Tin mới

Khai mạc Phiên họp thứ 56 Ủy ban Thường vụ của Quốc hội

(Mặt trận) - Sáng 27/5, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 56.

Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an

Chiều 21/5: Quốc hội trình danh sách đề cử bầu Chủ tịch nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Khai mạc Phiên họp thứ 56 Ủy ban Thường vụ của Quốc hội 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Phiên họp cho ý kiến vào hai nhóm vấn đề. Thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến về báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến về ba báo cáo của Chính phủ, gồm: Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; báo cáo tài chính nhà nước năm 2019; báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Về báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trên cơ sở báo cáo nhanh, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sơ bộ, đặc biệt là đánh giá khái quát về kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử, cho ý kiến về những nội dung tiếp tục thực hiện, những yêu cầu đối với Hội đồng Bầu cử quốc gia, đối với Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia để hoàn thiện chính thức báo cáo này và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trên căn cứ Báo cáo của Chính phủ, kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và việc tổ chức một số đoàn giám sát đi các địa phương; trên tinh thần siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tất cả những vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách phải được xem xét và quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật và Quốc hội mới là cấp có thẩm quyền thông qua hay không thông qua báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước. Do đó, trước khi trình ra Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải làm rõ tập trung vào những nội dung, gồm: liên quan đến tình hình thực hiện các chỉ tiêu trong dự toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thông qua; những tồn tại, hạn chế, yếu kém và những nội dung liên quan đến vấn đề lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước; những vấn đề liên quan đến việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, bao gồm cả vấn đề xử lý các điều kiện tài chính, trách nhiệm của các cơ quan hữu quan trong việc tiếp thu, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật; xử lý trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân gắn với trách nhiệm của người đứng đầu...

Về báo cáo tài chính nhà nước năm 2019, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tập trung phân tích sâu về việc thực hiện các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này, đưa vấn đề về tài chính ngày càng đi vào nề nếp, thực chất.

Về báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, bên cạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một nhiệm vụ quan trọng. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung phân tích kết quả đã bám sám chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký ban hành hay chưa; những kết quả cụ thể, những hạn chế, tồn tại cần khắc phục…; bảo đảm công tác này ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra.

 Ảnh: Hồ Long

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sâu vào nội dung cụ thể trong lĩnh vực lãng phí, tiết kiệm, những thành tích, ưu điểm căn bản và những tấm gương của các bộ, ngành, địa phương gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện pháp luật, quy định, yêu cầu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (cả về nhân lực, vật lực, tài lực)... để hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội, chắt lọc những vấn đề căn cơ nhất đưa vào báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế, xã hội để việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày càng đi vào thực chất, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực  tế và quy định của pháp luật.

Tiếp đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường đã trình bày báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản