Tin mới

Thông cáo báo chí số 19, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(Mặt trận) - Thứ Năm, ngày 16/6, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 19, cũng là ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phát huy vai trò to lớn của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Làm thật tốt và hiệu quả truyền thông về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Thủ tướng: Sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi

Quang cảnh phiên họp 

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội biểu quyết thông qua những nội dung sau:

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 480 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96,39% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 467 đại biểu tán thành (bằng 93,78% tổng số đại biểu Quốc hội); có 10 đại biểu không tán thành (bằng 2,01% tổng số đại biểu Quốc hội); có 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 25, Điều 86a và toàn bộ Luật bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Về Điều 25 quy định về: Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả: có 480 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96,39% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 478 đại biểu tán thành (bằng 95,98% tổng số đại biểu Quốc hội); có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Về Điều 86a quy định về: Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước: có 477 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,78% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 476 đại biểu tán thành (bằng 95,58% tổng số đại biểu Quốc hội); có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Về toàn bộ Luật: có 477 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,78% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 476 đại biểu tán thành (bằng 95,58% tổng số đại biểu Quốc hội); có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội biểu quyết thông qua những nội dung sau:

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 474 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,18% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 469 đại biểu tán thành (bằng 94,18% tổng số đại biểu Quốc hội); có 5 đại biểu không tán thành (bằng 1% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 480 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96,39% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 477 đại biểu tán thành (bằng 95,78% tổng số đại biểu Quốc hội); có 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 475 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,38% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 474 đại biểu tán thành (bằng 95,18% tổng số đại biểu Quốc hội); có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 478 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,98% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 475 đại biểu tán thành (bằng 95,38% tổng số đại biểu Quốc hội); có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội); có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 468 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,98% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 467 đại biểu tán thành (bằng 93,78% tổng số đại biểu Quốc hội); có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 478 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,98% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 475 đại biểu tán thành (bằng 95,38% tổng số đại biểu Quốc hội); có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội); có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 479 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96,18% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 478 đại biểu tán thành (bằng 95,98% tổng số đại biểu Quốc hội); có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội biểu quyết thông qua những nội dung sau:

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và Dự thảo Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030; sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 482 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96,79% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 475 đại biểu tán thành (bằng 95,38% tổng số đại biểu Quốc hội); có 3 đại biểu không tán thành (bằng 0,60% tổng số đại biểu Quốc hội); có 4 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,80% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và Dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 480 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96,39% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 478 đại biểu tán thành (bằng 95,98% tổng số đại biểu Quốc hội); có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và Dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 479 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96,18% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 476 đại biểu tán thành (bằng 95,58% tổng số đại biểu Quốc hội); có 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tiếp đó, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản