Tin mới

Quyết liệt triển khai chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị

(Mặt trận) - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ: Dự báo từ đây đến cuối năm còn nhiều khó khăn, đòi hỏi phải quyết liệt triển khai chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị của Diễn đàn Kinh tế thế giới và làm việc tại Trung Quốc

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ

Thủ tướng dự cuộc làm việc giữa Thường trực Tổ Biên tập hai Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng

 Quang cảnh Hội nghị

Sáng 20/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị giao ban với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư là trung tâm đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; hoàn thành công việc theo chương trình, kế hoạch; chủ động chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề đột xuất, phát sinh.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, đảm bảo các cân đối lớn, kiểm soát được lạm phát; nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ, bước đầu khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; văn hóa, thể thao, thông tin, du lịch được đẩy mạnh; đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; tham gia SEA Games 32 thành công...

Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả tích cực. Các ban đảng, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương có nhiều nỗ lực cố gắng, cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ…

 Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm thấp hơn dự kiến, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thách thức mới; xuất, nhập khẩu, đầu tư, thu hút FDI giảm; thị trường trái phiếu, bất động sản, tín dụng còn khó khăn; dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường...

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương tập trung làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023...

 Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị các cơ quan đánh giá thật khách quan, toàn diện các kết quả đạt được và hạn chế, xác định quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ: Dự báo từ đây đến cuối năm còn nhiều khó khăn, đòi hỏi phải quyết liệt triển khai chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cụ thể, tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện Chương trình làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị năm 2023. Thành lập và triển khai hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng. Chỉ đạo việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chỉ đạo chuẩn bị và thẩm định tốt các đề án đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp; siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Chuẩn bị tích cực cho năm học mới, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém. Chủ động phòng chống thiên tai, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; cư dân bản địa đang sinh sống và làm việc tại các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đến việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Khẩn trương sửa đổi, bổ sung Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đôn đốc việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm theo gợi ý của Bộ Chính trị năm 2022 đối với 6 tập thể.

Kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Tiếp tục phát huy các lợi thế và thành quả đối ngoại đã đạt được. Tiếp tục đảm bảo tốt quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác năm tình hình các địa bàn chiến lược, nhất là vấn đề dân tộc, tôn giáo, đất đai... Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, không để thành điểm nóng.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo tài chính, trên không gian mạng; không để các đối tượng xấu lợi dụng kích động gây rối an ninh, trật tự xã hội.

Mặt khác, các cơ quan phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, giải quyết các công việc theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao; tích cực kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ vướng mắc. Quan tâm củng cố đoàn kết nội bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu chiến lược. Chủ động, tích cực trao đổi, phối hợp để xử lý công việc nhất là những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Từng cơ quan, theo chức năng, thẩm quyền chủ động rà soát những văn bản còn chồng chéo, mâu thuẫn để đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản