Tin mới

Thông cáo Báo chí Hội nghị lần thứ 14 Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Ngày 5/7, tại Nghệ An, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ mười bốn (khóa VIII). Sau đây là toàn văn Thông cáo Báo chí của Hội nghị.

Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV: Tạo điều kiện cho địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Đề nghị thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc

Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam và chương trình làm việc toàn khoá của Đoàn Chủ tịch và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII, ngày 5/7/2018, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Hội nghị lần thứ 14 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự Hội nghị.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Bùi Thị Thanh, Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực cùng chủ trì và điều hành Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khoá VIII); đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Trưởng các ban, đơn vị, Thường trực Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội và công tác Mặt trận của địa phương.

Hội nghị đã được nghe Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2018; Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trình bày Đề cương Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (2019-2024); Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh trình bày tóm tắt Tờ trình Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi).

Đã có tổng số 15 ý kiến phát biểu trực tiếp và 40 ý kiến góp ý bằng văn bản của các vị Uỷ viên Đoàn Chủ tịch vào các dự thảo: Dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Tờ trình về Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi) và Báo cáo tình hình các tầng lớp nhân dân 6 tháng đầu năm 2018.

Các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có chất lượng những dự thảo trình tại Hội nghị. Các đại biểu đã phân tích, kiến nghị về những giải pháp nhằm phát huy vị thế của MTTQ Việt Nam và vai trò của người dân ở địa bàn khu dân cư. Theo đó, Mặt trận cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tuyên truyền miệng nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là sau một số vụ việc tụ tập đông người phản đối Dự thảo Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng. Đồng thời, MTTQ Việt Nam cần cùng với Đảng và Nhà nước tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị.

Hội nghị đã nghe ông Vương Văn Nam, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ - Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay mặt Tổ thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị. 100% đại biểu dự Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trân trọng tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết của các vị đại biểu, đồng thời kết luận một số vấn đề sau:

1. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội, để nhân dân tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước, cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn của một số phần tử chống đối Đảng, Nhà nước, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để kích động, gây rối làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và đất nước.

2. Nắm chắc tình hình nhân dân, lắng nghe đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân. Phát huy dân chủ, chủ động phối hợp giải quyết những vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở.

3. Triển khai hiệu quả hơn các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

4. Tăng cường đối ngoại nhân dân.

5. Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, giám sát, phản biện xã hội, đổi mới cách làm, tăng cường đối thoại chú trọng hiệu quả của sự phối hợp giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận và sự tham gia của người dân, kịp thời báo cáo cho tổ chức Đảng các thông tin đầy đủ, khách quan, không né tránh.

6. Bám sát Chỉ thị 17 của Ban Bí thư ngày 4/1/2018 để chuẩn bị nội dung văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, đặc biệt quan tâm việc đổi mới nội dung, tổ chức hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới. Tổ chức thực hiện hiệu quả đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Viêt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9. Chú trọng việc thực hiện các Nghị quyết 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Sau 1 ngày làm việc với tinh thần tích cực đổi mới với trách nhiệm cao, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 14 đã hoàn thành đầy đủ các chương trình, kế hoạch đã đề ra và thành công tốt đẹp.

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng cảm ơn Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị quan trọng này.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí phóng viên, biên tập viên của cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Nghệ An đã tới dự và tích cực tham gia tuyên truyền về nội dung, kết quả của Hội nghị lần thứ 14 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII tại tỉnh Nghệ An.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản