Tin mới

Mặt trận và Dân vận cùng phối hợp củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân

(Mặt trận) - Ngày 10/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm cùng Chủ tịch Đảng CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen

Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Norodom Sihamoni

Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho biết: Trong năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, quyết định, đề án lớn về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền nghiêm túc lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai tốt các chính sách anh sinh - xã hội; hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; nhiều nơi thực hiện tốt hơn công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Cũng theo bà Trương Thị Mai, năm 2018 được xác định là “Năm dân vận chính quyền” để hệ thống công quyền, hệ thống điều hành, hệ thống các cơ quan nhà nước cùng với nhân dân chống bệnh quan liêu, xa dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, năm 2017, với nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cùng với sự điều hành kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng, từ đó tạo được niềm tin trong nhân dân về đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng và đảm bảo được an sinh - xã hội cho đất nước. “Trong thành tích chung đó của đất nước, có sự đóng góp thiết thực, quan trọng của những người làm công tác Dân vận, Mặt trận, đoàn thể trong cả nước để góp phần thực hiện nhiệm vụ phát trển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, năm 2017, công tác dân vận đã thực sự đạt được dấu ấn quan trọng, nâng lên “về chất”, thực hiện cơ bản vai trò trong giai đoạn hiện nay, phần về hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã cơ bản, khái quát kết quả công tác Mặt trận trong năm 2017. Từ kết quả năm 2017, chủ đề công tác năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền” sẽ tiếp tục thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Về ý kiến của Thủ tướng cho rằng, trong giai đoạn mới, công tác Dân vận và công tác Mặt trận có nhiệm vụ là tiếp tục củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, lan tỏa quyết tâm đoàn kết nhất trí, không để nhân dân mất phương hướng, thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong kết quả toàn diện đó, có sự phối hợp nền nếp, thiết thực, hiệu quả mối quan hệ công tác giữa Dân vận và Mặt trận. “Ở Trung ương, người đứng đầu hai cơ quan thường xuyên quan tâm, dành thời gian tham dự và có ý kiến phát biểu đối với các hội nghị quan trọng hoặc chuyên đề do mỗi bên chủ trì hoặc đồng phối hợp chủ trì. Các nội dung trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều được hai bên họp bàn, thảo luận dân chủ, thẳng thắn và thống nhất cao. Các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương tham gia rất trách nhiệm các hoạt động và có những đóng góp tích cực, ý nghĩa, định hướng đối với công tác Mặt trận.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đồng ý với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Ban Dân vận Trung ương đã nêu ra trong năm 2018, để công tác Dân vận phát huy hiệu quả hơn nữa, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Dân vận phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong đó có nhiều vấn đề cơ sở đang rất quan tâm đối với công tác Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể.

Đặc biệt, ngày 04/01/2018, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 17 về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Trưởng Ban Dân vận Trung ương và hệ thống Dân vận các cấp cần quan tâm để thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư để Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành công tốt đẹp.

Đồng thời, Ban Dân vận chủ trì việc xây dựng, hoàn thiện, sớm trình Ban Bí thư cho ý kiến và ký ban hành Quy định về việc giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi việc nắm bắt thông tin, dư luận xã hội và tình hình nhân dân; phối hợp thực hiện tốt việc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW; duy trì, chủ động và thực hiện tốt chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020 đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đoàn Chủ tịch thảo luận, thống nhất và sẽ được ban hành. Đây là một nhiệm vụ thiết thực, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, trong đó vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân là hết sức quan trọng; trân trọng đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ban Dân vận các cấp tạo điều kiện thuận lợi để công việc này được thực hiện hiệu quả.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, năm 2017 đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Ban Dân vận Trung ương. Công tác Dân vận trong toàn hệ thống dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo lên sức mạnh của nhân dân.

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, kết quả năm 2017 là bước đệm quan trọng để triển khai tốt hơn công tác Dân vận trong năm 2018. Tuy đạt được các chỉ tiêu mà người dân đang mong đợi như chứng khoán, ngân hàng đạt kỷ lục, quy mô nền kinh tế tăng cao hơn trên các mặt, giá trị đồng Việt Nam được giữ vững… nhưng đó mới chỉ là kết quả bước đầu, không vì thế mà chúng ta chủ quan. “Trong phát triển kinh tế - xã hội, hiện nay vẫn còn đang tồn tại nhiều nguy cơ, chúng ta phải có các biện pháp để hiểu dân hơn, nắm dân tốt hơn, vì xa dân sẽ mất dân, mà khi đã mất dân sẽ mất tất cả.”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chúng ta đã chủ động chỉ đạo, có cách làm tốt làm thay đổi nhận thức của người dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận đã được nâng lên một bước.

Qua nhiều sự kiện của đất nước, cấp ủy, các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các lực lượng vũ trang đã chủ động thực hiện công tác dân vận; trong đó đặc biệt chú trọng đến dân vận ở địa bàn khó khăn, ở các vùng đặc thù, đồng bào Công giáo, người Việt Nam ở nước ngoài... Đây vừa là kết quả nhưng cũng là bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận khi tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng.

Thành công đó có được là do công tác Dân vận đã được đề cao, đặc biệt là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Trung ương 4 được chú trọng triển khai thực hiện. Trước sự cố Formusa, nhiều tỉnh miền Trung đã có cách vận động dân tốt, xác định trọng tâm, trọng điểm để biến những điểm nóng thành điểm tốt.

Qua thực tế hoạt động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, công tác Dân vận còn có những hạn chế, như việc cụ thể hóa của công tác Dân vận có lúc, có nơi chưa phù hợp. Chúng ta chưa đánh giá đúng tư tưởng của nhân dân nên các biện pháp tuyên truyền còn hời hợt; bệnh quan liêu, xa dân còn lớn. Việc chưa nắm dân, chưa đối thoại, nhũng nhiễu, chưa giải quyết dứt điểm những bức xúc của dân còn lớn; tính công khai, minh bạch còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay của đất nước...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về công tác Dân vận. Trong đó việc đổi mới công tác Dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan công quyền phải được thực hiện tốt.  Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải có trách nhiệm vận động nhân dân “Nói dân hiểu, làm dân tin, nói ít, làm nhiều”. Cả hệ thống của chúng ta, nhất là hệ thống chính quyền phải vào cuộc làm công tác dân vận; phải phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đi kèm với bảo vệ quyền lợi của nhân dân, giải quyết những bức xúc của nhân dân, nhất là vấn đề về đất đai. “Tết này phải là tết để lo cho dân, nhất là đồng bào vùng sâu, xa, đồng bào khó khăn, bão lũ để bà con không bị đứt bữa, không để người dân ở trong cảnh màn trời mà ăn tết, nhất là trong năm nay “Năm dân vận chính quyền”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Nhân dịp này, bà Ngô Thị Doãn Thanh, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước, vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản