Cải chính hộ tịch khi sai thông tin trên giấy khai sinh

Chị họ của bà Phạm Thị Hồng Lan (Quảng Ninh) là người Việt Nam nhưng định cư tại nước Đức hơn 45 năm, có quốc tịch Đức, đã thôi quốc tịch Việt Nam. Trên Giấy khai sinh của chị họ bà có ghi sai họ tên của bố. Bà Lan hỏi, chị họ bà muốn cải chính thông tin về họ tên của bố trên giấy khai sinh có được không? Thủ tục như thế nào?

Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

Về vấn đề này, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Theo quy định hiện hành, các vấn đề về hộ tịch được quy định tại Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, khoản 2 Điều 4 Luật Hộ tịch quy định: “Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch”.

Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành thi hành Luật Hộ tịch quy định: “Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hột tịch”.

Như vậy, Giấy khai sinh nếu có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch thì được cải chính theo quy định.

Theo thông tin bà cung cấp, hiện nay công dân định cư tại Đức, có quốc tịch Đức và thôi quốc tịch Việt Nam. Căn cứ Khoản 1 Điều 46 Luật Hộ tịch với đối tượng là người nước ngoài thì thẩm quyền thực hiện việc cải chính thuộc về UBND cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây, bà có thể mang theo giấy tờ có liên quan để việc cải chính đến UBND cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây để được hướng dẫn cụ thể.

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản