Tin mới

Kiên định, vững vàng trước mọi tình huống

(Mặt trận) - Ngày 24/1, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị mỗi đảng viên phải thuộc bài, làm đúng vai, phải nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng để kiên định, vững vàng trước mọi tình huống.

Thủ tướng: Đẩy mạnh công tác 'đền ơn đáp nghĩa' với trách nhiệm lớn lao và nghĩa tình sâu nặng

Chủ tịch nước Tô Lâm: Các gia đình chính sách phải luôn được hưởng đầy đủ thành quả của sự nghiệp đổi mới

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tham dự Hội nghị có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Thành Nam, Ủy ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các vị Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; các vị trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên Đảng bộ cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Báo cáo tổng kết công tác Đảng bộ năm 2018 do ông Vương Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày nêu rõ, năm 2018, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối, sự phối hợp chặt chẽ của Đảng đoàn, Ban Thường trực, Ban Chấp hành Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện chương trình công tác đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thường xuyên nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các cấp ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TƯ; Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, chú trọng thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc và đã hoàn thành kế hoạch đề ra; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm, các đoàn thể trong Đảng bộ không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và hoạt động phong trào, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong năm 2018.

Biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2018, Chủ tịch Trân Thanh Mẫn khẳng định, nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, trách nhiệm cao của Đảng ủy cơ quan, sự đóng góp tích cực và tính tiền phong, gương mẫu của các đồng chí trong Chi ủy các chi bộ, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thông tin với Hội nghị về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2018, đất nước ta đạt nhiều thành công lớn, 9/12 chỉ tiêu vượt và 3 chỉ tiêu đạt, lần đầu trong 10 năm, nền kinh tế vượt mức tăng trưởng từ 6,7% lên mức 7,08%; quy mô GDP lên hơn 245 tỉ USD, bình quân đầu người 2.580 USD, tăng thêm gần 200 USD so với năm 2017; thu ngân sách vượt trên 6% so với dự toán khoảng 3,5 tỷ USD; dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục trên 60 tỷ USD; nợ xấu giảm sâu; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 6,8%...

Trong công tác Mặt trận năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chương trình, mục tiêu của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam. Mặt trận các cấp đã làm tốt việc nắm tình hình nhân dân, ý kiến cử tri và nhân dân phản ánh trước Quốc hội, được Quốc hội đánh giá cao; các chương trình, các cuộc vận động đã đi vào chiều sâu và có hiệu quả; tạo sự chuyển biến trong công tác đối ngoại nhân dân.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò của mình trong triển khai các chương trình giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia vào đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 “Những kết quả đó được thể hiện qua đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 28 tháng 12 vừa qua: Năm 2018, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng có nhiều cố gắng trong đổi mới tổ chức và hoạt động; chủ động, tích cực tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đặc biệt là đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia phản biện xã hội, thực hiện các chính sách xã hội, phong trào xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đánh giá cao công tác phối hợp giữa các đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam trong năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, Đảng bộ cơ quan cần tiếp tục quan tâm nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của BCH Trung ương, Đảng ủy Khối ban hành trong năm 2019; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, từ đó xây dựng Đảng bộ luôn vững mạnh, không có 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

“Mỗi đảng viên trong cơ quan phải kiên định, vững vàng trước mọi tình huống, phải vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời phải nắm vững nghiệp vụ, chuyên môn để triển khai các chương trình hành động tới Mặt trận các cấp. Cán bộ Mặt trận phải thuộc bài, làm đúng vai, phải nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Cùng với đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, đảng viên cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam cần chủ động nâng cao trình độ chuyên môn và thể hiện tính quyết liệt, quyết tâm, quyết làm, quyết hành động trong triển khai nhiệm vụ để năm 2019 thành tích gấp đôi năm 2018.  Đồng thời nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, luôn là người đi đầu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trên cơ sở các ý kiến các đại biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định, năm 2019, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thì trọng tâm của các ban, đơn vị là tham mưu cho Đảng đoàn, Ban Thường trực và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lãnh chỉ đạo công tác tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cần nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, hướng dẫn trong hệ thống, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc góp phần để năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Đại hội XII của Đảng, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trương Thị Ngọc Ánh, sinh hoạt tại Đảng bộ cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Nhân dịp này, Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã quyết định khen thưởng cho 7 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 42 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản