Tin mới

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyên truyền về quyền con người

(Mặt trận) - Ngày 7/12, Hội nghị tập huấn “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam” cho Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và các cơ quan báo, đài ở Trung ương và địa phương đã diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh. Hội nghị do Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại Trung ương và Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Bộ Chính trị giao đồng chí Phạm Tất Thắng điều hành công việc của Ban Dân vận Trung ương

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Đại diện các bộ, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, các đơn vị liên quan và các cơ quan báo, đài ở Trung ương và địa phương đã tham dự Hội nghị.  

Toàn cảnh Hội nghị

Với mục đích nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người trên các phương tiện thông tin đại chúng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam, tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã cung cấp những thông tin cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam và cộng đồng quốc tế về quyền con người; những thành tựu bảo đảm, thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam trên các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa; công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và đấu tranh phản bác trên lĩnh vực quyền con người; vấn đề quyền con người trong quan hệ quốc tế và trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người của Việt Nam;

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về cách tiếp cận quyền con người trong các bài viết và nêu lên những thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam thời gian tới.

Hội nghị tập huấn còn là dịp để tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương; các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương; tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác tuyên truyền về quyền con người.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ khẳng định những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ nhấn mạnh, quyền con người là khát vọng và giá trị chung của nhân loại. Ở Việt Nam với sự nghiệp đổi mới toàn diện hiện nay, việc đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền và tự do của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội và văn hóa là mục tiêu nhất quán, là động lực xuyên suốt của mọi chủ trương, chính sách của Nhà nước. Những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

Ban tổ chức tin tưởng rằng sau Hội nghị này, báo chí sẽ tích cực, chủ động đóng góp nhiều hơn nữa trong việc tuyên truyền về thành tựu đảm bảo, thúc đẩy quyền con người ở nước ta và đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai trái một cách có hiệu quả, thuyết phục hơn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản