Tin mới

Tạo sự kết nối trong xử lý văn bản

(Mặt trận) - Ngày 9/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn, triển khai công tác văn thư, lưu trữ cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2018. Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hoàn thành phê duyệt tất cả các Đề án vị trí việc làm trong quý I/2024

Thủ tướng: Đặc biệt lưu ý thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Quân khu 5

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Văn thư Lưu trữ, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh cho biết, hiện nay, công tác văn thư lưu trữ tại cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, hệ thống các văn bản, quy định về công tác văn thư - lưu trữ đã được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam ban hành đồng bộ, đội ngũ cán bộ làm công tác văn thư - lưu trữ được đào tạo bài bản, được đi tập huấn hàng năm.

“Đây chính là cơ sở để hệ thống văn bản, các kho tài liệu trong cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam được lưu trữ theo hệ thống, từ đó phục vụ cho việc tra cứu, tập hợp dữ liệu hàng năm được thuận lợi”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, từ những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan cần tiếp thu và ứng dụng vào triển khai nhiệm vụ, từ đây tạo thành nề nếp trong xử lý văn bản đi, văn bản đến, lưu trữ văn bản theo hệ thống hồ sơ công việc, hướng tới lưu trữ văn bản trên hệ thống điện tử nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

“Các ban, đơn vị cần quyết tâm triển khai đồng bộ hệ thống văn bản theo nội dung được truyền tải, tạo sự liên kết phối hợp trong triển khai nhiệm vụ giữa các ban liên quan và tạo sự kết nối hệ thống văn bản giữa Mặt trận với các tổ chức chính trị - xã hội và hệ thống Mặt trận các cấp”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được phổ biến những quy định của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và nghe giới thiệu về các chủ trương, kết luật của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác văn thư, lưu trữ: Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ; Thông báo số 800-TB/TW ngày 17/11/2017, Kết luận số 02-KL/VPTW ngày 17/11/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản