Tin mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

(Mặt trận) - Ngày 3/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà chính trị sắc sảo, suốt đời cống hiến vì hạnh phúc của nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu trước khi diễn ra hội nghị. Ảnh: Trí Dũng

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang điều hành Hội nghị.

Tham dự có các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương.

Dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; các Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; các Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị...

Mở đầu Hội nghị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang thông báo Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ảnh: Trí Dũng

Đoàn kết, thống nhất, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Nổi bật là đã chủ động nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc; kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện, giáo dục - đào tạo, phương án tác chiến và xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần trong Quân đội. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các ban, bộ, ngành và các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đề xuất xây dựng, triển khai các nghị quyết, chiến lược, đề án, dự án, luật về quân sự, quốc phòng. Toàn quân hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Quân đội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” và khu vực phòng thủ vững chắc; là lực lượng chủ yếu trong phòng thủ dân sự, phòng chống, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Chất lượng công tác giáo dục quốc phòng an ninh, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được duy trì nghiêm túc, hiệu quả; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đủ chỉ tiêu, đúng quy định, bảo đảm chất lượng. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ảnh: Trí Dũng

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng” theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch số 1228/KH-BQP của Bộ Quốc phòng; triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương về huấn luyện, giáo dục và đào tạo; chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao ở các cơ quan, đơn vị và các nhà trường được nâng lên. Nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” và chấp hành kỷ luật chuyển biến tiến bộ. Cải cách hành chính quân sự, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng bước đầu đạt kết quả tích cực.

Lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đời sống của bộ đội được giữ vững ổn định và có cải thiện. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra truy tố, xét xử, thi hành án và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong Quân đội được đẩy mạnh. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, linh hoạt; tích cực tham gia hoạt động giữ gìn Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ được quốc tế ghi nhận đánh giáo cao.

Có nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, nhất là các nghị quyết, kết luận về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân học tập tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trí Dũng

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Xây dựng triển khai thực hiện Đề án kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Kịp thời kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với điều chỉnh tổ chức, biên chế mới; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và các quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được tăng cường; tiến hành kiểm tra các vụ việc tồn đọng và các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm ở một số cấp ủy cơ quan, đơn vị bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định; xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm, góp phần giáo dục răn đe, ngăn ngừa sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quân đội.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trí Dũng

Nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ

6 tháng cuối năm 2023, Quân ủy Trung ương xác định một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Về công tác quân sự - quốc phòng, thường xuyên nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống, nhất là trên không, trên biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm, chiến lược, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chiến lược, đề án, dự án, luật, quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng. Tham mưu hoàn thành tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, địa bàn, chuẩn bị các phương án, kế hoạch, lực lượng, vũ khí trang bị, phương tiện, xử trí có hiệu quả tình huống tác chiến và ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thực hiện có hiệu quả chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng theo các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với các vùng và địa bàn chiến lược. Quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; tổ chức tốt các cuộc diễn tập, luyện tập hội thi, hội thao. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; tổng kết xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật ở các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, mục tiêu, đề án, dự án về hậu cần kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng. Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất; chủ động phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm đời sống bộ đội; tăng cường huấn luyện, khai thác làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, sản xuất vật tư kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự. Thực hiện tốt công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ, chất lượng. Triển khai có hiệu quả Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Chủ động tích cực hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; tăng cường hợp tác với các nước về quân sự, quốc phòng và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc.

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trí Dũng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng

Về xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Quân đội vững mạnh về chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng đường lối, chủ trương của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đổi mới phương thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết, kiên trì đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chấp hành nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Chủ động nắm, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời, các cá nhân vi phạm, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trí Dũng 

Quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền quy định trần quân hàm các chức vụ ở đơn vị thành lập mới, sắp xếp, tổ chức lại. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều chỉnh tổ chức, biên chế; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý cấp chiến dịch, chiến lược; đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, báo chí; tập trung giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của toàn quân. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do Trung ương, Quân đội và các địa phương phát động; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng.

Tiến hành hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, điều chỉnh tổ chức lực lượng, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, chỉ huy, điều hành đảm bảo khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nói đi đôi với làm; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác trên cơ sở nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Tăng cường kiểm tra việc quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời kiên quyết xử lý vi phạm.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trí Dũng

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương có phát biểu chỉ đạo, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm, quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản