Tin mới

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận

(Mặt trận) - Ngày 25/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội năm 2017, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và chúc mừng một số nhà báo lão thành

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên

Chính phủ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Dự và chủ trì Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh; đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Năm 2017, hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều nội dung, phương thức đa dạng, phong phú, sát với thực tiễn, sát với đối tượng. Công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, định hướng dư luận kịp thời, phản ánh thông tin đa chiều đến các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm tổ chức các hoạt động góp phần chăm lo đời sống nhân dân, đoàn viên, hội viên. Các phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện, phát huy tinh thần sáng tạo và ý thức tự quản của nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai thiết thực, hiệu quả ở nhiều địa phương cơ sở. Các hoạt động vì người nghèo, công tác vận động hỗ trợ, cứu trợ nhân dân ở một số địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở được triển khai kịp thời, góp phần ổn định cuộc sống của người dân.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của Mặt trận và các đoàn thể, đất nước giữ vững được tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã kịp thời đổi mới, chủ động sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cho kinh tế, xã hội phát triển, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng chỉ ra công tác dân vận của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế, đó là việc thực hiện các nhiệm vụ về giám sát và phản biện xã hội ở một số nơi còn lúng túng, nhất là trong nhiệm vụ góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Việc nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân có lúc, có nơi còn hạn chế. Những vấn đề bức xúc của nhân dân còn giải quyết chưa kịp thời.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tăng cường nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh tới các cơ quan Đảng, Nhà nước về những vấn đề mà người dân quan tâm. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn nữa đến công tác dân tộc, tôn giáo; chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong năm 2018, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phải thể hiện quyết tâm cùng với Đảng, Nhà nước trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tránh quan liêu, mệnh lệnh để tạo niềm tin trong nhân dân.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị.

Ghi nhận những kết quả MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã đạt được trong năm 2017, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị trong năm 2018, nhiệm vụ cốt lõi của công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội là tiếp tục chủ động nắm tình hình nhân dân để kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đến các cơ quan Đảng, chính quyền.

Bên cạnh đó, theo Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng; nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo tại vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, thu hẹp khoảng cách chênh lệch, đảm bảo công bằng xã hội. Đặc biệt cần đổi mới phương thức, chất lượng hoạt động, nghiên cứu để phong trào đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; đa dạng hóa các hình thức tập hợp để tăng cường sức mạnh quần chúng, kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền… phát huy vai trò, xứng đáng là những đại diện đi đầu chăm lo cho quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu định hướng tại Hội nghị về phương thức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 trong thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội cần tiếp tục cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết, dùng đổi mới, sáng tạo làm động lực; lấy tích cực, chủ động làm phương châm công tác; lấy hiệu quả làm thước đo để chuyển đổi tư duy; định hướng vai trò, tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phù hợp với thực tiễn hoạt động. Các phong trào, chương trình... triển khai theo hướng xây dựng nền kinh tế thị trường bền vững, tích cực hội nhập sâu rộng với quốc tế; chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đoàn viên, thanh niên; xác định những phong trào trọng tâm để góp phần giải quyết nút thắt, khó khăn của đất nước.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tăng cường chuyển đổi đối tượng trọng tâm của Công đoàn từ khối công chức, viên chức sang khối công nhân viên, người lao động tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cần sát sao với cơ sở; xây dựng cơ chế tổ chức, hoạt động trên nền tảng đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu song song với việc đẩy mạnh việc kiểm soát, giám sát quyền lực, phân cấp quản lý; góp phần tạo cơ chế vận hành của cả hệ thống chính trị thích ứng với điều kiện tình hình mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản