Tin mới

Ở đâu dân cần ở đó có Mặt trận

(Mặt trận) - Ngày 25/4, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị, MTTQ các cấp cần gần dân, sát cơ sở với phương châm ở đâu dân cần ở đó có Mặt trận.

Kiến nghị giao Chính phủ thực hiện cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị của Diễn đàn Kinh tế thế giới và làm việc tại Trung Quốc

Tham dự Đại hội có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên; đại diện lãnh đạo thành phố cùng 154 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố Hưng Yên.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thành phố Hưng Yên là nơi có bề dày truyền thống lịch sử và văn hiến lâu đời. Khu vực Phố Hiến xưa nằm trên vùng đất thành phố Hưng Yên ngày nay, từng nổi tiếng với câu ca “Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Với lợi thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; là địa bàn quan trọng, là “đầu tàu”, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Hưng Yên và sớm đưa thành phố hoàn thành mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX. Trong suốt nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp thành phố Hưng Yên không ngừng phát huy vai trò tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Theo bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hưng Yên, nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp thành phố đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các chương trình mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,97%; đời sống vật chất, tinh thần của đại đa số các tầng lớp nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 35,2 triệu đồng/năm; 88/89 làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; 92,2% gia đình văn hóa; có 29/51 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Diện mạo đô thị, nông thôn không ngừng đổi thay, 10/10 xã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới.

MTTQ các cấp của thành phố cũng tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nội dung tiêu chí phong trào thi đua “Xây dựng khu dân cư 3 không” giai đoạn 2015-2020 với những nội dung, tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tiễn ở từng khu dân cư; triển khai sâu rộng trong toàn thành phố phong trào “Chiều thứ 6: vì môi trường thành phố Hưng Yên sạch - đẹp”… Từ những phong trào thiết thực này, 100% khu dân cư tổ chức ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn phường, xã với 27.903/29.937 hộ gia đình ký cam kết thực hiện (chiếm 93,2%).

Cùng với đó, công tác hòa giải ở cơ sở cũng đi vào nền nếp, thống nhất và hiệu quả, toàn thành phố hiện có 96 tổ hòa giải với 643 hòa giải viên. 5 năm qua các tổ đã hòa giải 519 vụ, trong đó hòa giải thành công 466 vụ, chủ yếu là hòa giải mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai, thừa kế tài sản… từ đó góp phần hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương giải quyết trực tiếp những vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp nhỏ trong nhân dân và hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp.

 “Trong điều kiện hiện nay, các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, ngoài việc tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện còn phải có sự phối hợp, quản lý, tạo điều kiện của chính quyền. Thực tế cho thấy, địa phương nào chính quyền có trách nhiệm cao trong việc phối hợp với Mặt trận thì nơi đó công tác Mặt trận được phát huy và đạt hiệu quả cao”, bà Nguyễn Thị Thủy nhấn mạnh.

Lựa chọn những vấn đề người dân quan tâm để giám sát, phản biện

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được của MTTQ Việt Nam thành phố Hưng Yên trong nhiệm kỳ qua.

Năm 2019 là năm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024, đây chính là thời điểm, là cơ hội hết sức quan trọng để MTTQ Việt Nam đề ra những giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; củng cố, kiện toàn tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định, Đại hội MTTQ các cấp ngoài việc đánh giá những chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ, còn là dịp để đánh giá được sự tham gia đóng góp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc để chuẩn bị một bước quan trọng cho xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng tình với các nội dung của chương trình trọng tâm, các mục tiêu và giải pháp cụ thể được nêu trong văn kiện của báo cáo chính trị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị ngay sau Đại hội, MTTQ thành phố cần cụ thể các chương trình trọng tâm thành các đề án, nội dung, kế hoạch và phân công cụ thể cho các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp triển khai từ đầu nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, MTTQ các cấp thành phố tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng để nhân dân thực sự thấu hiểu và đồng thuận. Bên cạnh đó, cần phát huy, nhân rộng các mô hình nhân dân tự quản, có quy chế hoạt động, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

“Thành phố Hưng Yên có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thời gian tới MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục hướng dẫn nhân dân duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí để xây dựng khu vực nông thôn ngày càng phát triển. Cùng với đó, các phường của thành phố cần bám sát các tiêu chí của đô thị văn minh sẽ được cụ thể hóa trong thời gian tới để xây dựng Hưng Yên trở thành thành phố xanh, sạch, đẹp”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh gợi mở.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tham dự Đại hội

Cũng theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, MTTQ các cấp trong thành phố cần tập trung vận động và tổ chức để nhân dân thực hiện dân chủ, trọng tâm là phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác hòa giải, nắm chắc tình hình nhân dân, xử lý và phản ánh kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân tới cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành liên quan; tiếp tục tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động.

“Thành phố cần tập trung triển khai các phong trào thi đua phù hợp với tình hình cụ thể ở địa phương để nhân dân tham gia, mục tiêu là tạo sự đồng thuận cao trong phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhằm nâng cao vị thế của thành phố và tỉnh Hưng Yên”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh yêu cầu.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng cho rằng, Mặt trận các cấp trong thành phố cần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung mà nhân dân quan tâm. Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các chương trình giám sát của Trung ương, cần lựa chọn những nội dung nhân dân quan tâm, bức xúc, tập trung giám sát với quy trình chặt chẽ, đem lại hiệu quả thực; đồng thời tiếp tục tổ chức các hội nghị phản biện có hiệu quả, đảm bảo các chính sách khi ban hành sẽ thực sự đi vào lòng dân và có giá trị trong thực tiễn.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2019-2024.

Khẳng định MTTQ các cấp cần gần dân, sát cơ sở với phương châm ở đâu dân cần ở đó có Mặt trận, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, MTTQ thành phố tiếp tục quan tâm, chăm lo, củng cố hệ thống, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận phải thực sự có uy tín, đủ tiêu chuẩn, là những người gương mẫu, dũng cảm, có bản lĩnh và biết hy sinh; quan tâm tạo điều kiện phát huy uy tín, trí tuệ của các Ủy viên Ủy ban MTTQ, các ban tư vấn trong việc giám sát và phản biện xã hội.

Nhân dịp này, Phó Chủ tich - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tiếp tục tạo điều kiện quan tâm cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát huy tối đa vai trò của mình, hoạt động có hiệu quả.

Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 53 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hưng Yên. Ông Lương Công Chanh là Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hưng Yên, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản