Tin mới

Trưởng Ban Dân vận Trung ương hội đàm với Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

(Mặt trận) - Chiều 26/4, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã hội đàm với ông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng Đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng đi với đoàn có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba

Quang cảnh cuộc Hội đàm 

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có sự đóng góp tích cực của Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới.

Ông Sinlavong Khoutphaythoune bày tỏ sự vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng; cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Việt Nam đã dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay.

 Đại biểu tham dự Hội đàm
 Đại biểu tham dự Hội đàm 

Tại cuộc hội đàm, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune đã thông tin về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, kết quả hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong thời gian qua; trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, nhất là việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi bên và những nội dung mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có việc tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác vận động quần chúng và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau; chỉ đạo các địa phương tăng cường hợp tác, tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa sống còn của mối quan hệ Việt Nam - Lào.

Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao giữa hai Đảng, hai nhà nước và giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2021 - 2025, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

 Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Hội đàm

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune; chúc mừng những thành tựu mà Lào đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới của Lào.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào góp phần giữ vững ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế của mỗi nước, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Lào đã dành cho Việt Nam trước đây cũng như hiện nay; đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng Lào giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune phát biểu tại Hội đàm 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản