Tin mới

Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP. Hà Nội phát động thi đua năm 2018

Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác và phát động phong trào thi đua năm 2018.

Phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Tận tâm với cuộc sống của người dân nghèo

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024

Tại Hội nghị, Linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP. Hà Nội đã kêu gọi đồng bào Công giáo Thủ đô phát huy truyền thống yêu nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần đồng hành, chia sẻ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố năm 2018.

Trong đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP. Hà Nội sẽ tập trung tuyên truyền vận động, tập hợp đồng bào Công giáo tự giác chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày lễ trọng của đồng bào Công giáo. Phấn đấu 100% các vị ủy viên Ủy ban, Ban Đoàn kết, Tổ Đoàn kết Công giáo, Ban Hành giáo, 90% đồng bào Công giáo trở lên được tuyên truyền về pháp luật; về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Đặc biệt, vận động hướng dẫn Ban Đoàn kết Công giáo và đồng bào Công giáo Thủ đô đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt”.

Tại Hội nghị, Ban Đoàn kết Công giáo các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018.                              

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản