Tin mới

Tăng cường các giải pháp, sáng kiến trong nắm bắt tình hình nhân dân

(Mặt trận) - Chiều 12/9, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai nhằm nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân và công tác chỉ đạo Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông cáo báo chí về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội Khóa XV đối với bà Trương Thị Mai

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Theo ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, trong 8 tháng đầu năm 2018, tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản ổn định, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân được các cấp, các ngành quan tâm nắm bắt và từng bước giải quyết thỏa đáng, tránh tình trạng phát sinh đơn thư, khiếu nại, tố cáo phức tạp và các vụ việc tụ tập đông người, kích động biểu tình, an ninh trật tự xã hội được đảm bảo; tình trạng người dân bỏ ruộng đồng, bỏ nương rẫy đi làm thuê bên Trung Quốc giảm và được bố trí việc làm phù hợp tại địa phương, từ đó niềm tin của nhân dân được củng cố.

Tuy nhiên, nhân dân trong tỉnh cũng bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy luyện kim màu Tứ Đỉnh Mường Khương, tình trạng ô nhiễm tại KCN Tà Loỏng, huyện Bảo Thắng… gây tâm lý lo lắng cho nhân dân. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân ở một số dự án chậm tiến độ chưa thỏa đáng. Từ những bức xúc này, tỉnh đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân tại những nơi có dự án lớn nhằm giải tỏa bức xúc cho nhân dân và đưa ra phương án giải quyết kịp thời, tránh những điểm nóng phát sinh.

Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp, ông Giàng Seo Vần cho biết, trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy Lào Cai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn nhằm phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội các cấp. Cùng với đó tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác chuẩn bị Đại hội cho 196 đại biểu là cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp; tổ chức quán triệt, triển khai hướng dẫn các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp thông qua Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 10; phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo ông Giàng Seo Vần, đến nay Ủy ban MTTQ của 9/9 huyện, thành phố đã chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành văn bản hướng dẫn cấp xã, phường về công tác chuẩn bị Đại hội, chủ động làm việc với cấp ủy các xã chọn chỉ đạo đại hội điểm MTTQ xã theo đúng kế hoạch. Dự kiến Đại hội MTTQ cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 1/2019 và hoàn thành Đại hội MTTQ cấp huyện vào tháng 4/2019.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh ghi nhận kết quả đạt được của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai trong việc nắm bắt tình hình nhân dân và quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư về về lãnh đạo Ðại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, hiện nay với sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội, mỗi người cán bộ Mặt trận phải tăng cường các giải pháp, sáng kiến mới để nắm bắt tình hình nhân dân, tích cực cập nhật các nguồn thông tin kết hợp với đối thoại, tiếp cận trực tiếp với nhân dân để kịp thời giải quyết những điểm nóng, tránh tình trạng bức xúc trong nhân dân.

Đối với công tác triển khai Đại hội, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cần đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội cấp xã, chủ động rà soát, quy hoạch bổ sung đội ngũ cán bộ chủ chốt của Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong tình hình mới. Trong bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ tỉnh cần bám sát theo Nghị quyết 18-NQ/TW để thực hiện thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện, lựa chọn nhân sự có năng lực, trình độ, uy tín, từ đó có lộ trình và đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản