Tin mới

Lựa chọn cán bộ đúng tiêu chuẩn và yêu cầu thực tiễn công tác Mặt trận

(Mặt trận) - Ngày 13/4, tại Đồng Tháp, đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Tận tâm với cuộc sống của người dân nghèo

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024

Tham dự buổi làm việc có ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hữu Dũng Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển

Báo cáo kết quả và tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2019-2024, bà Đặng Thị Mỹ Cẩm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, đến cuối tháng 11/2018, đã có 701/701 khóm, ấp của tỉnh tổ chức xong Hội nghị Ban Công tác Mặt trận. Toàn tỉnh có 655/701 Trưởng Ban Công tác Mặt trận là Phó Bí thư Chi bộ đảm nhận, chiếm 93,5%; có 32/701 Trưởng Ban Công tác Mặt trận do Bí thư Chi bộ đảm nhận, chiếm 4,5%; có 14/701 Trưởng Ban Công tác Mặt trận không do Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi bộ mà do Chi ủy viên đảm nhận, chiếm tỉ lệ 2%.

Đến cuối tháng 03/2019, có 144/144 xã, phường, thị trấn đã tổ chức xong Đại hội với 4.809 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã khóa mới. Số lượng Ban Thường trực cấp xã đảm bảo có từ 03 đến 04 vị; tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm 31,7%; tỷ lệ nữ chiếm 21,7%; thành phần dân tộc chiếm 0,06%; tôn giáo chiếm 7,79%.

Bên cạnh đó, chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 có bước chuyển biến tích cực: có 117/144 Chủ tịch là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, chiếm 81,25%; số còn lại là Đảng ủy viên chủ chốt; có 125/144 Chủ tịch MTTQ khóa mới tái cử; có 136/144 xã, phường, thị trấn cơ cấu UBMTTQ cấp xã có 02 Phó Chủ tịch.

Sau Đại hội điểm cấp huyện Cao Lãnh, đến thời điểm này, 11/12 huyện, thị, thành phố còn lại đã đăng ký hoàn thành tổ chức Đại hội trước ngày 20/5/2019. Có 12/12 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, thị, thành phố là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy.

“Có 127/144 xã, phường, thị trấn tổ chức truyền thanh trực tiếp diễn biến Đại hội trên hệ thống truyền thanh của xã. Đã có trên 1.450 công trình đăng ký thi đua chào mừng Đại hội MTTQ cấp xã, cấp huyện, tổng trị giá trên 35 tỷ đồng”, bà Đặng Thị Mỹ Cẩm thông tin.

Cũng theo bà Đặng Thị Mỹ Cẩm, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đảm bảo về nội dung, chương trình kế hoạch đề ra. Đại hội với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, dự kiến Đại hội sẽ diễn ra vào cuối tháng 7/2019.

Nhấn mạnh cấp ủy Đảng luôn tạo điều kiện tốt nhất để công tác Mặt trận ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong lòng nhân dân, ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trong công tác chuẩn bị Đại hội, cấp ủy các cấp luôn phối hợp chặt chẽ với Mặt trận để chọn lựa những người có năng lực, có uy tín trong triển khai hoạt động của Mặt trận và mỗi cán bộ luôn có sự liên kết, kết nối trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

“Tỉnh sẽ luôn làm hết sức mình để Đại hội MTTQ các cấp trên toàn tỉnh hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra và sẽ có nhiều hơn nữa những công trình thi đua thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX”, ông Lê Minh Hoan chia sẻ.

Văn kiện Đại hội phải bám sát tình hình thực tế

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đồng Tháp là địa phương dẫn đầu trong các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long khi hình thành những mô hình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp mang tính đột phá; có nhiều cách làm sáng tạo, hoạt động hiệu quả, thiết thực để Trung ương và các địa phương nghiên cứu, áp dụng, từ đó đưa Đồng Tháp trở thành vựa trái cây, vựa thủy sản và là vựa lúa xuất khẩu lớn trên cả nước. 

“Là tỉnh đi lên từ nông nghiệp, Đồng Tháp đã đổi mới bộ mặt từ thành thị đến nông thôn và ngày càng khẳng định vị thế của mình”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Từ những kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế - xã hội, những người làm công tác Mặt trận ở tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, sáng tạo; có trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ kết quả trong triển khai nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh.

“Nhận được sự quan tâm của cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã triển khai có hiệu quả các văn bản, hướng dẫn của Trung ương về chỉ đạo triển khai Đại hội”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhận định.

Để Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên toàn tỉnh thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Đại hội phải phát huy tinh thần dân chủ, tránh hình thức, phô trương.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu rõ những kết quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới, hạn chế, khuyết điểm; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

“Phần bài học kinh nghiệm cần nhấn mạnh việc Mặt trận đã thực hiện các công việc có trọng tâm, trọng điểm, đúng với chức năng, vai trò của mình, tránh dàn trải dẫn đến hình thức, hành chính hóa”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Cùng với đó, Chương trình hành động giai đoạn tới cần nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X vừa qua với 3 chương trình trọng tâm của tỉnh là: Chương trình nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính thu hút đầu tư; tăng cường hợp tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình. Đồng thời kết hợp 8 nhiệm vụ trọng tâm trong báo cáo số 48 ngày 6/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu, bối cảnh nhiệm kỳ tới cần gắn liền với những sự kiện quan trọng của đất nước như: Đại hội XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam; 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam…

Đề cập đến việc lựa chọn đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Đồng Tháp phải căn cứ đúng tiêu chuẩn và yêu cầu thực tiễn công tác Mặt trận; cơ cấu thành phần, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện.

“Phải chọn những cán bộ luôn mang trong mình tinh thần đổi mới, sáng tạo và không được bố trí cán bộ bị kỷ luật sang làm công tác Mặt trận, cán bộ Mặt trận phải nêu gương và xây dựng hình ảnh chuẩn mực để vận động nhân dân cùng đồng thuận, đồng lòng trong triển khai các chương trình hành động của Đại hội”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý công tác sắp xếp cán bộ cần đảm bảo thực hiện nghiêm theo Nghị quyết 18-NQ/TW, cần thực hiện thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện, lựa chọn nhân sự có năng lực, trình độ, uy tín để đảm đương nhiệm vụ được giao, từ đó có lộ trình sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả, hiệu quả trong triển khai thực hiện.

Trước đó, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao hỗ trợ 2 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Huỳnh Văn Đực, tại khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú và gia đình ông Phạm Ngọc Trang, khóm Mỹ Phước, phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đây là hai gia đình cựu chiến binh có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản