Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội VI Hội Người Cao tuổi Việt Nam

(Mặt trận) - Sáng 14/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội VI Hội Người Cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và Hội nghị trực tuyến với các địa phương

Các nhà văn lão thành đã đóng góp to lớn vào xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

 Đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự Đại hội còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và  Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu; Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong 5 năm qua, Hội Người cao tuổi đã tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Hội Phụ lão cứu quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Tư tưởng, quan điểm, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người cao tuổi tiếp tục được quán triệt, phổ biến sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với người cao tuổi.

Qua nghe Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đại hội V, các báo cáo tham luận và phóng sự rất ấn tượng tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, Hội Người cao tuổi các cấp đã và đang phát huy tốt vai trò là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước. Nội dung hoạt động ngày càng phong phú, tổ chức Hội càng mở rộng, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, Hội cũng quan tâm công tác đối ngoại nhân dân, nghiên cứu khoa học; thực hiện có hiệu quả chương trình: bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở; Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam, nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã có nhiều sáng kiến tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người cao tuổi ở khắp các địa bàn dân cư đều tích cực tham gia phòng, chống dịch. Hội cũng đã tham gia tích cực vào cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã tâm huyết, trách nhiệm, tích cực trong chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi và trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, những năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến người cao tuổi, được người cao tuổi cả nước đón nhận, hoan nghênh và đồng tình cao. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập, cần phải tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, ban hành chủ trương, chính sách mới nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ sức khỏe của người cao tuổi, khi Việt Nam sẽ được xếp là quốc gia có dân số già trong tương lai gần.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ: Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của người cao tuổi trong xã hội, cộng đồng và gia đình. Tiếp tục xây dựng gia đình kiểu mẫu "ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau". Kính trọng, bảo vệ và chăm sóc người cao tuổi. Bảo trợ, giúp đỡ người cao tuổi gặp khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa. Để tiếp tục phát huy vai trò của người cao tuổi và tổ chức Hội trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Hội Người cao tuổi các cấp quan tâm chỉ đạo, tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với Hội Người cao tuổi. Tiếp tục quán triệt sâu rộng các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi; đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách đối với người cao tuổi.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, Hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm phát triển số lượng đi đôi với chất lượng, tập hợp đông đảo hơn nữa hội viên tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”. Phát huy những kinh nghiệm quý báu của người cao tuổi để tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh trật tự… Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, bộ, ngành, đoàn thể thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người cao tuổi để phản ánh kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi, nhất là người cao tuổi thuộc diện chính sách, người cao tuổi ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa…

Đại hội đã bầu 93 đại biểu tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành Khóa VI. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Ban Chấp hành khóa mới cần kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam sớm đi vào cuộc sống, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng rằng, Hội Người cao tuổi các cấp tiếp tục “Đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản