thống nhất về chính trị và hành động, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân thành phố, hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đề ra, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thành phố, động viên nhân dân hăng hái thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh do Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đề ra. Kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vĩnh Yên được đánh giá như sau.

I. Tình hình tổ chức của Uỷ ban MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2014-2019

Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá VII, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vĩnh Yên khoá XIX, nhiệm kỳ 2014-2019 hiệp thương dân chủ, thống nhất cử 55 Ủy viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố theo đúng cơ cấu, thành phần đã quy định. Trong đó: Lãnh đạo và người đứng đầu các tổ chức thành viên là 22, Chủ tịch MTTQ cơ sở là 09, cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp xã hội và tôn giáo là 18, cơ quan chuyên trách là 06. Trong quá trình hoạt động hàng năm, do biến động về tổ chức một số Ủy viên được nghỉ chế độ hoặc chuyển vị trí công tác khác.

Căn cứ Điều 22 Chương IV Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, để đảm bảo cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố hoạt động có hiệu quả, đáp ứng với nhiệm vụ và chương trình phối hợp hoạt động cả nhiệm kỳ, đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố do Đại hội lần thứ XIX đề ra, khi có thay đổi Uỷ viên, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã nhanh chóng báo cáo Thường trực Thành uỷ và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc cho ý kiến chỉ đạo để kịp thời hiệp thương cử bổ xung hoặc thay thế Uỷ viên Uỷ ban MTTQ thành phố. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố đã tổ chức 11 Hội nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, trong đó có 08 hội nghị thông báo 21 ông, bà theo Điều lệ MTTQ Việt Nam thôi không tham gia Ủy ban MTTQ thành phố khóa XIX, trình và hiệp thương cử bổ sung 18 Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khóa XIX đảm bảo đúng thành phần cơ cấu số lượng theo Điều lệ. Trong nhiệm kỳ có 21 Uỷ viên nghỉ chế độ và chuyển công tác, trong đó có 11 Ủy viên chuyển công tác, 10 Uỷ viên nghỉ chế độ. Đến nay Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố có 52 Ủy viên.

II. Kết quả hoạt động của Uỷ ban và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2014-2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XIX, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, phát huy kết quả nhiệm kỳ trước đạt được, Uỷ ban MTTQ thành phố luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và khu dân cư, nâng cao vai trò của MTTQ với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân thành phố. Uỷ ban MTTQ đã hoàn thành các nhiệm vụ mà Đại hội XIX đề ra, góp phần vào sự phát triển thành phố, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

1. Hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ thành phố xây dựng Quy chế hoạt động và được thông qua tại Kỳ họp thứ 2 khoá XIX. Chương trình hoạt động hàng năm của MTTQ được xây dựng trên cơ sở: Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, đa dạng hóa các hình thực tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội thành phố; Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể phát động; Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng chương trình phối hợp hoạt động cụ thể hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư, xây dựng mô hình điểm sát với từng xã, phường; hướng dẫn MTTQ cơ sở tổ chức thực hiện tốt các nội dung hoạt động thiết thực, đạt hiệu quả cao.

LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn cho chị Dương Thị Lan, đoàn viên Công đoàn trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ thành phố luôn coi trọng nguyên tắc hoạt động của Mặt trận là tự nguyện, hiệp thương dân chủ và phối hợp thống nhất hành động. Các vị Uỷ viên Uỷ ban đều đề cao trách nhiệm của tổ chức mình với công tác Mặt trận, phát huy vai trò của mỗi Ủy viên với công việc, với đơn vị, tổ chức được phụ trách, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, chủ động bố trí công việc khoa học, hợp lý để dự các kỳ họp của Ủy ban MTTQ và tham gia các ý kiến vào các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động của MTTQ và các lĩnh vực liên quan. Các Ủy viên đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đề xuất và đóng góp nhiều ý kiến với Uỷ ban và Ban Thường trực để có hoạt động phù hợp với thực tế của thành phố và cơ sở. 

Các vị Ủy viên luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sáng, giản dị, không ngại khó khăn, gắn bó tâm huyết với công tác Mặt trận: thường xuyên gần gũi nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương như xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế, xã hội thành phố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các Ủy viên Ủy ban Mặt trận thành phố luôn lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền; Luôn phát huy vai trò của MTTQ là tổ chức đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền để động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Mỗi Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nội dung, chương trình hoạt động của MTTQ được các tổ chức thành viên, các ngành phối hợp chặt chẽ và tổ chức triển khai đạt kết quả, được nhân dân tin tưởng, tích cực hưởng ứng như cuộc vận động “Toàn đân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động Quỹ “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,  ủng hộ đồng bào bị bão lụt, thiên tai v.v..

2. Hoạt động của Ban Thư­­ờng trực

Ban Thường trực đầu nhiệm kỳ có 07 người, trong nhiệm kỳ có 02 Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên Thường trực nghỉ chế độ, kiện toàn cuối nhiệm kỳ còn lại 05 người (01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 03 Ủy viên Thường trực). Tập thể Ban Thường trực đã đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nêu cao tinh thần trách nhiệm trư­­ớc Uỷ ban MTTQ, luôn bám sát Điều lệ MTTQ Việt Nam, Luật MTTQ Việt Nam, để triển khai Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động của MTTQ nhiệm kỳ 2014-2019 từ thành phố đến cơ sở, khu dân cư nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị thành phố.

Ban Thường trực đã thực hiện việc chuẩn bị, triệu tập, tổ chức 13 kỳ họp Uỷ ban định kỳ và chuyên đề, 01 hội nghị mở rộng theo đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam và yêu cầu nhiệm vụ chính trị thành phố. Tổ chức thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm của Uỷ ban MTTQ thành phố và chương trình công tác của MTTQ tỉnh, Nghị quyết của Thành uỷ, Nghị quyết và Quyết định của HĐND và UBND thành phố có liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của MTTQ và đời sống nhân dân.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố đã cùng Ủy ban MTTQ các cấp thành phố thực hiện đúng Quy trình, dân chủ, công khai và vận động nhân dân thực tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, được Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc công tác bầu cử, MTTQ tỉnh tặng Cờ đơn vị xuất sắc.

Lê bàn giao Nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ tại phường Hội Hợp

Đoàn viên, thanh niên ra quân Ngày chủ nhật xanh

Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại xã Nghĩa Thuận, huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang.

Trong công tác phối hợp đã tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, HĐND đã có nhiều đổi mới mở rộng số lượng đại biểu cử tri, nội dung hình thức phù hợp với tình hình thực tế của thành phố và từng đơn vị, tổ chức. Xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Uỷ ban nhân dân, với Viện Kiểm sát thành phố; xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động với Phòng Cảnh sát Phòng cháy số 1 Vĩnh Phúc, Chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; xây dựng Chương trình phối hợp công tác với Ban Dân vận Thành ủy - Ban Chỉ huy Quân sự thành phố - MTTQ các tổ chức chính trị xã hội thành phố và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp. Hằng năm hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218, Quy định 124 của Trung ương Đảng, thực hiện việc tổng hợp ý kiến nhân dân và phối hợp với Văn phòng Thành ủy và Văn phòng HĐND, UBND thành phố tổ chức hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo Quy định 54, 55 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Hướng dẫn số 01, 02 của Thành ủy Vĩnh Yên. Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận cũng như nhiệm vụ chung của thành phố trong chương trình công tác hàng tháng, quý, năm.

Công tác tuyên truyền được triển khai thông qua nhiều hình thức như viết tin bài trên Bản tin thành phố, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thành phố, của xã, phường, thông qua các hội nghị, các chương trình tập huấn, tuyên truyền trực tiếp tới các nhóm hộ dân trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng v.v.. để nhân dân nắm được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, đặc biệt là 10 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinhh tế-xã hội của HĐND, UBND thành phố, Nghị quyết - Mục tiêu, Chương trình phối hợp thống nhất hoạt động của Đại hội MTTQ các cấp. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước được Ban Thường trực hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc cơ sở, triển khai thực hiện tới địa bàn khu dân cư.

Ban Thường trực thực hiện tốt việc nắm bắt, tập hợp ý kiến và kiến nghị của cử tri qua công tác tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử các cấp, nắm bắt tình hình nhân dân từ hệ thống MTTQ cơ sở và khu dân cư, nắm bắt trực tiếp tình hình nhân dân từ các sự việc cụ thể khi đi tuyên truyền trực tiếp, trong công tác phối hợp tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo định kỳ hành tháng của Chủ tịch và Phó Chủ tịch.

Ban Thường trực quan tâm tới công tác tổ chức kiện toàn bộ máy hoạt động của MTTQ từ thành phố đến cơ sở, về số lượng đảm bảo theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, chất lượng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Trong nhiệm kỳ qua đã công nhận kiện toàn, thay thế 07 Chủ tịch MTTQ cơ sở. Tăng cư­ờng công tác hướng dẫn, tổ chức giao ban, tập huấn để nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ. Thực hiện Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT ngày 06/2/2018 của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thông tri số 13-TT/TU ngày 28/5/2018 của Thành uỷ Vĩnh Yên về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội MTTQ các cấp thành phố. Ban Th­­ường trực đã tham mưu, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đại hội MTTQ các các cấp thành phố chỉ đạo thành công Đại hội MTTQ phường Hội Hợp nhiệm kỳ 2019-2024 là đơn vị làm điểm cấp xã cho tỉnh đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian, quy trình và nội dung Đại hội; chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu MTTQ VN cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024.

Đánh giá chung: Nhiệm kỳ 2014-2019 Uỷ ban MTTQ thành phố thư­ờng xuyên chủ động tham m­­ưu với cấp uỷ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp, các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, bằng nội dung, chư­­ơng trình công tác cụ thể, thiết thực, sát với cơ sở. Kết quả nổi bật của Uỷ ban MTTQ nhiệm kỳ qua là: Tăng cường công tác vận động, tập hợp mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động quỹ "Vì ngư­­ời nghèo’’ xây dựng nhà đại đoàn kết, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’’ góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố; Giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, tích cực đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân để thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và chính sách ngoại giao của Nhà nước; củng cố hệ thống MTTQ các cấp thành phố, cơ sở và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình thực tế của thành phố và mỗi cơ sở, khu dân cư. Kết quả từng lĩnh vực hoạt động được thể hiện trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ được thông qua tr­ước Đại hội.

3. Những tồn tại, hạn chế

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố có lúc còn chưa phát huy được năng lực, trí tuệ, vai trò, vị trí của tập thể Uỷ ban và khả năng, kinh nghiệm, uy tín của mỗi Uỷ viên Uỷ ban đối với lĩnh vực được phân công phụ trách để triển khai các hoạt động, phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực. Có tổ chức thành viên chưa thực sự tham gia vào chương trình phối hợp thống nhất hoạt động của MTTQ.

Một số Uỷ viên chư­­a đóng góp được nhiều ý kiến cho Uỷ ban và Ban Thường trực MTTQ về phương thức hoạt động ở một số lĩnh vực công tác. Có Uỷ viên trách nhiệm chưa thực sự cao, ít tham gia các kỳ họp, chư­­a chủ động nắm bắt tâm t­ư, nguyện vọng của nhân dân ở lĩnh vực mình đại diện để phản ánh, kiến nghị với Ban Thường trực.

Sự phối hợp của các Uỷ viên Uỷ ban MTTQ thành phố có lúc còn chưa chặt chẽ. Một số nơi khi có hiện tượng tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp, các Uỷ viên ở khu vực đó chưa phát hiện kịp thời và có biện pháp phối hợp tuyên truyền, vận động để đạt hiệu quả.

Công tác phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức thành viên có lúc còn chưa thật sự chặt chẽ; chưa phát huy hết được quyền giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, giám sát và phản biện xã hội của nhân dân theo Quyết định 217, 218 và Quy định 124 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đối với các hoạt động của cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức nhà nước về việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4. Nguyên nhân của những hạn chế yếu kém

4.1. Nguyên nhân khách quan

Sự khủng hoảng chính trị, suy thoái kinh tế toàn cầu, sự tác động tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường như việc chạy theo lợi ích, lợi nhuận, sự phân hóa giàu nghèo, chủ nghĩa cá nhân v.v.. chưa có giải pháp khắc phục tích cực, do vậy đã tác động đến tư tưởng của cán bộ và các tầng lớp nhân dân.

Một số sự việc trong công tác cán bộ từ Trung ương, tỉnh, thành phố; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi không còn chế độ đất dịch vụ; việc thực hiện Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh về đồn ghép chức danh không chuyên trách ở xã, phường và khu dân cư v.v.. đã ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

4.2. Nguyên nhân chủ quan

Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế-xã hội của thành phố có lúc còn chưa được thường xuyên. Việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết và Chương trình phối hợp thống nhất hoạt động Đại hội MTTQ nhiệm kỳ còn chưa toàn diện.

Việc học tập, tự học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Năng lực và sự nhiệt tình, trách nhiệm công việc của một số cán bộ chuyên trách trong Ủy ban, Ban Thường trực còn có hạn chế ở một số lĩnh vực ảnh hưởng đến công tác giám sát và phối hợp giám sát, công tác triển khai nhiệm vụ và việc nắm bắt tình hình nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản