Tin mới

Nhiệm vụ cụ thể, hành động trọng tâm để phát huy sức trẻ

(Mặt trận) - Sáng 24/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì phiên họp toàn thể Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ nhất sau khi kiện toàn.

Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an

Chiều 21/5: Quốc hội trình danh sách đề cử bầu Chủ tịch nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ sự trân trọng, cảm động và đánh giá cao sự tham gia của lực lượng thanh niên trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: VGP/Đình Nam 

Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, hiện cả nước có hơn 22,1 triệu người trong độ tuổi thanh niên, chiếm 22,5% dân số cả nước; gần 60% ở nông thôn; 98,7% trong độ tuổi lao động có việc làm.

Năm 2021, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tập trung thực hiện và cơ bản hoàn thành 3 nhiệm vụ cơ bản: Công tác phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; thực hiện Kế hoạch kiểm tra, điều tra, đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên năm 2021; tổ chức hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên.

Tại cuộc họp, các ý kiến đồng tình cao với dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Ủy ban; Quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Một số ý kiến tập trung thảo luận về kết quả đã triển khai trong năm 2021; những vấn đề cần lưu ý trong thời gian tới; đánh giá vai trò phối hợp, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, trách nhiệm với Chính phủ và cộng đồng của thanh niên trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, một số đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho thanh niên; tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo…

Trong năm 2022, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tập trung triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên; tổ chức diễn đàn, đối thoại chính sách thanh niên; phối hợp đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; tổ chức rà soát, điều tra, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi và một số lĩnh vực khác; tổ chức hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên.

Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đề xuất Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên 2020, chính sách về thanh niên, nhất là các giải pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 tác động đến thanh niên; xem xét đưa nội dung "Chỉ số phát triển thanh niên (YDI)" vào Luật Sửa đổi, bổ sung phụ lục - danh mục chỉ tiêu thống kê Quốc gia của Luật Thống kê làm cơ sở thu thập, xây dựng dữ liệu phục vụ cho hoạch định chính sách đối với thanh niên.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng đối với thanh niên và tổ chức thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng Chính phủ có giải pháp, chính sách cấp bách để hỗ trợ thanh niên về việc làm, công tác đào tạo, tiếp cận nguồn vốn tính dụng, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm đến nhóm lao động nghèo, lao động nữ, thanh niên khuyết tật, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên công nhân trở về quê tránh dịch.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên; thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với người lao động trong ngành giáo dục, các cơ sở giáo dục ngoài công lập chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ảnh: VGP/Đình Nam 

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, thời gian qua, Ủy ban quốc gia về thanh niên đã kịp thời xây dựng, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để giải quyết nhiều vấn đề sát thực tiễn đối với thanh niên.

Nhấn mạnh sự quan tâm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với thanh niên Việt Nam và công tác thanh niên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và Trung ương Đoàn triển khai các chương trình cụ thể, theo đúng tinh thần của Chính phủ.

Phó Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng, cảm động và đánh giá cao sự tham gia của lực lượng thanh niên trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cũng như trong công tác hậu cần, hỗ trợ người bị ảnh hưởng, góp phần "khơi dậy nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc".

Phó Thủ tướng đề nghị, trong giai đoạn sắp tới, các chương trình, kế hoạch về công tác của thanh niên cần quán triệt tinh thần, yêu cầu phát triển nhanh hơn, bền vững hơn của đất nước; đồng thời chú trọng kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cần xác định một số nhiệm vụ cụ thể, trọng điểm, phù hợp với định hướng chủ trương của Đảng, chương trình hành động, "đặt hàng" của Chính phủ.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phát triển của khoa học, công nghệ, trực tiếp là giáo dục, thế hệ thanh niên hôm nay có những hiểu biết xã hội rất rộng, trong nhiều lĩnh vực. Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cần có thêm nhiều chương trình, hành động cụ thể, đi đầu trong ứng dụng công nghệ, phối hợp chặt chẽ vớichính quyền, các bộ, ngành nhằm đưa công tác phong trào ngày càng thực chất,  triển khai mạnh mẽ, hiệu quả  các hoạt động hợp tác quốc tế.

"Vinh dự càng to lớn, trách nhiệm càng to lớn, do đó, Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam cần triển khai các hoạt động không chỉ chăm lo tốt thanh niên mà còn phát huy sức trẻ, sức sáng tạo, sự cống hiến thanh niên Việt Nam", Phó Thủ tướng nói.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản