Tin mới

Ký Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) - Chiều 15/6, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi lễ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Bộ Chính trị giao đồng chí Phạm Tất Thắng điều hành công việc của Ban Dân vận Trung ương

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Cùng dự có các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Thường vụ Quốc hội; các Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì lễ ký. Ảnh Quang Khánh

Nghị quyết liên tịch được ký kết giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bao gồm 4 chương quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nghị quyết liên tịch cũng quy định trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Phối hợp trong việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xem xét, trả lời kiến nghị từ kết quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của pháp luật.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Quang Khánh

Đối với các cơ quan, tổ chức phải tạo điều kiện, thực hiện các yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình giám sát, phản biện xã hội. Cùng với đó xem xét, trả lời kiến nghị từ kết quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, Nghị quyết này cụ thể hóa các Điều 27 và Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 09/6/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. “Đây là văn bản pháp luật, có giá trị pháp lý quan trọng, góp phần tiếp tục cụ thể về cơ chế đối với hình thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cho biết, xác định đây là văn bản hướng dẫn quan trọng, một mặt phải bám sát giới hạn phạm vi Luật quy định chi tiết về hình thức giám sát, phản biện xã hội, một mặt phải thực hiện cho được yêu cầu thực tiễn đặt ra là phải có quy định cụ thể, chi tiết về quy trình thực hiện các hình thức giám sát, phản biện xã hội bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện, đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn đặt ra, do vậy trong suốt quá trình chủ trì, phối hợp soạn thảo, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm, gửi lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương với tinh thần cầu thị, xây dựng.

“Trong giai đoạn hoàn thiện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của các cơ quan tham mưu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ và đặc biệt là sự quan tâm, đồng thuận, ủng hộ với quyết tâm chính trị cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ để ký ban hành Nghị quyết liên tịch bảo đảm tiến độ, chất lượng”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn thông tin.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thực hiện quy định của Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy định của Đảng tại Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong thời gian qua được triển khai chủ động, tích cực, đồng bộ, từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã rất quyết tâm, sáng tạo tổ chức các hoạt động, chương trình giám sát phù hợp với Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong 3 năm qua, ở cấp Trung ương, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhiều tổ chức thành viên khác của MTTQ Việt Nam đã chủ trì hoặc phối hợp tham gia triển khai các hoạt động giám sát ở cấp Trung ương ở các vấn đề, lĩnh vực có ý nghĩa cấp bách.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ký Nghị quyết liên tịch. Ảnh Trọng Đức.

Qua giám sát, phản biện xã hội, trên cơ sở nắm bắt được những yêu cầu của xã hội, những bức xúc và những vấn đề mà đông đảo nhân dân quan tâm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều kiến nghị, đề xuất quan trọng đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng ở các cấp trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện. Nhiều ý kiến góp ý, kiến nghị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được thể hiện trong các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân mà Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trình bày tại các kỳ họp Quốc hội, gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều là những vấn đề bức xúc đối với đại đa số các tầng lớp nhân dân đòi hỏi Nhà nước phải sớm xem xét, giải quyết. Các ý kiến, kiến nghị của UBTƯ MTTQ Việt Nam đã từng bước có phản hồi của các bộ, ngành được góp ý, được nhân dân và cử tri cả nước hoan nghênh và đánh giá cao. 

“Việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, trong đó có việc quy định chi tiết về các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Nghị quyết liên tịch này sẽ góp phần tháo gỡ về cơ chế, nâng cao về chất công tác giám sát, phản biện xã hội trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm phối hợp với Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện phần trách nhiệm của mình được quy định trong Nghị quyết liên tịch để Luật MTTQ Việt Nam nói chung, Nghị quyết liên tịch nói riêng được sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, để hoạt động giám sát, phản biện xã hội thực sự trở thành một kênh quan trọng trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, sáng tạo của nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin Hương Diệp - ảnh Vũ Khánh - Trọng Đức

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản