Tin mới

Ngày 28/7: Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới

(Mặt trận) - Theo chương trình kỳ họp, hôm nay (28/7), Quốc hội khóa XV sẽ phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao,  các Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ. Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp sau 9 ngày làm việc.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, động viên y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1

Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Trong phiên họp buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025 (trong đó có kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025); Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Cuối phiên họp buổi sáng Quốc hội sẽ nghe Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Vào phiên họp buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Chủ tịch nước trình Quốc hội danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Vào lúc 16h40', Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Ảnh: Doãn Tuấn/TTXVN

* Trước đó, ngày 27/7/2021, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ tám tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Buổi sáng

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Tại phiên thảo luận đã có 14 đại biểu phát biểu; trong đó, đa số ý kiến đại biểu thống nhất với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về kết quả, ý nghĩa, tên gọi, phạm vi, đối tượng, mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình; về sự trùng lặp với chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; về các dự án thành phần, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững, cơ chế quản lý, điều hành, nguồn lực của Chương trình; về cơ chế, giải pháp thực hiện Chương trình; dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia… Kết thúc nội dung thảo luận, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thay mặt Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: Từ 9 giờ 50, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Tại phiên thảo luận đã có 17 đại biểu phát biểu và 1 đại biểu tranh luận. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội thống nhất với sự cần thiết đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời các đại biểu cũng tán thành với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề như: về sự phù hợp với Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch có liên quan, phân chia thành các dự án thành phần; về mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và 11 nội dung, 6 đề án chương trình trọng tâm của chương trình; về phạm vi chương trình và xử lý trùng lặp với các chương trình mục tiêu quốc gia khác; về cơ cấu nguồn vốn, khả năng huy động vốn; công tác điều hành, thực hiện Chương trình; về các mục tiêu cụ thể của Chương trình; về đề nghị sớm hoàn thiện thể chế pháp luật, đặc biệt là sớm sửa đổi Luật Đất đai để đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, giải phóng nguồn lực đất đai, ứng dụng khoa học, công nghệ, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp; tiếp tục rà soát quy định về các tiêu chí nông thôn phù hợp thực tiễn; đẩy mạnh truyền thông về cơ sở hạ tầng thông tin cho các xã vùng sâu, vùng xa…

Kết thúc nội dung thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan thay mặt Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về: Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tại phiên thảo luận đã có 25 đại biểu phát biểu ý kiến; đa số ý kiến đại biểu đều thống nhất với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021 - 2025, các đại biểu cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu thu, chi, bội chi, nợ công của giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, đề nghị cần xây dựng các kịch bản thực hiện tài chính 5 năm cho từng giai đoạn đảm bảo việc đề ra các nhiệm vụ có khả năng thực thi cao; đề nghị Chính phủ cần lưu ý trong điều hành để đảm bảo an toàn nền tài chính quốc gia và Chính phủ cần nghiên cứu, sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước cho phù hợp thực tiễn; tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước, giảm nợ đọng thuế, khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện một số luật thuế; hoàn thiện cơ chế, chính sách gắn với đổi mới cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; ưu tiên ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; hoàn thiện đồng bộ cơ chế tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính, tín dụng đầu tư của nhà nước. Số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước hàng năm cần ưu tiên dành để giảm bội chi ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Chỉ chi ngân sách nhà nước trong khả năng của nền kinh tế và chỉ vay trong khả năng trả nợ. Phải chủ động bố trí nguồn để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện chiến lược vaccine và đảm bảo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình...

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, các đại biểu cơ bản thống nhất với mục tiêu, định hướng, tổng số vốn, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn, giải pháp thực hiện của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; đề nghị cần ưu tiên vốn đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ; nghiên cứu ưu tiên bố trí nguồn vốn kịp thời trong lĩnh vực khoa học công nghệ, trước mắt là nguồn vốn cho phát triển công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19; bố trí nguồn vốn cho lĩnh vực giao thông, lĩnh vực văn hóa, giáo dục, dạy nghề, đầu tư nhân lực chất lượng cao; bổ sung danh mục nhà ở xã hội, đặc biệt cho công nhân vào danh mục đầu tư công; về giải pháp để đảm bảo nguồn thực hiện kế hoạch trên cơ sở giữ vững an toàn nợ công; quyết định đầu tư, triển khai dự án phải cân đối với nguồn thực tế hàng năm, tránh dàn trải, thiếu vốn; về việc thực hiện các văn bản pháp luật về đầu tư công, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát quản lý vốn đầu tư công; tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong công tác quản lý vốn đầu tư công; về đề nghị sớm đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa hệ thống pháp luật; đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách về đầu tư công…

Kết thúc nội dung thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thay mặt Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 17 giờ 00, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiến hành các nội dung sau đây:

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này, kết quả như sau:

- Về mục 1, mục 2 của dự thảo Nghị quyết: mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu, có 477 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,59% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó: có 471 đại biểu tán thành (bằng 94,39% tổng số đại biểu Quốc hội); 4 đại biểu không tán thành (bằng 0,8% tổng số đại biểu Quốc hội); 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,4% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Về mục 3.5 của Dự thảo Nghị quyết: đẩy mạnh xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại trong nhóm các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, có 472 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,59% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó: có 471 đại biểu tán thành (bằng 94,39% tổng số đại biểu Quốc hội); 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,2% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Về toàn bộ dự thảo Nghị quyết: có 477 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,59% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 475 đại biểu tán thành (bằng 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội); 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,4% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 3: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022 và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này, kết quả như sau:

- Về Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021: có 477 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,59% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó: có 476 đại biểu tán thành (bằng 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội); có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,2% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Về Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành: có 476 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 461 đại biểu tán thành (bằng 92,38% tổng số đại biểu Quốc hội; 13 đại biểu không tán thành (bằng 2,61% tổng số đại biểu Quốc hội), 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,4% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 4: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này, kết quả như sau: có 476 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 472 đại biểu tán thành (bằng 94,59% tổng số đại biểu Quốc hội), 4 đại biểu không tán thành (bằng 0,8% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản