Tin mới

Khẳng định vai trò chủ trì của Mặt trận trong khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

(Mặt trận) - Ngày 1/4, tại Quảng Ninh, đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, nhằm nắm bắt tiến độ triển khai Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Trang trọng Lễ dâng hương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên, tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, “một dấu mốc bằng vàng chói lọi”

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Dân vận, các ban chuyên môn khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tiến độ triển khai Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Hưởng cho biết, trên cơ sở Chỉ thị 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư, Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT ngày 06/02/2018 của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 12/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành các văn bản liên quan nhằm hướng dẫn MTTQ các cấp tổ chức Đại hội.

Đến nay, đã có 186/186 xã hoàn thành tổ chức Đại hội. Qua Đại hội cấp xã, có 184/186 Chủ tịch MTTQ cấp xã là Đảng ủy viên, trong đó 91 người tham gia Thường vụ Đảng ủy.

Đối với việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, đến nay có 2/14 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành tổ chức Đại hội, có 5 đơn vị dự kiến tổ chức Đại hội trong tháng 4/2019, còn lại 7 đơn vị tổ chức trong tháng 5/2019. Số lượng Ủy viên Ủy ban cấp huyện đảm bảo từ 45-65 người. Tại 2 đơn vị cấp huyện đã tổ chức Đại hội điểm, số lượng Ủy viên Ủy ban đảm bảo theo quy định từ 55 - 58 người.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trong quá trình tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan chức năng đã vào cuộc tích cực. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội ở các địa phương được chuẩn bị chu đáo, hiệu quả cả về nội dung và hình thức. Các phong trào thi đua được phát động với ý nghĩa thiết thực, xoay quanh những mô hình gắn với điều kiện thực tế tại địa phương, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Đây chính là cơ sở để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào tháng 7/2019.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo ông Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền luôn tạo điều kiện và đảm bảo cho Đại hội MTTQ các cấp tổ chức thành công. Qua Đại hội MTTQ cấp xã, và Đại hội điểm cấp huyện, tinh thần đổi mới chính là điểm nhấn trong triển khai các chương trình hành động của Mặt trận; cơ cấu Ủy viên Ủy ban được mở rộng tới các cá nhân tiêu biểu gắn với các thành phần kinh tế để phát huy vai trò của MTTQ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đánh giá cao những chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ninh trong công tác triển khai Đại hội MTTQ các cấp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh khẳng định, có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, từ đó tạo được sự đồng thuận trong phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt nghiêm túc tinh thần Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư, Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy để kịp thời ban hành các văn bản liên quan nhằm đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phối hợp giữa các thành viên trong khối trong phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội MTTQ các cấp đã được phát huy.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Nhấn mạnh Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên, duy nhất trên cả nước đang tổ chức mô hình thí điểm khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Đại hội MTTQ các cấp phải thể hiện rõ được vai trò chủ trì của Mặt trận với các thành viên trong khối, văn kiện và nhân sự tham gia Đại hội phải đảm bảo có nét mới và gắn với mô hình thí điểm đang triển khai.

Theo đó, văn kiện Đại hội cần đánh giá được vai trò của Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, phản ánh được những nét đổi mới, chỉ ra những ưu, nhược điểm trong tích hợp nhiệm vụ khi thực hiện mô hình thí điểm. Đặc biệt phải phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong triển khai nhiệm vụ, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể từ mỗi chương trình hành động.

“Văn kiện Đại hội phải rõ ràng, xúc tích, ngắn gọn, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để tạo ra những đột phá trong nhiệm kỳ mới”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bên cạnh việc đảm bảo cơ cấu độ tuổi, thành phần, cần nâng cao chất lượng nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ các cấp theo hướng đảm bảo tính đại diện, tính tiêu biểu cũng như nâng cao trình độ của nhân sự tham gia trong nhiệm kỳ mới. Quy trình tuyển chọn nhân sự phải đảm bảo phát huy vai trò của mỗi thành viên trong triển khai nhiệm vụ.

Đoàn công tác làm việc với Ủy ban MTTQ thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản