Tin mới

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra công tác Đại hội tại tỉnh Điện Biên

(Mặt trận) - Trong hai ngày 8 và 9/4, tại tỉnh Điện Biên, đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tại thành phố Điện Biên và làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Trang trọng Lễ dâng hương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên, tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, “một dấu mốc bằng vàng chói lọi”

Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đến nay, toàn tỉnh đã có 129/130 xã, phường, thị trấn tổ chức xong Đại hội và hiệp thương cử ra Ủy viên Ủy ban với số lượng từ 30 đến 55 vị, Ban Thường trực gồm Chủ tịch, 1 đến 2 Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực. Về chức danh Chủ tịch MTTQ xã tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã là 17 vị; tham gia Ban Chấp hành là 79 vị, số còn lại dự kiến bầu bổ sung vào Ban Chấp hành tại Đại hội Đảng bộ xã năm 2020.

Đối với cấp huyện, tỉnh Điện Biên đã tiến hành Đại hội điểm tại huyện Tuần Giáo và hiệp thương cử 58 vị Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực gồm 3 vị, 1 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch. Sau Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì mời thường trực cấp ủy và MTTQ 10 huyện, thị xã, thành phố họp rút kinh nghiệm, chỉ ra ưu điểm, hạn chế để từ đó thống nhất nội dung, cách thức tổ chức Đại hội các đơn vị còn lại trong cuối tháng 4 và tháng 5/2019.

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động xây dựng văn kiện Đại hội, dự kiến chương trình Đại hội; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động, dự thảo đề án nhân sự Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự kiến việc duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ được tiến hành trong tháng 4 và duyệt tại Trung ương MTTQ Việt Nam trong tháng 5/2019.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên trong công tác chuẩn bị, đảm bảo đúng tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024,

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên cần tiếp tục bám sát tinh thần Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam để tổ chức triển khai thực hiện thành công Đại hội MTTQ cấp huyện.

Về công tác chuẩn bị Đại hội cấp tỉnh, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cần tham mưu với Đảng đoàn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ để đảm bảo yêu cầu công tác mặt trận; việc chuẩn bị nhân sự Đại hội phải đảm bảo về cơ cấu, thành phần, coi trọng chất lượng, tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện; quan tâm đến công tác tuyên truyền để Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản