Tin mới

Tuyên giáo góp phần quan trọng bảo vệ môi trường ổn định, hòa bình cho đất nước

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 được khai mạc tại TPHCM sáng 25.12.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và chúc mừng một số nhà báo lão thành

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên

 Đồng chí Trần Quốc Vượng (thứ hai từ phải qua) và đồng chí Võ Văn Thưởng (bìa phải) trao đổi với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Tiến.

Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo năm 2017, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết: Công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp đã bám sát nhiều vấn đề bức xúc nhiều vấn đề bức thiết của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng, hiệu quả tham mưu tiếp tục được nâng lên, một số nội dung quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng ghi nhận.

Hoàn thành một số nhiệm vụ phục vụ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Tuyên truyền sâu rộng mọi mặt đời sống xã hội và các sự kiện quốc tế, trong nước, nhất là sự kiện đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, tuần lễ cấp cao APEC, chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội...

Đồng chí Võ Văn Phuông phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác Tuyên giáo cũng còn có một số mặt hạn chế như một số nội dung tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư vẫn chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao; định hướng nghiên cứu, lý luận còn bất cập so với yêu cầu, tổng kết thực tiễn chưa đủ khái quát ở tầm lý luận...

Đồng chí Võ Văn Phuông cho biết, năm 2018 công tác Tuyên giáo sẽ tập trung 6 nhóm nhiệm vụ như: Bám sát thực tiễn, dự báo tình hình trong nước và quốc tế, chủ động cung cấp thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và độc lập dân tộc; nghiên cứu những nhân tố tác động thuận và không thuận tới tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của các giai tầng xã hội để phản ánh, đề xuất với Đảng, Nhà nước giải pháp phù hợp…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản