Tin mới

Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn, bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Bộ Y tế

(Mặt trận) - Tiếp tục thực hiện chương trình Kỳ họp thứ Tư, chiều 21/10, Quốc hội đã bỏ phiếu bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Bộ Chính trị quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ảnh: Hồ Long 

Với 459/461 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 92,17% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó tổng phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Với 434/458 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 87,15% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; bầu Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sau đó, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hoa chúc mừng tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể.

Trước đó, cuối phiên họp sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026;  Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Đầu giờ chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; danh sách phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội tiến hành bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản