Tin mới

Phải luôn ý thức sâu sắc “dân là gốc”, “lòng dân là thước đo"

(Mặt trận) - Tiếp tục Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 sáng ngày 6/1, sau khi nghe báo cáo và thảo luận của các đại biểu, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, những thành tích mà hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đạt được trong năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

Bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, những thành tích mà hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đạt được trong năm 2022.  

Thực hành theo phong cách dân vận của Bác "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm"

Đánh giá cao các kết quả công tác dân vận đạt được trong các lĩnh vực, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Năm 2022, công tác dân vận đã được triển khai đồng bộ, có bước đổi mới, chất lượng, hiệu quả tiếp tục được nâng lên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Chia sẻ về một số vấn đề công tác dân vận cần quan tâm, nỗ lực hơn nữa để thực hiện trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, công tác dân vận phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, lý giải thấu đáo, kiên trì thuyết phục để nhân dân hiểu đúng tình hình đất nước và thế giới, những tác động tới nước ta; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Trên cơ sở đó, vận động, hướng dẫn nhân dân tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước. Không chỉ nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lãnh đạo các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, chân thành lắng nghe, giải quyết kịp thời những bức xúc, vụ việc khiếu kiện, tiêu cực, tham nhũng mà nhân dân quan tâm; khắc phục hạn chế, bất cập của cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính gây phiền hà, cản trở cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

“Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nêu gương trong học tập, lao động, công tác và cuộc sống hằng ngày; phải bám sát cơ sở, gần dân, học và làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; từ đó tạo niềm tin và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. "Các chủ trương, chính sách có hay đến đâu mà không đi vào nhận thức, tình cảm, quyết tâm của nhân dân thì chưa đạt yêu cầu. Người làm công tác dân vận phải nắm sát tình hình nhân dân một cách chính xác, khoa học, đúng bản chất vấn đề", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Quang cảnh Hội nghị 

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong thực hiện công tác dân vận, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phải luôn ý thức sâu sắc "dân là gốc", "lòng dân là thước đo"; nghiên cứu kỹ, thấu đáo nhiều chiều, phù hợp với thực tiễn khi ban hành chủ trương, chính sách.

“Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải thật sự là các "quyết sách lòng dân", xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời, phải động viên, hướng dẫn, tổ chức để nhân dân chủ động, tích cực tham gia thực hiện. Phải lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của các chính sách; thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu.

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; quan tâm giúp đỡ người yếu thế, khó khăn trong xã hội; tăng cường tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, khu công nghiệp tập trung đông công nhân; thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo", nhất là trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; gắn phong trào thi đua với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng đồng chí Hà Thị Khiết. 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng đồng chí Hà Thị Khiết 
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận các cấp tập trung tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là nghị quyết của các Hội nghị Trung ương khóa XIII, các nội dung liên quan đến công tác dân vận, nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng về công tác dân vận; chủ trì thực hiện có chất lượng, đúng tiến độ các đề án được giao, trọng tâm là tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trình Trung ương cho ý kiến vào đầu năm nay.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, ngành Dân vận chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, có kỹ năng, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan; thực hành theo phong cách dân vận của Bác "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm".

Vận động nhân dân thực hiện đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương kết luận Hội nghị 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng thời khẳng định bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo và cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận cấp ủy các cấp nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp sát thực, khả thi trong thực hiện công tác dân vận năm 2023 và những năm tiếp theo.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ năm 2023, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận cấp ủy các cấp tiếp tục tham mưu giúp Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tăng cường nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp, phát sinh từ cơ sở; tiếp tục tham mưu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và các ban, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, tổ chức và giải quyết kiến nghị, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư và đề nghị quan tâm vận động nhân dân thực hiện việc nuôi trồng, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Hà Thị Khiết. 

* Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đại biểu dự Hội nghị đã dự và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hà Thị Khiết./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản