Tin mới

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(Mặt trận) - Sáng 12/3, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương - người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; ông Điểu R’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban; ông Vy Tư Liệu, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Tại Hội nghị, các cử tri đã nghe ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban quán triệt ý nghĩa, mục đích Hội nghị, trong đó nêu rõ: Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nằm trong bước thứ 2 của quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan Trung ương. Lấy ý kiến cử tri đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Sau khi nghe quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội (Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội) và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội (Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân); tiểu sử tóm tắt của bà Trương Thị Mai, các cử tri dự Hội nghị đã phát biểu ý kiến đối với người ứng cử.

Các ý kiến thống nhất cao và cho rằng, bà Trương Thị Mai là cán bộ nữ tiêu biểu về đạo đức, phẩm chất, lối sống, tiên phong đi đầu trong công tác và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trong quá trình công tác, đồng chí đã trải qua nhiều môi trường và vị trí công tác, có nhiều đóng góp quan trọng và dấu ấn cho công tác Đoàn, hoạt động của Quốc hội và công tác dân vận của hệ thống chính trị. Cử tri tin tưởng Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khi trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho hoạt động Quốc hội, thông qua đó đóng góp xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, phát biểu tại Hội nghị, ông Điểu R’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực nhấn mạnh: “Đồng chí Trương Thị Mai là đồng chí lãnh đạo nữ đặc biệt có trình độ, năng lực trong công tác với tư duy không ngừng đổi mới, sáng tạo và tầm nhìn chiến lược, có uy tín chính trị rất cao, đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng của Đảng, Nhà nước. Là đại biểu Quốc hội 5 khóa liên tục (khóa X, XI, XII, XIII, XIV) và Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa liên tục (khóa X, XI, XII, XIII). Ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, được đông đảo cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân kính trọng, yêu quý và tin tưởng”.

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chân thành cảm ơn sự tín nhiệm và tình cảm của lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, nhân viên Ban Dân vận Trung ương.

“Đây là nhiệm kỳ thứ 6 Đảng phân công tôi ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 3 nhiệm kỳ là đại biểu Quốc hội chuyên trách. Quá trình đó là môi trường giúp tôi rèn luyện, trưởng thành và đóng góp nhiều hơn cho Đảng. Nếu ứng cử lần này và tiếp tục được người dân tín nhiệm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm là người đại biểu của nhân dân”, bà Trương Thị Mai khẳng định.

 Quang cảnh Hội nghị 

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, trách nhiệm, Hội nghị tiến hành biểu quyết việc giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đối với bà Trương Thị Mai. 100% cử tri tán thành giới thiệu đồng chí Trương Thị Mai ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

* Trước đó, chiều 8/3, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

Cử tri cơ quan Ban Dân vận Trung ương biểu quyết 

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho biết: Thực hiện Công văn của Ban Công tác đại biểu thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về người được giới thiệu ứng cử đại biểu chuyên trách khóa XV ở Trung ương, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến đối với đồng chí Lâm Văn Đoan, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV nằm trong bước thứ hai của quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội của các cơ quan Trung ương. Trên cơ sở đó, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn cán bộ toàn cơ quan Ban Dân vận Trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp để Hội nghị thành công tốt đẹp.

Tại Hội nghị, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã được phổ biến quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội (Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội) và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội (Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân); tiểu sử tóm tắt của ông Lâm Văn Đoan.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, cử tri cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã có những ý kiến nhận xét đối với ông Lâm Văn Đoan. Cử tri đồng thuận cao với việc giới thiệu ông Lâm Văn Đoan ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV là rất phù hợp và mong muốn đồng chí nếu được cử tri tín nhiệm trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, tiếp tục có nhiều đóng góp vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, đáp ứng niềm tin của cử tri.

Tại Hội nghị, 100% cử tri nơi công tác đã biểu quyết đồng ý giới thiệu đồng chí Lâm Văn Đoan, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản