Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân

(Mặt trận) -Sáng 11.12, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII) diễn ra tại Hà Nội. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Trung ương tham dự Hội nghị.

Bế mạc Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV

Quốc hội thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

Các đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, Hội nghị lần thứ 7 nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2020, xác định nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021; bàn và quyết định các nội dung: Tờ trình báo cáo kết quả triển khai Chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tờ trình báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 6.1.2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; tờ trình báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 4.3.2010 của Ban Chấp hành TLĐ khóa X về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020; tờ trình báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/TLĐ và ban hành kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong tình hình mới; tờ trình báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành TLĐ khóa XI về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2016 - 2021 và là năm có nhiều yếu tố tác động đến việc làm, đời sống của công nhân lao động, trong đó có hoạt động công đoàn. Trên cơ sở chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, tình hình thực tiễn tại các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng chí đề nghị hội nghị quan tâm, tập trung thảo luận, nêu những giải pháp, cách làm hay, trong việc triển khai, cụ thể hóa chủ đề công tác năm ở các cấp công đoàn, hoạt động của công đoàn cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn, đó là chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; các hoạt động của công đoàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19; công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh; vấn đề công khai tài chính để đảm bảo minh bạch; vấn đề quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao đổi với các đại biểu dự hội nghị. 

Đồng thời, cần phân tích, dự báo tình hình trong thời gian tới đặc biệt là năm 2021 là năm mà Bộ luật Lao động 2019, và nhiều chủ trương, chính sách mới liên quan đến người lao động có hiệu lực, qua đó đề xuất các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả phong trào công nhân, hoạt động công đoàn năm 2021 và trong thời gian tiếp theo.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện, với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp công đoàn, chương trình hành động được triển khai đạt một số kết quả quan trọng.

Từ thực tiễn tại cơ sở, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các uỷ viên Ban chấp hành nghiên cứu, thảo luận, nhất là về thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, các kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhằm tiếp tục chỉ đạo tăng cường xây dựng giai cấp công nhân; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân trong thời gian tới…

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, kỳ họp lần thứ 7 gồm nhiều nội dung liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, xem xét cho ý kiến để Ban Chấp hành quyết định vào cuối kỳ họp.

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày (11-12.12).

Theo BẢO HÂN - TRẦN KIỀU – Báo Lao động

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản