Tin mới

Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết triển khai Nghị quyết của Đảng về lĩnh vực kinh tế

(Mặt trận) -Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị Ban Kinh tế TƯ tiếp tục nghiên cứu, tổng kết việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành TƯ khóa XIII trên lĩnh vực kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành; tiếp tục triển khai và hoàn thành chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm cùng Chủ tịch Đảng CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen

Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Norodom Sihamoni

Ngày 3/7, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã có buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương.

Dự buổi làm việc còn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch; Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương; các Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Đức Hiển cùng đại diện lãnh đạo vụ, đơn vị của Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. 

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì xây dựng và hoàn thành 17 đề án về kinh tế - xã hội trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng 12 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Kinh tế Trung ương cũng đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và hoàn thành một số báo cáo về tình hình thực hiện một số nghị quyết của Đảng và báo cáo chuyên đề về lĩnh vực kinh tế - xã hội báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai hiệu quả việc nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến đối với 217 báo cáo, đề án, văn bản liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng. Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai nhiều nội dung như nghiên cứu khoa học, diễn đàn, hội thảo, tọa đàm phục vụ công tác chuyên môn, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội…

Phó trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, tập thể lãnh đạo Ban cùng toàn thể cán bộ của Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ công tác của năm, tập trung cao vào hoàn thành các đề án trong chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Trong thời gian tới, Ban sẽ tích cực, quyết liệt hơn, thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Ban Kinh tế Trung ương trong tham mưu chiến lược về kinh tế - xã hội cho Trung ương Đảng.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. 

Tại buổi làm việc, các lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo các vụ, đơn vị đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban từ đầu nhiệm kỳ đến nay; chia sẻ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết và những kết quả Ban Kinh tế Trung ương đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời, Thường trực Ban Bí thư đánh giá thời gian qua, Ban Kinh tế Trung ương đã thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược, kịp thời cụ thể hóa các quan điểm, định hướng lớn theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì xây dựng, hoàn thành các đề án quan trọng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ghi nhận, đánh giá thời gian qua, Ban Kinh tế Trung ương tham gia thẩm định hơn 200 báo cáo, đề án, văn bản liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; theo dõi, giám sát các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về kinh tế - xã hội; chủ động, nghiên cứu, hoàn thành các báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình triển khai các nghị quyết của Đảng; tích cực triển khai nghiên cứu các chuyên đề được giao phục vụ cho chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng…

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực, chủ động, tích cực, triển khai hoàn thành các nhiệm vụ được giao với tiến độ và chất lượng đảm bảo trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tập trung cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban, là cơ quan tham mưu chiến lược cho Trung ương, cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng đường lối, định hướng chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trên lĩnh vực kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành; tiếp tục triển khai và hoàn thành chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2024.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Kinh tế Trung ương chủ động nắm tình hình, nghiên cứu để đề xuất với Đảng để có chủ trương, định hướng, tận dụng thời cơ thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong các tiểu ban phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Cùng với đó, tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan của Đảng, các bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội và các địa phương trong việc thực hiện cac nhiệm vụ được giao…

Thay mặt lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư; đồng thời xin hứa Ban Kinh tế Trung ương giữ vững đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo Hiền Hòa - Phạm Cường/ Báo Điện tử ĐCSVN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản