Tin mới

Mặt trận là nơi thu hút tinh hoa của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Sáng 10/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có buổi gặp mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm nắm bắt thông tin về công tác Mặt trận năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của các tầng lớp nhân dân với lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng: Đẩy mạnh công tác 'đền ơn đáp nghĩa' với trách nhiệm lớn lao và nghĩa tình sâu nặng

Chủ tịch nước Tô Lâm: Các gia đình chính sách phải luôn được hưởng đầy đủ thành quả của sự nghiệp đổi mới

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tham dự buổi gặp mặt có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo các ban, đơn vị và các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước

Báo cáo công tác Mặt trận năm 2018 và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, trong năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa VIII, hướng về cơ sở, phát huy dân chủ để vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ năm 2018 của mỗi địa phương và cả nước.

Chia sẻ về việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, nhân dân cả nước phấn khởi trước kết quả đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời tin tưởng và đánh giá cao đối với tiến trình và kết quả đổi mới công tác lập pháp, cải cách hành chính, và cải cách tư pháp; tin tưởng, kỳ vọng vào quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng đã được đưa ra xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm”, từ đó tạo niềm tin trong nhân dân.

Đặc biệt, nhân dân và cử tri cả nước đánh giá rất cao sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, việc bố trí Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và nhân dân đồng tình và mong muốn chủ trương đó tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, quán triệt trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu tham dự đã chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng và những băn khoăn, lo lắng của các tầng lớp nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa - Xã hội UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, đất nước đã có sự chuyển biến tích cực khi xác định nền kinh tế thị trường là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, từ đó, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng được nâng lên, công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều khởi sắc và lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Túc còn trăn trở khi vấn đề phát triển văn hóa chưa được quan tâm đúng mức và chưa huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Chính vì vậy đã nảy sinh nhiều vấn đề nhức nhối và cơ chế thị trường đang chi phối tới sự phát triển về văn hóa, y tế, giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Đề cập đến niềm tin của nhân dân khi các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý nghiêm, ông Nguyễn Túc cho rằng điểm tương đồng của các vụ án là ở chỗ đều vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chính vì vậy phải mạnh dạn giải quyết vấn đề này thông qua việc giám sát đảng viên là cán bộ chủ chốt trong thực hiện trách nhiệm nêu gương.  

Đồng quan điểm về sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ông Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, công tác kiểm soát quyền lực đã được đẩy lên một bước mạnh mẽ, từ việc buông lỏng đến khi có kiểm soát quyền lực, kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy đã được tăng cường, được dư luận đồng tình, gây tiếng vang và có tính răn đe.

Chính vì vậy, cần phải phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong việc giám sát, phản biện các vấn đề nổi cộm tại địa phương và cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để Mặt trận thực hiện quyền giám sát, phản biện của mình. Đặc biệt cần tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp 2013 và Luật MTTQ Việt Nam thông qua Luật Giám sát, phản biện xã hội thì cơ chế kiểm soát quyền lực sẽ được thực thi hiệu quả.

Còn theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, lần đầu tiên sau 1 thập kỷ, tình trạng tham nhũng đã được đẩy lùi, hiện tượng sách nhiễu đối với doanh nghiệp đã giảm, trên 90% doanh nghiệp tiếp tục duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, phương thức hữu hiệu xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh chính là gắn liền chống tham nhũng, lãng phí với cải cách thể chế, cải cách môi trường kinh doanh và có chính sách phù hợp thúc đẩy hộ kinh doanh cá thể phát triển. Đây chính là cơ sở để đưa đất nước ngày một tiến lên.

Cũng tại buổi gặp mặt, các đại biểu tham dự cũng đưa ra ý kiến nhằm phát huy nguồn lực kiều bào; quan tâm hơn nữa tới đồng bào dân tộc; tiếp tục đầu tư cho khoa học công nghệ; có các chính sách để động viên khuyến khích, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong phát triển đất nước; phát huy tự do tín ngưỡng, tôn giáo bằng việc mỗi người cần thắp lên một ngọn nến sáng, người đứng đầu cần phải nêu gương, dù đó là cán bộ, đảng viên hay linh mục, lương hay giáo…

Công tác Mặt trận ngày càng bài bản, thiết thực

Ghi nhận những ý kiến tâm huyết, chân thành, trách nhiệm của các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, chưa bao giờ đất nước có cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày hôm nay, có được điều đó là nhờ vào sự đoàn kết, sự thống nhất cao trong Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và sự gặp nhau của ý Đảng, lòng dân.

“Trong kết quả này có vai trò quan trọng và to lớn của Mặt trận, Mặt trận là nền tảng, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là nơi thu hút tinh hoa của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hoạt động của Mặt trận các cấp ngày càng hiệu quả, có bài bản và thiết thực hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hình ảnh đất nước Việt Nam ngày càng được bạn bè quốc tế biết đến, có được điều này là nhờ vào lòng dân đồng thuận, tạo môi trường hòa bình, hữu nghị cho đất nước, và nhờ vào vai trò của Mặt trận trong vận động các nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp nhân dân, tầng lớp dân tộc cùng đoàn kết lại.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với việc tham dự những sự kiện của Mặt trận như việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp tại Hội nghị Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam tại thành phố Cần Thơ tháng 1/2017; ý kiến của nhân dân tại Ngày hội Đại đoàn kết hàng năm; ý kiến, kiến nghị của nhân dân và cử tri cả nước tại mỗi kỳ họp Quốc hội,… Mặt trận đã ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong giai đoạn hiện nay thông qua những hoạt động ngày càng sáng tạo, phong phú, có nề nếp và là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân.

Từ ý kiến của các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm tới việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và quan tâm đến việc xây dựng văn hóa, giữ gìn đạo đức.

“Chúng ta phát triển kinh tế thị trường nhưng cũng phải quan tâm đến văn hóa, giữ gìn bản sắc của dân tộc, không thể để đạo đức xuống cấp”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho biết, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở, đưa việc tập trung xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ đi vào nề nếp, trở thành công việc thường xuyên, liên tục.

“Mỗi cá nhân phải kiên định trước cương lĩnh, không được phép nói và làm trái với cương lĩnh; kinh tế phát triển, hội nhập quốc tế mở rộng nhưng không được đi ngược với cương lĩnh”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Về vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo tự do phát triển, không định kiến, không phân biệt. Nhưng lợi dụng tôn giáo, vi phạm pháp luật thì phải ngăn chặn, xử lý nghiêm.

Về vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, mỗi người Việt Nam phải kiên định, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, phải tỉnh táo trước những quan điểm sai trái và có nhiều cách làm hiệu quả để giữ ổn định và phát triển đất nước, vì lợi ích quốc gia dân tộc phải có cách ứng xử phù hợp, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, phải có cơ chế để giám sát quyền lực; tiếp tục quan tâm đầu tư nhiều hơn cho khoa học công nghệ, tạo động lực cho đội ngũ trí thức; tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh; phát huy những sáng kiến, trí tuệ của bà con kiều bào nước ngoài hướng về đóng góp cho quê hương, đất nước; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các tôn giáo hoạt động…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kỳ vọng, tinh thần đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết sẽ tiếp tục được phát huy để đưa đất nước ngày càng phát triển.

Đoàn kết, chung sức, chung lòng

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ đoàn kết, chung sức, chung lòng tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2019, Mặt trận các cấp sẽ phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế để tập trung tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 vào tháng 9/2019.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, Mặt trận sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, tổng hợp ý kiến cử tri để phản ánh với Đảng, Quốc hội, Chính phủ kịp thời, chính xác tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Mặt trận các cấp cũng tiếp tục tập trung vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn để tham gia sâu sắc hơn vào những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục quan tâm đến hoạt động đối ngoại nhân dân, kết nối kiều bào ở nước ngoài; tích cực tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản