Tin mới

Tạo chuyển biến trong tư tưởng, nhận thức, hành động của từng cán bộ, đoàn viên, hội viên

(Mặt trận) - Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết thực hiện chương trình phối hợp năm 2017 diễn ra sáng 29/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, Mặt trận và các đoàn thể phải đồng hành cùng Chính phủ đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, từ đó tạo chuyển biến trong tư tưởng, nhận thức, hành động của từng cán bộ, đoàn viên, hội viên nhằm thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội đã thông qua.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên

Chính phủ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV: Tạo điều kiện cho địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị Tổng kết thực hiện chương trình phối hợp năm 2017 do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức. Tham dự Hội nghị còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh, trong năm qua, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã nỗ lực triển khai các nội dung nhiệm vụ theo chương trình phối hợp năm 2017.

Công tác phối hợp có nhiều điểm tích cực như việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tiếp tục được triển khai nề nếp. Đáng chú ý, ngày 24/7/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức tổng kết đợt cao điểm "Đền ơn đáp nghĩa". Qua 3 tháng cao điểm, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở 4 cấp đã tiếp nhận gần 200,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 26.882 căn nhà cho người có công với tổng giá trị hơn 737 tỷ đồng.

Cùng với đó, các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai nhiều cuộc vận động, điển hình như: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai Cuộc vận động "Thanh niên Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đẩy mạnh mô hình "Điểm bán hàng thanh niên", "Siêu thị thanh niên kiểu mẫu", "Quầy thông tin thanh niên". Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam về "Tuyên truyền, vận động, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm vì an toàn sức khỏe cộng đồng, giai đoạn 2017-2020". Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 2016, vận động 9.400 hộ gia đình nông dân ký cam kết không kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi…

Hội nghị đã thống nhất hành động năm 2018 tập trung vào 10 hành động cụ thể: Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về các ngày truyền thống của Mặt trận và các tổ chức thành viên; phối hợp thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020; triển khai các chương trình giám sát cấp Trung ương và hoạt động phản biện xã hội; tổng kết 5 năm thực hiện các Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

 

 

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Đồng thời, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phối hợp trong triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; triển khai phong trào "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế"; tuyên truyền thực hiện Luật Hợp tác xã, Chỉ thị số 19/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã và kết quả thực hiện Hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật; phối hợp trong công tác vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo; thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2016-2019.

Chia sẻ với Hội nghị về định hướng công tác trong năm 2018, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương cho biết, trong năm 2018, Hội đặt mục tiêu xây dựng 300 HTX kiểu mới nên rất cần các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường chia sẻ thông tin về các điển hình tiên tiến để có thể tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, xây dựng các HTX kiểu mới gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Về nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, bà Hương đề nghị Mặt trận quan tâm giám sát một số vụ tố tụng liên quan đến xâm hại trẻ em, tập trung giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm…

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, năm 2017, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã huy động mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị… qua đó đã tạo niềm tin, không khí phấn khởi trong toàn xã hội, tạo đà thuận lợi đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững. “Trong những thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp tích cực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Để thực hiện chương trình phối hợp năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tập trung tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

“Năm 2018 Mặt trận và các đoàn thể phải đồng hành cùng Chính phủ đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động làm chuyển biến trong tư tưởng, nhận thức, hành động của từng cán bộ, đoàn viên, hội viên, thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội đã thông qua.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phải thể hiện vai trò chủ đạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các HTX kiểu mới theo tinh thần Chỉ thị 19 của Chính phủ, Nghị quyết 32 của Quốc hội. Đặc biệt cần tập trung cho công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

“MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phải tiếp tục nâng cao chất lượng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập”; phối hợp thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản