Tiếp tục đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến từng đoàn viên, hội viên và người dân

(Mặt trận) - Chiều 29/6, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban Công tác dân vận của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị.

Khai trừ Đảng đối với ông Phạm Xuân Thăng, 3 nhân sự thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Toàn văn bài Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị  

Phát huy tinh thần đoàn kết của đoàn viên, hội viên

Biểu dương nỗ lực của Đảng đoàn Mặt trận Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, các tổ chức đã chủ động thích ứng, nhanh chóng chuyển đổi sang phương thức hoạt động mới; giảm tập trung, tăng trực tuyến, điều chỉnh kế hoạch hợp lý và duy trì các hoạt động quan trọng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi, thu hút hơn 1.900 tỷ đồng; các tổ chức khác hơn 100 tỷ đồng nhằm ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh trong nước. Bên cạnh việc đề xuất và thực hiện chính sách, nhằm giảm bớt ảnh hưởng do dịch COVID-19, các tổ chức chú trọng thực hiện công tác vận động, tuyên truyền; bảo đảm cuộc sống an toàn của người dân; đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Các tổ chức đều chủ động nghiên cứu, đánh giá tác động với từng đối tượng đoàn viên, hội viên và nhân dân; tập trung giải quyết hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng cho các đối tượng.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chú trọng triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới khi Luật Thanh niên vừa được Quốc hội nhất trí thông qua; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quan tâm thực hiện đúng tiến độ để chuẩn bị trình Quốc hội thông qua Luật Công đoàn trong kỳ họp tiếp theo.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Đảng đoàn Mặt trận Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến từng đoàn viên, hội viên của từng tổ chức; giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân của Chính phủ trong thời gian qua.

Nhấn mạnh các hoạt động 6 tháng cuối năm gắn liền với Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các tổ chức chú ý rà soát các văn kiện của Đảng; đối chiếu với kết quả đã đạt được để đóng góp ý kiến sát thực, đồng bộ. Đồng  thời, đề nghị các tổ chức cần chú trọng đến nhiệm vụ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; chú ý tỷ lệ cán bộ trẻ, phụ nữ tham gia cấp ủy; đánh giá sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay...

Đảng đoàn Mặt trận Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; quan tâm, chăm lo, củng cố tổ chức mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; tăng cường tập hợp, phát huy tinh thần đoàn kết đoàn viên, hội viên và nhân dân; hướng hoạt động về cơ sở, chăm lo nhu cầu, nguyện vọng, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Chăm lo đời sống người lao động

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, trong thời gian qua, tổ chức Công đoàn luôn cố gắng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; không ngừng củng cố, đổi mới, thực hiện tốt công tác vận động đoàn viên, người lao động; góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động công đoàn chủ yếu tập trung phối hợp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; triển khai giải pháp phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc; hỗ trợ, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp trong khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, bảo đảm thu nhập cho người lao động sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Không chỉ điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nửa đầu năm 2020 để thực hiện hiệu quả giải pháp phòng, chống dịch, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, tổ chức công đoàn đã làm tốt vai trò đại diện, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Điển hình, bên cạnh chủ đề đã được xác định từ đầu năm “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”, tổ chức công đoàn đã bổ sung chủ đề “Duy trì việc làm - An toàn lao động - Thu nhập ổn định” để hình thành các hoạt động, hình thức thực hiện phù hợp, thiết thực, hiệu quả trong tình hình dịch bệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành công văn về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các đơn vị bị ảnh hưởng do COVID-19; trích tài chính công đoàn hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh; chỉ đạo các cấp công đoàn cắt giảm hoạt động không cần thiết; vận động cán bộ công đoàn chuyên trách ủng hộ mỗi tháng 1 ngày lương trong 3 tháng để tập trung tối đa các nguồn lực chăm lo, đồng hành cùng người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn.

Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước

Báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc cho biết, với quyết tâm “Chống dịch như chống giặc”, dịch COVID-19 tại Việt Nam đã cơ bản được khống chế, ngăn chặn; Việt Nam tiếp tục thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế. Trước tình hình đó, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần thực hiện tốt chế độ, chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn; đồng thời tham gia triển khai, giám sát về việc thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng.

Theo đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt được những kết quả tích cực. Nhân dân đồng tình và ủng hộ Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt đưa ra xét xử công khai các vụ án tham nhũng lớn, phát hiện và xử lý nhiều sai phạm trong công tác tổ chức và cán bộ; xử lý kịp thời một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao, các sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang thiếu trách nhiệm trong quản lý, vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, qua đó củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong bối cảnh đó, Đảng đoàn Mặt trận Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn tập trung triển khai các nhiệm vụ năm 2020, trong đó chú trọng tuyên truyền hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19; đấu tranh với các thông tin xấu độc, gây hoang mang dư luận.

Các đơn vị triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quy định 212-QĐ/TW của Ban Bí thư, Đảng đoàn Mặt trận Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn tổ chức Đảng các cấp tham gia góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phản ánh những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Các đơn vị tổ chức quán triệt các Quy định, Thông báo, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Mặt trận Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn tham gia góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phản ánh những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong quá trình Đại hội Đảng bộ các cấp về Hội nghị cán bộ toàn quốc (tháng 4/2020) và Hội nghị Trung ương 12 (tháng 5/2020).

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản