Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết người làm báo cả nước

(Mặt trận) - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường tin tưởng, với truyền thống trung thành với Đảng, gắn bó với dân tộc và Nhân dân, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, là "ngôi nhà chung" tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo cả nước.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

Đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+

Sáng 31/12, phiên chính thức Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam đã diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội).

Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Đại hội đã dành thời gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, người sáng lập và là người Thầy của Báo chí cách mạng Việt Nam và các nhà báo liệt sĩ. (Ảnh: HL) 

Xây dựng tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng vững mạnh

Phát biểu khai mạc phiên chính thức Đại hội, đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cả hệ thống chính trị đang tích cực tạo ra nhiều bước phát triển quan trọng về mọi mặt, phát huy những thành quả của quá trình đổi mới, hướng tới dấu mốc năm 2030 nhân 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và dấu mốc năm 2045 kỷ niệm 100 năm lập quốc.

Trong nhiệm kỳ qua, nhiều cơ quan báo chí trên thế giới phải thu hẹp hoạt động, giảm bớt việc làm do vấp phải cạnh tranh gay gắt từ các tập đoàn công nghệ - truyền thông khổng lồ, doanh thu quảng cáo giảm sút không chỉ với báo in mà ngay cả phát thanh - truyền hình và báo điện tử, sự thay đổi về hành vi tiếp nhận thông tin của người dùng cũng tạo ra nhiều thách thức với báo chí chính thống.

Hoạt động báo chí của nước ta trong bối cảnh đó cũng đối mặt nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần và sứ mệnh cống hiến cao cả, với truyền thống vẻ vang của những người làm báo cách mạng qua gần một thế kỷ, đội ngũ người làm báo cách mạng nước ta, tập hợp dưới mái nhà chung là Hội Nhà báo Việt Nam, đã nỗ lực phấn đấu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Trong khó khăn, thử thách mới, đội ngũ những người làm báo cả nước càng thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, vì một nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết, Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam; kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về “Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kì mới”, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; thảo luận, hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành, thảo luận sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hội và các văn kiện quan trọng khác trình Đại hội.

"Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kì 2020-2025, gồm những nhà báo có phẩm chất và năng lực, có uy tín và điều kiện, cũng như tâm huyết, để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kì tới", Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho hay.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, những nội dung thảo luận tại Đại hội và những nhiệm vụ, giải pháp do Đại hội đề ra sẽ có ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng vững mạnh, thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam.

Báo chí phải trở thành kênh thông tin chính xác, kịp thời

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.  Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+

Tại Đại hội, thay mặt Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng trước sự trưởng thành, vững vàng của báo chí cả nước; nâng cao năng lực phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhà báo; đã và đang từng bước làm chủ công nghệ làm báo hiện đại; không ngừng đổi mới, sáng tạo. Nội dung thông tin trên báo chí ngày càng hoàn thiện đa dạng, phong phú, chất lượng chính trị, giá trị văn hóa trong các tác phẩm báo chí không ngừng được nâng cao. Học tập phong cách, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là đạo đức, phong cách làm báo của Người. tiếp bước thế hệ cha anh, đội ngũ những người làm báo hôm nay đã và đang phát huy vai trò xung kích, không quản khó khăn, gian khổ, dũng cảm, xông pha, có mặt trong những “điểm nóng”, thực hiện tốt các nhiệm vụ, sứ mệnh của người làm báo cách mạng. Tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tích cực phát hiện cổ vũ, động viên gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực. Chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; thâm nhập thực tế vùng cao, vùng sâu, vùng xa, kịp thời đưa tin những sự kiện nóng, các vấn đề dư luận quan tâm, thiên tai, bão lũ... Nhiều bài báo mang tính phát hiện, góp sức tổng kết thực tiễn, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, cảnh báo nguy cơ hiện hữu, kiến nghị các giải pháp thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Nhiều cơ quan báo chí, nhiều nhà báo đã tích cực phản ánh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng với cách tiếp cận đa dạng, chính xác, góp phần phát hiện sai phạm, tạo sức mạnh dư luận, hỗ trợ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; qua đó, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Đặc biệt hai năm qua, trước diễn biến phức tạp, thách thức chưa từng có của COVID-19, hàng trăm nhà báo không ngại hiểm nguy đã có mặt trên tuyến đầu chống dịch, kịp thời thông tin, cổ vũ những việc làm cao đẹp của lực lượng thầy thuốc, quân đội, công an, cán bộ cơ sở, những cá nhân hoạt động tích cực, tình nguyện tham gia phòng chống đại dịch.

Trong những thành tích lớn lao của báo chí cách mạng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm qua, nhất là từ năm 2015 đến nay, có công lao to lớn của Hội Nhà báo Việt Nam và đông đảo hội viên cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thường trực Ban Bí thư cho rằng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh những thời cơ to lớn, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh trên đặt ra cho báo chí cách mạng nước ta và Hội Nhà báo Việt Nam những nhiệm vụ nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang trên chặng đường đi tới. Báo chí phải trở thành kênh thông tin chính xác, kịp thời, có sức mạnh, tầm ảnh hưởng sâu rộng và trách nhiệm cao hơn nữa trong xã hội.

Để Hội Nhà báo Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của mình là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước. Tính chất nghề nghiệp của Hội không tách rời tính chất chính trị - xã hội. Nhiệm vụ hàng đầu của báo chí, của những người làm báo Việt Nam và của Hội là phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nhà báo các cấp bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực, trên cơ sở phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết những người làm báo vào tổ chức; phấn đấu để Hội thực sự là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; là "ngôi nhà chung ấm áp" của hội viên và giới báo chí.

Bên cạnh đó, mỗi cấp hội, cơ quan báo chí, mỗi người làm báo trước hết hãy học tập, noi gương Bác - một nhà báo lớn về phong cách, đạo đức làm báo. "Phải thấm nhuần lời dạy của Người: "Cán bộ, chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ" và "Viết để làm gì?" để giáo dục, giải thích, cổ động, phê bình; để phục vụ quần chúng; trên cơ sở đó, thực hiện tốt trách nhiệm, sứ mệnh người làm báo cách mạng; tích cực tuyên truyền, phổ biến Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đề cao tính tư tưởng, tính văn hóa, tính giáo dục trong từng sản phẩm báo chí.” – Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động của báo chí trong điều kiện mới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp hội phải chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, tập trung triển khai, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo theo nội dung Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bằng những chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát hợp với thực tế, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển Hội nhà báo các cấp...

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cho rằng, "Chúng ta đang sống trong một xã hội mở về thông tin, dựa trên nền tảng phát triển của khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin. Đây là môi trường nhiều thách thức nhưng cũng tạo ra những cơ hội lớn cho báo chí... Chúng ta phải nắm bắt cơ hội, tạo nên bước phát triển vượt bậc, toàn diện của báo chí về số lượng, chất lượng, loại hình, nội dung, hình thức... Tuy nhiên, vai trò, tổ chức Hội chưa thực sự có vị thế tương xứng với sự phát triển của báo chí; tình trạng này cần được khắc phục. Không ai khác, Hội phải là chủ thể, chủ động cải thiện tình hình thông qua các chương trình hành động, các hoạt động cụ thể, thiết thực, có sức cuốn hút, lan tỏa, tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội Nhà báo Việt Nam."

Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Bác Hồ từng căn dặn Hội Nhà báo Việt Nam: "Nhiệm vụ của Hội là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ. Có như thế thì Hội Nhà báo mới làm tròn nghĩa vụ của mình và những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt cách mạng" và "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng". Đây chính là mục tiêu mà Hội Nhà báo Việt Nam, mỗi hội viên và những người làm báo phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện không ngừng, góp phần xây dựng Hội Nhà báo Việt Nam ngày thêm trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển lớn mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Sự nghiệp cách mạng, công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang báo chí cả nước. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường tin tưởng với truyền thống trung thành với Đảng, gắn bó với dân tộc và nhân dân, đội ngũ những người làm báo Việt Nam hôm nay sẽ ngày càng lớn mạnh, không ngừng nâng cao về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng; tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, là "ngôi nhà chung" tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo cả nước.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI. Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+

Trong 3 ngày làm việc (29 - 31/12), Đại hội đã thảo luận và thông qua Văn kiện Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, báo cáo công tác kiểm tra nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu ra Ban chấp hành mới với 52 thành viên (5 vị trí sẽ bổ sung sau Đại hội).

Ban Chấp hành Hội nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu ra Ban Thường vụ Hội với 12 thành viên, Uỷ ban Kiểm tra với 15 thành viên.

Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí: Đoàn Xuân Bộ, Trương Văn Truyền, Trần Trọng Dũng, Phạm Mạnh Hùng, Phạm Quang Khải, Nguyễn Đức Lợi, Lê Quốc Minh, Nguyễn Nam, Tô Quang Phán, Nguyễn Tấn Phong, Lê Ngọc Quang, Vũ Việt Trang.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Tại phiên chính thức, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI đã ra mắt Đại hội.

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI cũng đề ra và thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới với 9 nhiệm vụ trọng tâm và 15 giải pháp cơ bản nhằm xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng về trình độ nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò, uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Các cấp hội đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên toàn thể hội viên, người làm báo, triển khai thực hiện và tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản