Tin mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

(Mặt trận) - Sáng 13/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đến dự hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN 

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, đại biểu Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN 

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều thống nhất khẳng định: 6 tháng đầu năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị của đất nước; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, đào tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, có chuyển biến, tiến bộ; hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tích cực, chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, công tác pháp chế, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác được triển khai tích cực, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt coi trọng; hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị được nâng cao; toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, vững vàng, kiên định, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đã đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình hành động Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành tham mưu ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án, dự án luật về quân sự, quốc phòng; nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và các địa bàn chiến lược, trọng điểm; triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; tổ chức điều chỉnh lực lượng tinh, gọn, mạnh; đẩy mạnh xây dựng chính quy, duy trì chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn quân phải thực hiện tốt việc “tự soi, tự sửa”, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh luôn xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng, toàn dân dành cho “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản