Tin mới

Thống nhất định hướng thông tin tuyên truyền giữa Mặt trận và các đoàn thể

(Mặt trận) - Ngày 28/2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự và chủ trì Hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

COVID-19 ngày 23/10: Việt Nam có 3.373 ca mắc mới; Thêm 50 ca dương tính, Phú Thọ xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo đảm an sinh xã hội phải dựa trên ba trụ cột

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2017 đất nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của đất nước mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

“Trong thành tích chung đó, có những đóng góp thiết thực của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở và địa bàn khu dân cư. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động thực hiện có hiệu quả nội dung Chương trình phối hợp và thống nhất hành động, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền đạt được kết quả nổi bật, các phương thức hoạt động, hình thức tuyên truyền được áp dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh và từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, định hướng báo chí, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, công tác phối hợp đôi lúc vẫn còn chưa được thường xuyên, kịp thời, nhất là trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh trong việc cung cấp thông tin định hướng tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước, của ngành, đơn vị. Sự phối hợp còn chưa thường xuyên, chặt chẽ, đồng bộ, chưa đạt hiệu quả cao…

Để công tác phối hợp đạt hiệu quả trong năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị đại biểu tham dự Hội nghị cần tập trung thảo luận một số vấn đề như: công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng, tạo ý chí thống nhất, đồng thuận xã hội; tuyên truyền về các ngày truyền thống của Mặt trận và các tổ chức thành viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên; tuyên truyền chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tuyên truyền việc thực hiện rà soát, sắp xếp bộ máy cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 6 của Đảng, một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; phối hợp tuyên truyền Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020; phối hợp tuyên truyền kết quả thực hiện các chương trình giám sát và phản biện xã hội...

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong năm 2017, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp trong năm 2018.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam, từ những kết quả đáng khích lệ trong công tác phối hợp năm 2017, trong năm 2018, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung vào tuyên truyền Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020. Tuyên truyền kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện Chương trình hành động của MTTQ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của MTTQ Việt Nam; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Ông Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết: Trong năm 2017, công tác phối hợp giữa Mặt trận và 5 tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác chỉ đạo cụ thể, chặt chẽ, bám sát vào những vấn đề thời sự nóng bỏng để từ đó tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân.

Từ việc triển khai các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng thiết chế văn hóa được Mặt trận triển khai hiệu quả, Hội CCB đã lấy đó làm cơ sở để tuyên truyền cho hội viên của mình cùng thực hiện. Do đó, Hội CCB ở cơ sở đều nắm được chủ trương, chính sách và có sự tham mưu tốt cho chính quyền cơ sở theo từng nội dung, từng đối tượng và thực hiện nhiệm vụ sát hơn với tình hình thực tế, đi sâu vào tuyên truyền cho hội viên của mình tham gia vào đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức vận động gia đình CCB, con em CCB cùng đấu tranh, tố giác các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trên địa bàn để ngăn chặn kịp thời.

Để công tác phối hợp đạt hiệu quả, ông Nguyễn Song Phi đề nghị cần có sự vào cuộc của báo chí trong khối thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền về những gương người tốt việc tốt, góp phần nhân lên những điển hình tốt trong xã hội.

Bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí trong khối thông qua việc tuyên truyền hiệu quả về hoạt động của MTTQ và 5 tổ chức chính trị - xã hội, bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, báo chí trong khối MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân cả nước, qua đó, hội viên nông dân đã thể hiện được vai trò chủ thể của mình trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí trong khối đã kịp thời phản ánh dư luận xã hội, cũng như những bức xúc của nhân dân, việc làm này đã giúp cho Đảng, Nhà nước thấy được trách nhiệm của mình để từ đó có sự điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cũng như ban hành nhiều chính sách mới để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Tuy nhiên, bà Lý cũng cho rằng, công tác phối hợp đôi lúc chưa đồng bộ, chặt chẽ, vẫn mang tính chất báo chí của tổ chức nào thì tập trung tuyên truyền cho hoạt động, sự kiện lớn ở tổ chức đó. Việc tổ chức họp rút kinh nghiệm sau những sự kiện phối hợp lớn chưa được triển khai liên tục nên chưa khắc phục được những hạn chế trong thông tin, tuyên truyền.

Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Tổng Biên tập báo Thanh niên cho biết, bản thân những người làm báo ý thức được vai trò của báo chí, đặc biệt là báo chí trong khối Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Với những cơ quan báo chí có truyền thống từ lâu như: Đại đoàn kết, Thanh niên, Tiền phong…, Mặt trận cần tiếp tục phát huy vai trò của báo chí trong khối để đẩy mạnh việc tuyên truyền các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên đang triển khai.

Bà Thảo cho rằng, giải pháp cụ thể trong việc thực hiện phối hợp giữa các cơ quan báo chí trong tổ chức vẫn chưa hiệu quả, chính vì vậy bà đề nghị Mặt trận cần tăng cường cung cấp thông tin để các cơ quan tuyên truyền hiệu quả các chương trình hành động của Mặt trận.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp thu ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho rằng, các ý kiến đã đồng tình và đánh giá cao về kết quả phối hợp trong năm 2017 của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, khi công tác phối hợp đạt hiệu quả thì việc truyền tải thông tin, tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí trong tổ chức mới thực sự được phát huy.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, năm 2018 là năm bản lề triển khai kế hoạch Đại hội XII của Đảng, là năm triển khai hiệu quả các Nghị quyết quan trọng trong toàn hệ thống chính trị và tập trung vào việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, chính vì vậy công tác phối hợp tuyên truyền trong toàn khối cần được đẩy mạnh, Ban Tuyên giáo của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần đưa ra các giải pháp cụ thể để thống nhất cách thức phối hợp tuyên truyền và triển khai.

Từ thực tế có nhiều thông tin đa chiều tác động đến đời sống người dân, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Tuyên giáo các tổ chức chính trị - xã hội cần thống nhất về mặt nội dung, định hướng thông tin tuyên truyền để các báo trong khối phát huy đúng định hướng truyền tải thông tin tới các đoàn viên, hội viên, từ đó nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để phản ánh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng cho rằng, trong năm 2018, Ban Tuyên giáo của các cơ quan cần đưa ra định hướng công tác tuyên truyền thường kỳ, định hướng công tác đào tạo và thống nhất phương thức thông tin. Ngoài việc tổ chức Hội nghị tổng kết hàng năm, việc gặp mặt định kỳ giữa Mặt trận và 5 tổ chức chính trị-xã hội cần được phát huy và có sự tham dự của lãnh đạo các đoàn thể, các cơ quan báo chí trong khối để lắng nghe ý kiến của cơ quan tham mưu, báo chí và phát triển định hướng.

“Cần tìm ra cái chung nhất sau đó tìm những vấn đề cụ thể riêng của từng tổ chức để đưa ra phương hướng phối hợp. Khi có tình huống phát sinh, Mặt trận và các đoàn thể phải nắm bắt và có định hướng sớm, thống nhất cách thức trao đổi, xác định nội dung thông tin. Các cơ quan chủ quản phải bảo vệ tờ báo của mình để từ đó tạo điều kiện cho tờ báo trong tổ chức phát triển.”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản