Tin mới

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì giao ban với các ban cán sự Đảng ở Trung ương

(Mặt trận) - Ngày 5/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã chủ trì giao ban với các ban cán sự Đảng ở Trung ương về tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị của Diễn đàn Kinh tế thế giới và làm việc tại Trung Quốc

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ

Thủ tướng dự cuộc làm việc giữa Thường trực Tổ Biên tập hai Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng

 Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Hội nghị diễn ra trong không khí sôi nổi, nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc, có trách nhiệm, có chất lượng nhằm làm rõ những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn nội tại của công tác xây dựng đảng ở cơ quan Trung ương, những kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, đây là Hội nghị giao ban đầu tiên với các ban cán sự Đảng ở Trung ương, là cách làm mới để ngoài việc đánh giá kết quả công tác của các ban cán sự đảng ở Trung ương, lãnh đạo Đảng nắm được những kiến nghị, đề xuất của các ban cán sự Đảng ở Trung ương, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình quán triệt triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực phụ trách.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao trong 6 tháng đầu năm 2023, các ban cán sự Đảng ở Trung ương đã tích cực, chủ động, sáng tạo bám sát nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa vào sự lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ quan, đơn vị mình và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời, các ban cán sự Đảng ở Trung ương tích cực, chủ động chuẩn bị các đề án, báo cáo được phân công trong chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chất lượng nội dung các đề án, báo cáo cơ bản đáp ứng yêu cầu. Ý kiến thẩm định của các cơ quan và ý kiến tham mưu của Văn phòng Trung ương Đảng bảo đảm chất lượng, khách quan, nhiều ý kiến được đánh giá cao, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời, đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như lãnh đạo công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có lúc, có nơi chưa hiệu quả, thiết thực; xây dựng thể chế, văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu trên một số lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc; thu ngân sách nhà nước bị ảnh hưởng.

 Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Hoạt động của thị trường tài chính-tiền tệ, thị trường bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp còn khó khăn; tình trạng thiếu điện cục bộ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân và sản xuất kinh doanh. Thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện công lập. Tinh thần, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, còn tình trạng né tránh, không dám làm, sợ sai của cán bộ, công chức; tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa một số cơ quan gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho rằng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 rất nặng nề, yêu cầu các ban cán sự Đảng tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023, đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động chuẩn bị các đề án, báo cáo trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư được phân công bảo đảm chất lượng và tiến độ; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản