Tin mới

Thêm nhiều giải pháp trong phát triển khoa học, công nghệ

(Mặt trận) - Sáng 12/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp về "Giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ" đã họp để cho ý kiến, thống nhất đánh giá Dự thảo Báo cáo kết quả 3 năm triển khai Chương trình phối hợp giám sát của Ban Chỉ đạo và phương hướng triển khai trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh chủ trì cuộc họp.

Sẽ chất vấn 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa - thể thao và du lịch

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính (Hà Nội)

Khẩn trương chăm sóc, hỗ trợ tối đa người bị nạn trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Qua 3 năm triển khai Chương trình phối hợp về giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ đạo đã tổ chức đi giám sát được 16 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong thời gian giám sát, tại các tỉnh, thành phố, đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế tại 1 đến 3 đơn vị, cơ sở và làm việc với Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ngành của tỉnh, thành phố để nghe báo cáo, trao đổi, đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển Khoa học, Công nghệ và Luật Khoa học & Công nghệ.

Kết quả giám sát tại 16 tỉnh, thành phố cho thấy, các địa phương đã cụ thể hóa ban hành và triển khai kịp thời các văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 46/NQ-CP về Khoa học và Công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tại địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, UBND các tỉnh, thành phố đã ban hành 148 văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy gắn với nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 16 tỉnh, thành phố đã triển khai 1.877 nhóm nhiệm vụ, đề tài, dự án để cụ thể hóa và giải pháp trên các lĩnh xây dựng và triển khai các chương trình, đề án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào cuộc sống.

Kể từ khi Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) được ban hành, đầu tư kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ của các tỉnh, thành phố được tăng lên đáng kể. Các tỉnh, thành phố đã chi từ ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ với số tiền 8.376 tỷ đồng. Có 3 tỉnh, thành phố là Đồng Nai, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh đã huy động được nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học, công nghệ, với tổng số tiền là 1.477 tỷ đồng.

Bên cạnh đó các tỉnh, thành phố đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thu hút nhân tài, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại tỉnh. Tính đến nay, theo số liệu báo cáo của 16 tỉnh, thành phố, đã thu hút được 79.494 nhân lực về làm việc, trong đó có  2.204 giáo sư, tiến sỹ; 11.487 thạc sỹ và tương đương; 65.803 người có trình độ đại học.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh khẳng định, công tác giám sát là một chủ trương đúng nhằm góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, thực hiện tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Đồng thời việc tổ chức giám sát đã thúc đẩy trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị quyết 46/NQ-CP của Chính phủ về phát triển khoa học và công nghệ là một nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng và chính quyền ở địa phương.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp giám sát tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn thiện báo cáo cho việc sơ kết 3 năm triển khai chương trình phối hợp giám sát Nghị quyết Trung ương 6, khóa 11 về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản