Tin mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia

(Mặt trận) - Ngày 18/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Prak Sokhonn - Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Phó Thủ tướng đôn đốc giải ngân các chương trình MTQG tại 10 địa phương

Hoàn thành phê duyệt tất cả các Đề án vị trí việc làm trong quý I/2024

Thủ tướng: Đặc biệt lưu ý thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Prak Sokhonn. Ảnh: Trí Dũng 

Trưởng Ban Đối ngoại CPP Prak Sokhonn bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam và cảm ơn Tổng Bí thư đã tiếp; chúc mừng những thành tựu quan trọng Việt Nam đã đạt được, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, trong đó đánh giá cao đường lối đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam”. Trưởng Ban Đối ngoại CPP tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Trưởng ban Đối ngoại CPP Prak Sokhonn, chúc mừng những thành tựu Campuchia đã đạt được, đặc biệt là tổ chức thành công bầu cử Quốc hội, CPP giành thắng lợi to lớn, thành lập Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ mới và chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Những kết quả đó thể hiện sự ủng hộ của người dân đối với CPP đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen đã lãnh đạo nhân dân Campuchia giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Prak Sokhonn. Ảnh: Trí Dũng 

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia và tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn, toàn diện hơn nữa trong việc thực hiện Cương lĩnh của Đảng CPP giai đoạn 2023-2028 và Chiến lược của Chính phủ khóa VII đề ra.

Trưởng Ban Đối ngoại CPP đánh giá cao và hết sức phấn khởi về mối quan hệ Campuchia - Việt Nam ngày càng phát triển trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng thời bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Trưởng Ban Đối ngoại CPP nhấn mạnh kết quả thành công, ý nghĩa của cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII ở Campuchia, việc thành lập Chính phủ mới, củng cố bộ máy của Đảng, chính quyền và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, triển khai công tác đối ngoại của Campuchia; báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả cuộc hội đàm giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương, quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước và phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Trưởng Ban Đối ngoại CPP khẳng định, Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả các Hiệp ước, Hiệp định, Thỏa thuận và Kết luận giữa Lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, đồng thời nhấn mạnh dù ở trên cương vị công tác nào cũng sẽ làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ Campuchia - Việt Nam ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư nhấn mạnh truyền thống lịch sử đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước là tài sản quý giá, một trong những nhân tố quan trọng nhất, nguồn sức mạnh to lớn nhất đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước hiện nay, đồng thời khẳng định cùng nhau giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển. Hai đảng có chung nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương, hai nước là láng giềng anh em. Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam trân trọng sự hợp tác và giúp đỡ của Đảng và nhân dân Campuchia đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng về quan hệ giữa hai đảng, hai nước không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, thực hiện hiệu quả các nội dung Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi Đảng, mỗi nước. Tổng Bí thư chia sẻ về những tình cảm, sự gắn bó với Chủ tịch CPP Hun Sen và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Campuchia, sự trân trọng đối với nền văn hóa, lịch sử của Campuchia và tình cảm quý mến đối với nhân dân Campuchia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Prak Sokhonn cùng các đại biểu. Ảnh: Trí Dũng 

Tổng Bí thư đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nội dung Cuộc gặp giữa Lãnh đạo cấp cao hai đảng và Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu của ba đảng Việt Nam - Campuchia - Lào; tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác giữa hai đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Theo đó, tiếp tục coi quan hệ chính trị là nòng cốt định hướng tổng thể cho quan hệ hai nước; củng cố trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh; tăng cường hợp tác trong công tác đối ngoại; tạo đột phá, nâng cao hiệu quả trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuật và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư cảm ơn Trưởng ban Đối ngoại CPP Prak Sokhonn đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch CPP Hun Sen và chuyển lời thăm đến Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch CPP Hun Sen và các nhà Lãnh đạo Campuchia.

+ Trước đó, ngày 17.10, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung đã hội đàm với Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương CPP Prak Sokhonn.

Tại cuộc hội đàm hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi đảng, mỗi nước, nhất là về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội; trao đổi về tình hình thế giới, khu vực nổi lên gần đây và công tác đối ngoại của mỗi đảng, mỗi nước; đánh giá về quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương và những vấn đề cùng quan tâm.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng về phương hướng hợp tác trong thời gian tới trên các lĩnh vực để ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, nhất là về quan hệ hợp tác giữa hai Đảng. Theo đó hai Ban Đối ngoại Trung ương tăng cường trao đổi thông tin về tình hình quốc tế và mỗi Đảng, mỗi nước, chia sẻ kinh nghiệm trong hợp tác để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Trưởng Ban Đối ngoại CPP Prak Sokhonn có cuộc làm việc với Lãnh đạo, thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, du lịch tại Thủ đô Hà Nội, TP. Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản