Tin mới

Sách vàng Sáng tạo 2019 vinh danh 74 công trình, giải pháp sáng tạo

(Mặt trận) - Sáng 2/4, tại Hà Nội, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã chủ trì cuộc họp nhằm thống nhất kế hoạch tuyển chọn và công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Bộ Chính trị quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tham dự cuộc họp có ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam; GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam; TSKH. Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các bộ, ngành liên quan.

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam là công trình tuyên truyền, biểu dương các sáng tạo trên lĩnh vực khoa học và công nghệ; khẳng định năng lực sáng tạo của người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài trong phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, trí tuệ của người Việt Nam thi đua sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Sách cũng nhằm mục tiêu vận động, khuyến khích, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đưa ra sáng kiến, tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở mọi lĩnh vực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Qua 3 năm, việc tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam được đánh giá là đảm bảo dân chủ, khách quan, khoa học; bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ của tác giả, nhóm tác giả; công tác tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam luôn tuân thủ quy định của pháp luật.

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 bao gồm những công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật, đã đạt giải tại các cuộc thi do các bộ, ngành, tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30/6/2019 (không xét các công trình, giải pháp đã công bố trên Sách vàng Sáng tạo Việt Nam các năm 2017, 2018).

Trên cơ sở đó, Hội đồng tuyển chọn sẽ chọn ra 74 công trình, giải pháp tiêu biểu đưa vào Sách vàng Sáng tạo năm 2019 và Lễ công bố sẽ diễn ra vào tháng 8/2019.

Tại cuộc họp, các ý kiến thành viên Hội đồng tuyển chọn đề nghị việc lựa chọn các công trình đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam cần bổ sung các tiêu chí, đối tượng tuyển chọn, quan tâm khuyến khích các đối tượng trẻ, người dân tộc, các công trình khoa học, các sáng kiến, sản phẩm sáng tạo cụ thể đã được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả trong cuộc sống.

Từ những ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh khẳng định, sau 3 năm triển khai, việc tuyển chọn và công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã khẳng định uy tín của Mặt trận và các đơn vị tham gia, từ đó góp phần động viên, khích lệ những người làm khoa học và thúc đẩy phong trào thi đua, sáng tạo tại các địa phương.

Để Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 tiếp tục tạo tiếng vang và tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị công tác tuyển chọn cần mở rộng tiêu chí và lưu ý đến việc chọn các công trình khoa học có giá trị thực tiễn của các tỉnh miền núi còn gặp khó khăn để kịp thời động viên, khích lệ phong trào thi đua sáng tạo tại các địa phương này.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cần quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền để có nhiều công trình, nhiều giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu, được đông đảo nhân dân biết đến và đưa vào ứng dụng trong cuộc sống.

“Việc tuyển chọn, công bố Sách vàng Sáng tạo năm 2019 phải đảm bảo tính tiêu biểu, vinh danh những công trình khoa học, giải pháp sáng tạo có tính thực tiễn để khuyến khích phong trào thi đua sáng tạo của người Việt Nam”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh gợi mở.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành và một số tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia Ban Chỉ đạo, Hội đồng tuyển chọn, Ban Thư ký - Biên tập tiếp tục chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trực thuộc lựa chọn và lập hồ sơ công trình sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu gửi về để chọn ra 74 tác phẩm tiêu biểu, đưa vào Sách vàng Sáng tạo năm 2019 đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và không có sự trùng lặp với các công trình đã công bố.

Bên cạnh đó, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì và là đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, tuyển chọn và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019, để đây là sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản