Tin mới

Cách nhận biết sổ BHXH đã được chốt hay chưa

Bạn đọc từ mail phamthitan.89@gmail.com hỏi: Tôi là Phạm Thị Tân, số CMND 142515598, số sổ BHXH 3012009288. Năm 2012, tôi đóng BHXH tại công ty cũ được 01 tháng, sau đó nghỉ việc, đã nhận lại sổ BHXH nhưng không biết là công ty cũ đã chốt sổ chưa. 01 năm nay tôi làm việc tại công ty mới, vẫn đóng BHXH theo mã số sổ BHXH cũ và đã nộp sổ BHXH cho công ty mới. Tuy nhiên, gần đây, công ty mới trả lại sổ BHXH cho tôi. Vậy, sổ BHXH tôi nhận được đã chốt sổ hay chưa? Nếu chưa thì cần làm gì để chốt sổ?

Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

8 nguyên tắc để thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19

Báo cáo kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đến kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

Trả lời:

Theo quy định, xác nhận tổng thời gian đã đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (chốt sổ BHXH) trên sổ BHXH là ghi quá trình đóng BHXH, BHTN trên sổ BHXH của người tham gia dừng đóng BHXH tại một đơn vị. Như vậy, khi nghỉ việc thì công ty cũ có trách nhiệm làm thủ tục xác nhận tổng thời gian đã đóng BHXH, BHTN trên sổ BHXH cho bạn.

Sau khi chúng tôi tiến hành kiểm tra thông tin mã số BHXH 3012009288 trên phần mềm quản lý, thời gian tham gia BHXH, BHTN năm 2012 của bạn đã được cơ quan BHXH xác nhận tổng thời gian đã đóng ở đơn vị cũ.

Còn việc công ty mới trả sổ BHXH cho bạn để quản lý là thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 và Khoản 3, Điều 19 Luật BHXH số 58/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 20/11/2014 và quy định tại Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Theo Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Tạp chí BHXH Việt Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản