Ngành Tuyên giáo chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

(Mặt trận) - Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của công tác tuyên giáo, song toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra.

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Văn phòng Chính phủ

Chủ tịch nước gửi Thư khen những tấm gương dũng cảm cứu người giữa dòng nước lũ

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 

Nỗ lực đổi mới, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ngày 23/12/2021, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội…

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác tuyên giáo năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư với tốc độ lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, tác động đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, có thời điểm nhiều tỉnh, thành phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của công tác tuyên giáo, song toàn ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra.

Trong năm qua, toàn ngành đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây được coi là là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2021 và trong cả nhiệm kỳ. Ngay sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được tổ chức thành công, Ban Tuyên giáo Trung ương đã sớm tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; kịp thời ban hành 03 văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW và tham mưu Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã tham mưu cấp ủy ban hành Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kết nối với điểm cầu Trung ương để tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Nhờ vậy Nghị quyết được truyền đạt đến cán bộ, đảng viên sớm, nhanh nhất. Số lượng đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết lớn nhất từ trước tới nay, với 1.022.037 người, ở 7.903 điểm cầu.  Nhiều đảng viên ở cơ sở và đặc biệt, có cả các đảng viên ở nước ngoài cùng lúc được học tập, quán triệt nghị quyết với cấp tỉnh và Trung ương, tiết kiệm được kinh phí so với việc tổ chức học tập bằng hình thức trực tiếp.

Ngoài ra Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương còn tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có nhiều đổi mới sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực….

Mặc dù ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhưng năm 2021 Tuyên giáo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lý luận chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác lịch sử Đảng. Năm qua, toàn ngành đã tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, bảo đảm nghiêm túc, thực chất và tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021. Việc tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm và quán triệt, học tập Kết luận số 01-KL/TW là cơ sở quan trọng để toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh, đưa việc học tập và làm theo Bác thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó năm 2021, toàn ngành Tuyên giáo đã Tập trung nghiên cứu, bám sát những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII để cụ thể hóa thành những chương trình, đề tài, đề án khoa học trọng điểm phục vụ tham mưu xây dựng các đề án, dự án luật, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng. Chủ động nghiên cứu, kịp thời bổ sung những điểm mới của văn kiện Đại hội XIII vào các chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận chính trị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận theo hướng gắn lý luận vào giải quyết những vấn đề đang đặt ra trên địa phương, cơ quan, đơn vị. Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống tiếp tục được cấp ủy quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả rõ nét. Trong năm 2021, nhiều tỉnh kỷ niệm tròn năm, chẵn năm ngày thành lập tỉnh, ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, xây dựng đề tài, đề án, tổ chức các hội nghị, tọa đàm, hội thảo về lịch sử tỉnh, về thân thế, sự nghiệp, công lao của các đồng chí lãnh đạo cấp cao là người con của quê hương, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đặc biệt trong năm qua phát huy vai trò tham mưu, chỉ đạo, năm 2021 ngành Tuyên giáo cả nước đã đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí,  xuất bản, thông tin đối ngoại đảm bảo khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm. Năm 2021, toàn ngành đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo để đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, dân tộc… Nổi bật là: Tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử của các địa phương, góp phần quan trọng vào thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động trên lĩnh vực báo chí tiếp tục được toàn ngành quan tâm, tạo chuyển biến tích cực theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục. Nét nổi bật của năm nay là tăng cường chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí, nhất là những sai phạm liên quan đến việc thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc; tình trạng báo hóa các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội “núp bóng” hoạt động như cơ quan báo chí. Tiếp tục thực hiện quy hoạch và quản lý báo chí toàn quốc, phát triển báo chí theo định hướng Đại hội XIII của Đảng “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Chú trọng, tăng cường bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ, phóng viên, nhà báo; thực hiện tốt quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam.

Nhờ vậy, công tác thông tin trên báo chí đã chủ động, kịp thời, hiệu quả trong việc tuyên truyền về những vấn đề lớn của đất nước, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; truyền thông công tác phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh.

Năm 2021, ngành Tuyên giáo cũng đã tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác nghiên cứu, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội tiếp tục được chú trọng, kịp thời phản ánh cho cấp ủy những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhân dân quan tâm để chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội. Hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 từ Trung ương đến địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, bóc gỡ, triệt phá thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trong việc chỉ đạo ngăn chặn, xử lý thông tin liên quan đến hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các kỳ họp thứ nhất, thứ hai Quốc hội khóa XV và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, năm 2021, Tuyên giáo cả nước cũng đã tăng cường định hướng các hoạt động văn hóa - văn nghệ. Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ để các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác văn hóa, văn nghệ. Điểm nổi bật trong năm 2021 là Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quy mô lớn sau 75 năm, kể từ Hội nghị văn hóa năm 1946. Hội nghị được tổ chức rất thành công, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, có sức lan tỏa, được cán bộ, đảng viên và dư luận, nhất là giới văn nghệ sĩ đánh giá cao. Sau Hội nghị, ngành tuyên giáo đang tích cực quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Hội nghị và kết luận chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư đến cán bộ, đảng viên và nhân dân và tổ chức thực hiện. Ngoài ra toàn ngành còn tích cực tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của đất nước, của ngành, của địa phương; chào mừng thành công của Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Công tác khoa giáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, bước đầu đạt một số kết quả tích cực. Toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tốt vai trò tham mưu định hướng về nội dung, chương trình giảng dạy; tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông; tuyển sinh đại học; kịp thời đổi mới phương thức, tổ chức tốt việc dạy và học trực tuyến với nhiều hình thức khác nhau; tổ chức dạy học trực tiếp trong điều kiện bình thường mới. Tham mưu định hướng đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát huy vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…, phòng chống dịch bệnh, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, bảo vệ môi trường; lồng ghép các nội dung về bảo vệ môi trường vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bước đầu đã có những kết quả tích cực. Năm 2021 Tuyên giáo cả nước cũng đã chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp....

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tham luận và những ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị làm rõ hơn những kết quả nổi bật mà toàn ngành Tuyên giáo đã làm được trong năm qua, đặc biệt nhiều ý kiến đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo của các địa phương, các bộ, ngành; những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiểu quả công tác tuyên giáo năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Tuy đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, được hệ thống chính trị và dư luận đánh giá cao, nhưng công tác tuyên giáo trong năm 2021 vẫn còn một số hạn chế, cụ thể là:

Tiến độ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương ở một số cấp ủy và chi bộ cơ sở còn chậm, chất lượng chưa cao. Sau học tập, nhiều cấp ủy các địa phương, đơn vị chưa quan tâm đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên để rút kinh nghiệm. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo có lúc, có nơi chưa thường xuyên.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa thể hiện được vai trò, sự quan tâm sát sao của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, dẫn đến tình trạng tổ chức triển khai thực hiện còn chậm, chưa kịp thời, chưa sát thực tế. Việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là việc thực hiện quy định nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa trở thành nền nếp, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên thiếu tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống dẫn đến sai phạm phải thi hành kỷ luật. Bên cạnh đó chất lượng, hiệu quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa cao. Vẫn còn không ít vấn đề lý luận, thực tiễn chưa được luận giải thấu đáo và làm sáng tỏ để góp phần phát triển, hoàn thiện đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, làm cơ sở tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị ở một số trung tâm chính trị cấp huyện chưa thực sự rõ nét. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương, lịch sử cách mạng ở một số địa phương, đơn vị; chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng ở một số địa phương còn hạn chế.

Hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là cấp cơ sở chưa đa dạng về hình thức, phương pháp tuyên truyền thiếu sinh động, còn mang tính một chiều, chưa chú trọng đối thoại, nắm bắt nhu cầu thông tin từ cơ sở; một vài đồng chí chưa dành thời gian thỏa đáng cho công tác hoạt động theo quy chế và có lúc thiếu nhạy bén về chính trị.

Nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện chính trị quan trọng bị giảm về quy mô, hình thức và phải thay đổi thời gian. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 ở một số nơi chưa sâu, chưa đồng bộ; có lúc công tác dự báo và triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chưa theo kịp với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện các gương điển hình, các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các địa phương, đơn vị để tuyên truyền, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng còn ít.

Việc tham mưu giúp các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn hoá ở một số nới còn chưa được chú trọng, nhất là trong việc thể chế hoá các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hoá. Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí trong một số trường hợp, nhất là vấn đề “nóng” được xã hội quan tâm có lúc chưa kịp thời, còn chưa quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ dẫn tới làm chậm sự lan tỏa của các thông tin dẫn dắt dư luận xã hội. Việc xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, chấn chỉnh tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, nhất là các tạp chí điện tử thuộc Hội vẫn còn là vấn đề gây dư luận xấu trong xã hội và giới báo chí...

Để đẩy lùi những hạn chế, tồn tại, năm 2022 toàn ngành Tuyên giáo xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tuyên truyền quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xác định đây là nhiệm vụ của toàn ngành trong năm 2022; tổ chức thực hiện Kết luận số 01KL/TW “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực hiệu quả; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; đổi mới, đưa công tác khoa giáo, gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển xã hội ở các địa phương đơn vị; tăng cường phối hợp, kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…/.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản