Tin mới

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị giới thiệu kiến thức và kỹ năng cơ bản cho đại biểu Quốc hội Khóa XV trúng cử lần đầu

(Mặt trận) - Ngày 8/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Hội nghị giới thiệu kiến thức và kỹ năng cơ bản cho Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Khóa XV trúng cử lần đầu do Ban Công tác đại biểu tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị của Diễn đàn Kinh tế thế giới và làm việc tại Trung Quốc

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ

Thủ tướng dự cuộc làm việc giữa Thường trực Tổ Biên tập hai Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; các ĐBQH chuyên trách ở Trung ương, ĐBQH TP. Hà Nội và ĐBQH ở các cơ quan Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV diễn ra trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững, là nhiệm kỳ Quốc hội khởi đầu của giai đoạn phát triển đất nước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Để thực hiện đầy đủ, toàn diện vai trò, trách nhiệm Quốc hội, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các ĐBQH Khóa XV cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc vai trò, vị trí và trách nhiệm của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta do Đảng lãnh đạo, từ đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ 4 khâu cần được quan tâm tiếp tục đổi mới, đột phá trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV. Đó là kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân trên cơ sở tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề. Nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo hướng ngày càng chính xác, thực chất hơn, nhất là việc quyết định ngân sách nhà nước, các vấn đề về kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy nhà nước, các dự án công trình quan trọng quốc gia; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước.

Vai trò, chất lượng hoạt động của ĐBQH là yếu tố quan trọng, có tính chất quyết định đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, tất cả các ĐBQH khóa này cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó.

Hiện nay, Bộ Chính trị đã triển khai xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045”, đồng thời, giao Đảng đoàn Quốc hội xây dựng chuyên đề “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”. Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, mong đợi của cử tri, việc nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu là yêu cầu quan trọng, thường xuyên, thông qua trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của ĐBQH, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nói.

 Quang cảnh Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao sự cố gắng của Ban Công tác đại biểu trong việc tổ chức hội nghị trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, cử tri ngày càng quan tâm, kỳ vọng và đòi hỏi nhiều hơn về ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, năng lực của những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể nhân dân. ĐBQH Khóa XV đứng trước những thách thức to lớn trong thực hiện trọng trách mà cử tri và Nhân dân giao phó. Hội nghị sẽ trực tiếp đóng góp vào việc nâng cao năng lực của ĐBQH, thúc đẩy hiệu quả hoạt động của Quốc hội khoá mới.

Việc bồi dưỡng, kiến thức và kỹ năng cơ bản cho ĐBQH trúng cử lần đầu thường được tổ chức trước Kỳ họp thứ Nhất của nhiệm kỳ mới, nhưng do đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp nên thời gian tổ chức hội nghị phải lùi lại. Để giúp ĐBQH mới trúng cử lần đầu, trong Kỳ họp thứ Nhất, Ban Công tác đại biểu đã chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử biên soạn và gửi một số ấn phẩm, như: Sách đại biểu Quốc hội cần biết; Sổ tay hướng dẫn hoạt động đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên trình bày những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết nhất cho đại biểu, như: kỹ năng thẩm tra dự án luật; ngân sách nhà nước và sử dụng kết quả kiểm toán về ngân sách Nhà nước; kỹ năng phát biểu, thảo luận, tranh luận và trả lời báo chí tại hội trường.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản