Tin mới

Bộ luật Hình sự đã bổ sung tội danh trốn đóng BHXH

Theo ý kiến của cử tri TP. Đà Nẵng, tỉnh Đồng Tháp gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, hiện nay đối với các doanh nghiệp mất tích, ngừng hoạt động, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, phá sản, giải thể… nhưng nợ BHXH thì chưa có văn bản hướng dẫn xử lý.

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Điều này dẫn đến tình trạng tiền nợ BHXH cộng với tiền lãi chậm đóng hàng tháng phát sinh ngày càng cao nhưng không có cơ sở để giải quyết, gây nhiều bức xúc cho người lao động khi nghỉ việc.

Cử tri đề nghị cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp để xảy ra tình trạng không đóng BHXH cho người lao động, có văn bản hướng dẫn cụ thể để xử lý dứt điểm đối với các trường hợp trên.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời cử tri như sau:

Để hạn chế tình trạng nợ đóng, chậm đóng BHXH nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, Luật BHXH năm 2014 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung nhằm tăng tính tuân thủ pháp luật về BHXH như: Quy định về quyền của người lao động định kỳ được cung cấp thông tin về đóng BHXH, quyền thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH cho cơ quan BHXH, tăng mức lãi đối với số tiền chậm đóng BHXH lên bằng 2 mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng…

 

Đồng thời, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có nhiều văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và BHXH Việt Nam đề nghị phối hợp đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương phối hợp thực hiện nghiêm các quy định của Luật BHXH, trong đó tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp nợ đóng, chậm đóng BHXH, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Đặc biệt, Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015 đã bổ sung tội danh trốn đóng BHXH.

Bên cạnh đó, để giải quyết kịp thời chế độ cho người lao động trong các doanh nghiệp gặp khó khăn đang nợ đóng BHXH, tại khoản 3 Điều 18 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ đã quy định “người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động”.

Liên quan đến việc giải quyết quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng phương án bảo vệ quyền lợi của người lao động báo cáo Chính phủ tại Văn bản số 32/BC-BLĐTBXH ngày 29/3/2017.

Thực hiện Công văn số 3658/VPCP-KTTH ngày 13/4/2017 của Văn phòng Chính phủ, sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, ngày 7/12/2017, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 5145/LĐTBXH-BHXH gửi Bộ Tư pháp về việc thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định quy định quản lý thu nợ BHXH, BHTN và bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ghi nhận kiến nghị của cử tri để tiếp tục trao đổi, thảo luận trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Nghị định nêu trên.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản