Tin mới

Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Dân vận Trung ương

(Mặt trận) -Chiều 4/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Dân vận Trung ương về tình hình thực hiện công tác dân vận từ sau Đại hội Đảng XIII đến nay, trọng tâm kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm cùng Chủ tịch Đảng CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen

Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Norodom Sihamoni

Đồng chí Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN 

Đánh giá cao những kết quả Ban Dân vận Trung ương đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay, nhất là kết quả trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh, Ban Dân vận Trung ương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư chủ trương lớn về công tác dân vận. Trong đó, trọng tâm là triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt đã hoàn thành 11/15 đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có nhiều đề án lớn, quan trọng, mang tính chỉ đạo toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Trung ương đã làm tốt vai trò cơ quan thường trực, tham mưu hoạt động của: Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Hội đồng công tác quần chúng Trung ương; Ban Chỉ đạo Trung ương xử lý vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo. Ban Dân vận Trung ương và hệ thống dân vận các cấp đã làm tốt việc tham mưu để công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Ban Dân vận Trung ương đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, có nhiều đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành để phát huy trách nhiệm, năng lực, nhiệt huyết của cán bộ, đảng viên của Ban trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, trong khi số lượng cán bộ tham mưu rất ít.

 Đồng chí Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ghi nhận các đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan liên quan tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và tương quan với các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Để công tác dân vận đạt kết quả toàn diện hơn, nữa thời gian tới, nhất là trong 6 tháng cuối năm 2024, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án được giao; thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của các Ban Chỉ đạo về công tác dân vận; kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết vấn đề phức tạp phát sinh; thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục phát huy tốt cơ chế phối hợp công tác các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, Ban Dân vận Trung ương chủ động, nắm sát hơn nữa tình hình nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc và cốt cán tôn giáo; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc...

Ban Dân vận Trung ương chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác phục vụ xây dựng văn kiện và chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng, phối hợp, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; tích cực phát hiện, nhân rộng mô hình điển hình; đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" theo hướng thiết thực gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước ngành Dân vận và các hoạt động kỷ niệm 95 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng vào năm 2025.

Đồng thời, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng cơ quan gắn với xây dựng Đảng bộ, nòng cốt là quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; chăm lo đời sống của công chức, viên chức người lao động

 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Quán triệt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong thời gian tới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Ban Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời gian tới. 

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ, Ban Dân vận Trung ương đã tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương lớn về công tác dân vận, trọng tâm là triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các giai cấp, tầng lớp xã hội, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài; cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Dân vận Trung ương đã xây dựng kế hoạch công tác năm với đầy đủ nhiệm vụ theo Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kế hoạch công tác đề ra để thực hiện các nhiệm vụ chính trị đảm bảo tiến độ, một số nhiệm vụ phát sinh được triển khai, giải quyết kịp thời.

Diệp Trương (TTXVN)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản