Tin mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 70 năm Báo Nhân dân ra số đầu

(Mặt trận) - Sáng nay, 11/3, tại Hà Nội, dự kỷ niệm 70 năm Báo Nhân dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2021), Thủ tướng bày tỏ mong muốn, lực lượng những người làm Báo Nhân dân ra sức phấn đấu rèn luyện bản lĩnh, nghiệp vụ, đạo đức, lao động sáng tạo, cập nhật cách làm báo hiện đại, để Báo Nhân dân luôn xứng đáng là ngọn cờ chính trị, tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí nước nhà.

Bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025: 337 tỷ đồng chung tay ủng hộ phong trào thi đua

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Đại biểu tham dự buổi lễ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2/1951) về xuất bản một tờ báo, lấy tên là Nhân dân, cơ quan Trung ương Đảng, ngày 11/3/1951, giữa chiến khu Việt Bắc, Báo Nhân dân ra số đầu tiên. 70 năm qua, đội ngũ những người làm Báo Nhân dân luôn đồng hành cùng dân tộc, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống xâm lược, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ những người làm Báo Nhân dân, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Báo đạt được 70 năm qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

Thủ tướng cho biết, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử phát triển mạnh mẽ toàn diện. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định mục tiêu tổng quát, những mục tiêu cụ thể, những định hướng phát triển và những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược để phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, Thủ tướng nêu rõ, cần sự nỗ lực rất cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có vai trò của lực lượng báo chí cách mạng cả nước. “Với chức năng và sứ mệnh thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ, đối với những người viết báo của chúng ta, cái bút là vũ khí sắc bén. Bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng. Báo chí phải góp phần tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, sự đồng thuận xã hội. Báo chí là kênh thông tin đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ những người làm Báo Nhân dân, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Báo đạt được 70 năm qua. Ảnh: VGP/Quang Hiếu  

Báo chí cũng là kênh thông tin phản ánh khách quan tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trước các vấn đề quốc kế dân sinh, những chủ trương, những chính sách của Đảng, Nhà nước để góp phần tổng kết thực tiễn, nghiên cứu ly luận. Để tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng đề nghị đội ngũ những người làm Báo Nhân dân cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 155 ngày 6/12/2012 của Bộ Chính trị.

Theo đó, Báo Nhân dân cần tập trung tuyên truyền sâu rộng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh của người Việt Nam; vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Để công tác tuyên truyền có hiệu quả, thông tin Báo Nhân dân cần nhanh nhạy kịp thời hơn nữa, có những bài điều tra, phân tích, dự báo tình hình, những bài bình luận sâu sắc về các sự kiện lớn trong nước và thế giới, đáp ứng nhu cầu thông tin, định hướng dư luận xã hội trước những ảnh hưởng phức tạp của kỷ nguyên thông tin số hiện nay.

Trong tuyên truyền về Đảng và công tác xây dựng Đảng, Báo cần có cách thức tuyên truyền sinh động, hấp dẫn, để phản ánh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Làm tốt công tác tư tưởng, lý luận. Chú trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và công tác dân vận của Đảng.

Nêu các nhiệm vụ đó, Thủ tướng yêu cầu cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nhân dân thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, rèn luyện ý thức, tu dưỡng đạo đức để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình tác nghiệp báo chí. Thường xuyên nắm bắt thực tế tại cơ sở, nâng cao trình độ để trên cơ sở tổng kết thực tiễn, viết những bài báo có sức hấp dẫn, thuyết phục người đọc với tâm trong sáng, tấm lòng sắt son vì sự nghiệp tuyên truyền của Đảng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản